Значај невербалне комуникације у интеракцији

Код одобреног скупа: 470  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0648579262

Значај невербалне комуникације у интеракцији

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

магистар психологије , вис. пед. сав. Бранка Граховац , Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог Мирела Марковић , ОШ ''Змај Јова Јовановић'', Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Бранка Граховац

Реализатор и модератор
0646484711
brankagrahovac39@gmail.com
Звање:

магистар психологије , вис. пед. сав. 

Установа:

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2020 ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда стручни сарадник-психолог
1994 1995 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије предшколског детета
2007 2008 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије дечије игре, Грађанског васпитања,
2008 2009 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије дечије игре, Рада са даровитом децом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој емоционалне интелигенције на предшколском узрасту Аутор радионица 2018
Значај развоја емоционалне интелигенције у предшколском узрасту Аутор трибина 2019
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор семинар 2012
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор семинар 2017
Дете и кризне животне ситуације Аутор радионица 2016

Мирела Марковић

Реализатор
0648053304
psiholog.zmaj@hotmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ОШ ''Змај Јова Јовановић'', Београд 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2020 ОШ ''Змај Јова Јовановић'', Београд стручни сарадник-психолог
1998 1999 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Београд психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај развоја емоционалне интелигенције у предшколском узрасту Реализатор трибина 2019
Развој емоционалне интелигенције на предшколском узрасту Реализатор радионица 2018
Родитељ- пријатељ и сарадник Реализатор семинар 2015
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Реализатор трибина 2015