Иновација у разредној настави

Код одобреног скупа: 471  

Трибина

ОШ "Вук Караџић"
Генерала Драпшина 3Десанка Ристић
desanka.r@hotmail.com
02300431121
0600431121

Иновација у разредној настави

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1 дана (укупно време рада: мин.)

20

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Гордана Рацков

Члан програмског одбора и реализатор
0638062472
gocarackov10@gmail.com
Звање:

Доктор наука – методика наставе 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

Професор разредне наставе - учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци ОШ „1. октобар“, Башаид Професор разредне наставе и професор енглеског језика
2009 2018 ОШ „Свети Сава” Кикинда Помоћник директора
2001 2020 ОШ „Свети Сава” Кикинда Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Хибридно учење у разредној настави Аутор Излагање, British Council и МПНTР Србије 2014
Психолошки аспекти примене образовних софтвера у разредној настави Аутор Излагање, Évkönyva, Учитељски факултет на мађарском језику, Суботица 2016
Рачунар у функцији ефикаснијег организовања диференциране наставе Аутор објављен рад и излагање, У: Научно – стручни симпозијум са међународним учешћем: Технологија, информатика и образовање, Чачак: Тенички факултет, Нови 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пројектна настава – примери организације, други разред основне школе, 2019. година, Едука, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„НАЈБОЉИ ЕДУКАТОРИ СРБИЈЕ 2015“ Удружење „Живојин Мишић“ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2015
НАГРАДА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 2014
ГОДИШЊА НАГРАДА ОПШТИНЕ КИКИНДА СО Кикинда 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив учитеља Кикинда
Члан жирија на конкурсу „Иновација у разредној настави“, 2019.
Удружење грађана ОКСИ, Кикинда

Десанка Ристић

Члан програмског одбора и реализатор
0600431121
desanka.r@hotmail.com
Звање:

Мастер учитељ 

Установа:

ОШ "Вук Караџић", Кикинда 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2001 ОШ "Др Тихомир Остојић" Остојићево наставник
2001 2020 ОШ "Вук Караџић" Кикинда учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Три рибице” представа Аутор Зборник драмских текстова, Лесковац 2014
“Педагошко усвајање детета” Аутор Зборник међународног научног стручног скупа, Сомбор 2018
“Рођендан лептира” представа Аутор Снимак представе, 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Свеска за лектиру, 2001. ШУ Зрењанин Коаутор
“Три рибице” иновативан драмски текст за децу, 2014. Учитељско друштво Лесковац Коаутор
"Журим Ти", поетска збирка, 2017. Доситеј, Горњи Милановац Аутор
"Озарја", зирка песама, 2009. Банатски културни центар, Ново Милошево Аутор
"Нишча", збирка песама, 2014. БКЦ, Ново Милошево Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи сценски говор у представи “Три рибице” Међународна смотра сценског стваралаштва Лесковац 2014
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Награда града Кикинде “Др Павле Кенђелац” Град Кикинда 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво књижевника Војводине
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије
Удружење грађана "Корени"
Актив учитеља Кикинде

Сузана Вељковић

Члан програмског одбора
069695635
suzananis67@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2020 ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Тишина између две ноте је оно што чини музику“ Аутор Зборник радова „Дигитални час“ 2015
Друг другу „Путујућа библиотека“ Аутор Базa примера успешних ваннаставних активности ZUOB-a 2017
„Кад порасте дечија машта“ Аутор Рад је публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког стручног скупа учитеља и презентован на Сабору учитеља 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дидактичко средство „Распевана математика“ (Просветни преглед, 12.-19.новембар 2015. Бр. 2669/70 (31-32) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање „Најбољи едукатор Србије 2014.“ Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ 2014
Плакета „Најуспешнија жена у послу 2015.год.“ Унија занатлија и предузетника региона јужне Србије 2015
Плакета Фондације „Ухвати живот“ (Образовање плус)„Жана Борисављевић 2016.“ Фондација „Ухвати живот“ за допринос образованом друштву у коме се негују људске вредности 2016
Награда за просветну иновацију „Димитрије Мита Чипчић“ Актив учитеља „Димитрије Мита Чипчић“ и ОШ „Вук Караџић“, Кикинда 2019
Награда за освојено 2.место конкурса „Дигитална ризница знања“ ИК БИГЗ Школство и Школски портал 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Учитељско друштвo, Ниш- oд 1993.год.
Комисија за избор Најбољег едукатора 2015. у оквиру пројекта НАЈБОЉИ ЕДУКАТОР СРБИЈЕ- Удружења за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“- 2015., 2016., 2017.
Сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за професионални развој запослених у образовању на пословима у поступку припремања предлога за одобравање програма сталног стручног уса
Комисија за републичку смотру „Читалићи“ 2017.
Интернет часопис „Табла“, Нишки креативни студио-2015.год.