Заједно учимо боље

Код одобреног скупа: 466  

Симпозијум

ОШ „Свети Сава“
Немањина 27Б, КикиндаДрагана Виденов
dokumentacija@svetisava.edu.rs
0230500774
0656446576

Заједно учимо боље

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипл. дефектолог Снежана Олушки Влачић , МПНТР, ШУ Зрењанин
Доктор наука – методика наставе Татјана Михајлов , МПНТР, ШУ Зрењанин
Мр психологије, високи педаг. саветник Бранка Граховац , ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда
самостални педагошки саветник Оливера Урошев Палалић , ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
васпитач Наташа Врапчевић , ПУ „Наша радост” Суботица
магистар наука физичке културе Горан Петровић , ОШ „Лазар Саватић“, Београд
Доктор дидактичко-методичких наука Драгана Гавриловић-Обрадовић , ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ
специјалиста микробиологије Видица Штетин , ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево
мастер професор биологије Вујадин Здравковић , ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад
професор разредне наставе Ивана Бошњак , ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
мастер физичар Немања Мицић , ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
професор математике Невена Марков , ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
педагошки саветник Драгана Мишић , Шеста београдска гимназија и ОШ „Јелена Ћетковић“
професор разредне наставе Далиборка Путић Бераров , ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин
проф. српске књиж. и језика ‒ мастер Александра Ћазић Киурски , ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
дипломирани географ Александра Остојин , ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „И.Л.Рибар“
дипломирани информатичар Весна Краљ Дамјанов , ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
професор географије и ликовне културе Елеонора Волаш Цибула , ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „И.Л.Рибар“
проф. физике и основа технике за ош Јелена Вулић , ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Јован Поповић“, Кикинда
професор немачког језика и књижевности Милена Вукашиновић , ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
мастер учитељ Десанка Ристић , ОШ „Вук Караџић“, Кикинда
мастер учитељ Ивана Драгин , ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад
педагошки саветник Бранислава Дилбер-Косић , ОШ „Ж. Зрењанин“, ССШ „М. Црњански“, Гимназија КИ
Доктор наука – методика наставе Гордана Рацков , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
проф. тех. и инфор; дипл. инж. машинства Арпад Пастор , ОШ „Свети Сава“ и Техничка школа, Кикинда
официр ратне морнарице Ерне Сатлер , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
дипломирани математичар Данило Боровница , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
професор физичког васпитања Светлана Мирчић Вукобрат , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
мср проф. јез. и књиж; просв. саветник Драгана Виденов , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
професор политехничког образовања Витомир Радак , ОШ „Свети Сава“, Кикинда

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Снежана Олушки Влачић

Реализатор
0648134501
snezana.oluski.vlacic@mpn.gov.rs
Звање:

дипл. дефектолог 

Установа:

МПНТР, ШУ Зрењанин 

Радно место:

руководилац Школске управе Зрењанин  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2004 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин наставник дефектолог
2004 2005 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин реедукатор психомоторике
2005 2010 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин помоћник директора
2010 2010 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин вд директора
2010 2018 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин директор
2018 2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја руководилац Школске управе Зрењанин
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом Коаутор акредитовани семинар – последњих 6 година, излагање 2015
Практични приступи деци са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом Коаутор акредитовани семинар 2016/17. и 2017/18, излагање 2016
Рани развој деце са сметњама у развоју – практични приступи, подстицање и праћење Коаутор акредитовани семинар 2016/17. и 2017/18, излагање 2016
Без илузије до социјалне инклузије Аутор реализован пројекат 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеник за средње школе за децу са сметњама у развоју „Основе друштвених дисциплина“, 2004, Завод за уџбенике и наставна средства Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Зрењанина Град Зрењанин 2014
Награда Капетан Миша Анастасијевић Медиа Инвент Нови Сад, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Београду, уз подршку Привредне коморе Србије 2016
Награда „Др Ђорђе Натошевић“ за школу Покрајински секретаријат за образовање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Надзорног и Професионалног одбора Удружења музикотерапеута Србије и Суда части
Дугогодишњи члан Покрајинског друштва дефектолога

