Вишеструке интелигенције у васпитно образовном систему

Код одобреног скупа: 469  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном систему

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

магистар психологије, високи педагошки с Бранка Граховац , Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог Мирела Марковић , ОШ ''Змај Јова Јовановић'', Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Кикинда, Бранка Радичевића бб 22.06.2020. 65
2 Средња школа "Марија Трандафил", Нови Сад 25.09.2020. 21
3 Средња школа "Марија Трандафил", Нови Сад 25.09.2020. 13
4 Centar za stručno usavršavanje Sombor 29.10.2020. 16

Радне биографије


Бранка Граховац

Реализатор и модератор
0646484711
brankagrahovac39@gmail.com
Звање:

магистар психологије, високи педагошки с 

Установа:

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2020 ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда стручни сарадник-психолог
1994 1995 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије предшколског детета
2007 2008 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије дечије игре, Грађанског васпитања,
2008 2009 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије дечије игре, Рада са даровитом децом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Идентификација и рад са даровитом децом“ Аутор семинар 2010
"Идентификација и рад са даровитом децом“ Аутор семинар 2017
Вишеструке интелигенције у васпитно образовном систему Аутор трибина 2015
Вишеструке интелигенције у васпитно образовном систему Аутор трибина 2015
Вишеструке интелигенције у васпитно образовном систему Аутор трибина 2017

Мирела Марковић

Реализатор и модератор
0648053304
psiholog.zmaj@hotmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ОШ ''Змај Јова Јовановић'', Београд 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2020 ОШ ''Змај Јова Јовановић'', Београд стручни сарадник-психолог
1998 1999 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Београд психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Идентификација и рад са даровитом децом“ Реализатор семинар 2014
„Идентификација и рад са даровитом децом“ Реализатор семинар 2015
„Идентификација и рад са даровитом децом“ Реализатор семинар 2016
Вишеструке интелигенције у васпитно образовном систему Реализатор трибина 2015
Вишеструке интелигенције у васпитно образовном систему Реализатор трибина 2017