Синдром сагоревања на псолу

Код одобреног скупа: 47  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Синдром сагоревања на псолу

Oспособљавање запослених у образовању да развијају и подстичу здраве стилове живота кроз анализирање,мењање и усавршавање личних и професионалних стилова понашања (живота) који су последица стреса.

Представљање реализатора,циља, теме Синдром сагоревања на послу- појам и узроци, фактори, фазе испољавања,симптоми- Синдром професионалног сагоревања код просветних радника Превенција синдрома сагоревања Механизми саморегулације-Здрави стилови живота Завршна реч Евалуација

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

магистар психологије Бранка Граховац , предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог, педагошки саветник Бранка Бешлић , Основна школа „Соња Маринковић“ Суботица

1

90

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

0 РСД