Татјана Михајлов

Реализатор
0638432082
mihajlov.tatjana@gmail.com
Звање:

Доктор наука – методика наставе 

Установа:

МПНТР, ШУ Зрењанин 

Радно место:

просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2001 ОШ „Жарко Зрењанин“ Бока учитељ
2001 2003 ОШ „Жарко Зрењанин“ Бока директор
2003 2020 МПНТР, ШУ Зрењанин просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Спољашње вредновање Аутор излагање и рад 2015
Ставови ученика кроз призму спољашњег вредновања Аутор излагање и рад 2015
Вредновање квалитета рада предшколске установе Аутор излагање и рад 2017

Бранка Граховац

Реализатор
0646484711
brankagrahovac39@gmail.com
Звање:

Мр психологије, високи педаг. саветник 

Установа:

ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2020 ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Идентификација и рад са даровитом децом Аутор акредитовани семинар 2010 - 2018. 2010
Вишеструке ителигенције у васпино-образовном систему Аутор трибина 2015
Вишеструке ителигенције у васпино-образовном систему Аутор радионица, рад 2017
Развој емоционалне интелигенције на предшколском узрасту Аутор радионица 2018
Развој емоционалне интелигенције на предшколском узрасту Аутор трибина 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолга Србије
Удружење стручних сарадника предшколских установа Србије

Оливера Урошев Палалић

Реализатор
0641518585
olivera.palalic@yahoo.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин  

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2006 ОШ „Урош Предић“, Орловат наставник српског језика
2006 2020 ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин наставник српског језика
2017 2020 ШУ Зрењанин саветник-спољњи сарадник ШУ Зрењанин, по Јавном позиву МПНТР
2019 2020 ЗУОВ Стручно лице за процену стручне оцене квалитета уџбеника
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учесница и излагач на међународном симпозијуму „Настава на српском језику у Румунији на европским координатама“, Темишвар Аутор излагач 2011
8. Међународни симпозијум Ћопић фантастични научноистраживачки пројекат - „Лирски, хумористички и сатирични свијет Бранка Ћопића“, Грац Аутор објављен рад, излагање 2018
VI Научни скуп „Књижевност за децу у науци и настави“, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Аутор излагач 2019
VIII Међународно научна конференција „Језик, књижевност и игра“, Алфа БК универзитет у Београду Аутор излагач 2019
IX Међународни симпозијум Ћопић фантастични, Беч Аутор излагач 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Интерпретација романа у основној школи и приказ рецепције романа Мали принц“, Књижевност и језик, LXIII/3-4, 2016, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд Аутор
Час за углед 4, 2016, Издавачка кућа „Едука“ Коаутор
Роман „Хајдук Станко“ - између љубави и освете .У: Књижевност и језик, LXVI/1, стр. 139–153., 2019, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд Аутор
Рецепција романа „Орлови рано лете“ и свет фантастичног и игре у њему. У: B. Tošović (ur.), Ćopićev projekat, knj. 8, Ćopić fantastični (277–292). Institut fur Slawistik der Karl-Franzens-Universitat Graz. Banjaluka: Grafid. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. место за најбољу методичку припрему српског језика и књижевности „Проф. Др Милија Николић“ Друштво за српски језик и књижевност Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Друштво предметних дидактичара Србије

Наташа Врапчевић

Реализатор
0652559285
vrapcevic@yahoo.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ „Наша радост” Суботица  

