Синдром сагоревања на псолу

Код одобреног скупа: 47  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Синдром сагоревања на псолу

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

магистар психологије Бранка Граховац , предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог, педагошки саветник Бранка Бешлић , Основна школа „Соња Маринковић“ Суботица

1 дана (укупно време рада: мин.)

90

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Бранка Граховац

Реализатор и модератор
0646484711
brankagrahovac39@gmail.com
Звање:

магистар психологије 

Установа:

предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2018 предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда стручни сарадник-психолог
1994 1995 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије предшколског детета
2007 2008 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије дечије игре, ГВ, Развојне психологије-в
2008 2009 ВСШОВ у Кикинди предавач Пс дечије игре, Рада са даровитом децом, Разв.пс-в
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Синдром сагоревања просветних радника Коаутор 65.Научно-стручни скуп Конгрес психолога Србије , Глобализација и локализација психологије, Књига резимеа (121,122), Друштво психолога Србије 2017
Синдром сагоревања просветних радника Коаутор Трибина ЦСУ Кањижа, 3 реализације 2015
Синдром сагоревања васпитача Коаутор Бапта, Балканска коференција васпитача,Сарајево 2017
Са стресом је лако ако знаш како Коаутор Акредитован семинар, Завод за школство Црна Гора 2017
како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор Акредитован семинар, ЗУОВ 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Удружење стручних сарадника Србије

Бранка Бешлић

Реализатор и модератор
0638529932
beslic.branka74@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог, педагошки саветник 

Установа:

Основна школа „Соња Маринковић“ Суботица 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2018 Основна школа „Соња Маринковић" стручни сарадник-психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Синдром сагоревања просветних радника Коаутор 65.Научно-стручни скуп Конгрес психолога Србије , Глобализација и локализација психологије, Књига резимеа (121,122), Друштво психолога Србије 2017
Синдром сагоревања просветних радника Коаутор Трибина ЦСУ Кањижа, 3 реализације 2015
Синдром сагоревања васпитача Коаутор Бапта, Балканска коференција васпитача,Сарајево 2017
Са стресом је лако ако знаш како Коаутор Акредитован семинар, Завод за школство Црна Гора 2017
Рад са децом у Гешталт терапији Аутор 57.Научно стручни скуп психолога Србије, Психологија у Србији-визија и реалност, Књига резимеа (45) , Београд, Друштво психолога Србије 2009
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање «др Ђорђе Натошевић» Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 2017
Светосавска награда Министарство просвете Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланица друштва психолога Србије
Чланица Мреже подршке инклузивном образовању( координатор за ШУ Сомбор)