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2020 ПУ „Наша радост” Суботица васпитач
2018 2020 ПУ „Наша радост” Суботица помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Деца – аутори властитих пројеката Аутор Међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција, Стручни сусрети васпитача „Размена примера добре праксе“, НС, излагачач практичног рада 2015
Сарадничко учење Аутор Конференција „Свако дете може да учи“, Нови Сад, предавач, излагач практичног рада 2016
Са Пепељугом око света – пројектно планирање у вртићу Аутор акредитовани семинар под бројем 692, реализатор 2018
Примена web 2.00 алата у образовању Аутор акредитовани семинар под бројем 659, реализатор 2018
Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу Аутор реализатор и модератор онлајн акредитованог семинара под бројем 679 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за васпитаче: „Васпитач у истраживању властите праксе“, 2014, Пожаревац Коаутор
Зборник радова међународне интердисциплинарне научно-стручне конференције „Васпитно -образовни хоризонти“, 2011-2016, Суботица Аутор
Зборник радова Јесењи стручни сусрети васпитача, 2015, 2017, NewPress, Смедерево Аутор
Зборник радова међународних онлајн пројеката: „Season's experiments through STEM“ (Португал, Грчка, Србија) и „Symbols in the Eyes of children“ (Пољска), 2019. Аутор
Брод маште (збирка поезије за децу), Дечје новине, Горњи Милановац, 1997. Аутор
Чудесна планета (збирка поезије за децу), Глобус, Суботица, 2000. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање европског квалитета еТвининг пројеката Централна служба за подршку 2015
Оскар популарности НВО Хера 2015
Награда „Жана Борисављевић” Фондација „Ухвати живот” 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ПАН мрежа
Удружење васпитача Војводине
National Geographic educators, сертификовани едукатор Националне Географије
Европска еТвининг заједница, еТвининг амбасадор за Србију
Best teachers ANEXYU

Горан Петровић

Реализатор
0603060473
gospet10@gmail.com
Звање:

магистар наука физичке културе 

Установа:

ОШ „Лазар Саватић“, Београд 

Радно место:

наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1998 ОШ „Доситеј Обрадовић“, Београд наставник физичког васпитања
1998 1998 Десета београдска гимназија наставник физичког васпитања
1999 2003 ОШ „Сретен Младеновић“, Крагујевац наставник физичког васпитања
2003 2013 ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево наставник физичког васпитања
2013 2020 ОШ „Младост“, Нови Београд наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Стратегија развоја физичког васпитања и његова улога у превенцији насиља у школи“, S4812013, Нови Сад Аутор излагање на конференцији 2013
Школа игара – увод у спорт Аутор обука 2014 - 2015, 2015 - 2016. 2014
Примена ИОП-а у настави физичког васпитања ---- 2016
„Имплементација иновативних програма у области школског спорта“, S11792016, Врање Аутор излагање на конференцији 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Наставни план и програм физичког васпитања у основним школама Руске Федерације“, Физичка култура 1-4, 2001, Београд Аутор
„Ставови ученика основне школе према часу одељењског старешине“, Настава и васпитање 3, 2013, Београд Коаутор
„Нова парадигма физичког васпитаа –путевима професора Матића“, Физичко васпитање и спорт кроз векове, 2016, Ниш Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
ЗАХВАЛНИЦА за изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда Град Београд 2009
ЗАХВАЛНИЦА за изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда Град Београд 2011
ЗАХВАЛНИЦА за изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда Град Београд 2012
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе – Београд, члан од 2003, члан Управног одбора 2012, председник 2015-2018.
Савез за школски спорт и организацију такмичења – Београд, члан Управног одбора 2012.
Школско спортско удружење – Нови Београд, члан од 2013.
Српски савез професора физичког васпитања и спорта, члан скупштине 2014.
Национални просветни савет, члан од 2019.

Драгана Гавриловић-Обрадовић

Реализатор
0638844619
gagaonn@gmail.com
Звање:

Доктор дидактичко-методичких наука 

Установа:

ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2020 ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интегрисаном наставом до квалитетнијег знања Аутор објављен рад 2017
Интегрисани приступ у реализацији наставних садржаја – примери из праксе Аутор излагање 2017
Примена Блумове таксонимије у високошколској настави Аутор излагање 2019
Пројектне активности у пројектној настави – примери из праксе Аутор излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Новог Сада, Подружница педагога Јужно-бачког округа

Видица Штетин

Реализатор
062207236
vidicastetin@gmail.com
Звање:

специјалиста микробиологије 

Установа:

ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево 

Радно место:

наставник биологије и хемије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2020 ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево наставник биологије и хемије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дуњик Аутор учешће у пројекту ЗРЕПОК 2017 - 2019. 2017
Био - башта Аутор учешће у пројекту школске 2018/19. 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. место на конкурсу за ученике Дунавски уметник Млади истраживачи Србије 2017
2. место на конкурсу за ученике Дунавски уметник Млади истраживачи Србије 2018

Вујадин Здравковић

Реализатор
0642088656
vujadino@gmail.com
Звање:

мастер професор биологије 

Установа:

ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад 

Радно место:

наставник биологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2017 Истраживачка станица „Петница“ стручни сарадник на програму биологије
2016 2020 ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад наставник биологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изокренута настава у првом разреду основне школе Коаутор Зборник радова са Дванаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, стр. 322-327, Сокобања, 25-26. март 2016. 2016
Настава српског језика у изокренутој учионици Коаутор Зборник радова са научног скупа „Књижевност за децу у науци и настави“, стр. 241-248, Јагодина, 21-22. април 2017. 2017
Став ученика основне школе према видео лекцијама коришћеним у изокренутом учењу биологије Коаутор Зборник радова научних конференција Учитељског факултета на мађ. наст. јез, стр.1130-1139, 4th ICT in Education Conference, Суботица, 19-21. окт. 2017 2017
Дидактичко–методичке одлике изокренуте наставе Аутор Књига сажетака са „Другог конгреса биолога Србије“, стр. 192., Кладово, 25-30. септембар 2018. 2018
Determination of Educational Efficiency and Students’ Involvement in The Flipped Biology Classroom in Primary School Коаутор Journal of Baltic Science Education 17 (1), 162-176 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. награда на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 2017
2. награда на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 2018
1. награда на конкурсу за наставнике „Час за углед“ Издавачка кућа „Едука“ 2018
1. награда на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 2019

Ивана Бошњак

Реализатор
063516396
wandainkka@yahoo.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2020 ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Добре вибрације интеркомуникације Коаутор излагач на конференцији Примери добре праксе наставника и стручних сарадника: „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ 2019
Избор руководства одељења Аутор излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење зрењанинских учитеља

Немања Мицић

Реализатор
0603184624
nemanjamicic580@gmail.com
Звање:

мастер физичар 

Установа:

ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин 

Радно место:

професор физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2016 Гимназија „Ј. Ј. Змај“, Нови Сад професор физике
2017 2020 ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин наставник физике
2017 2020 ОШ „Соња Маринковић“, наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Contemporary Materials Аутор INFLUENCE OF ANISOTROPY AND MAGNETIC FIELD ON THERMAL ENTANGLEMENT IN HEISENBERG MODEL AND THERMODYNAMIC ANALYSIS 2017
Интернационална конференција студената физике ICPS 2017, Торино Аутор Примена аc+dc Френкел - Конторова модела 2017
Интернационална конференција студената физике ICPS 2018, Хелсинки Аутор Утицај анизотропије и магнетног поља на термални ентанглемент у Хајзенберговом моделу и термодинамичка анализа модела 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. место на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2018

Невена Марков

Реализатор
0668642220
nevennam@gmail.com
Звање:

професор математике 

Установа:

ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2006 ОШ „Никола Тесла“, Банатско Карађерђево наставник математике
2006 2009 ОШ „Петар Петровић Његош“, Зрењанин наставник математике
2009 2020 ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Геогебра радионице уочи Маја - месеца математике Коаутор излагање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. место на конкурсу „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2018

Драгана Мишић

Реализатор
0642828154
misic62@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

Шеста београдска гимназија и ОШ „Јелена Ћетковић“  

Радно место:

професор историје 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2020 ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд наставник историје
2009 2020 Шеста београдска гимназија професор историје
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Функционална примена ИКТ-а у настави – пројектна настава Аутор излагање на Конференцији ЕПА школе 2017
Пројектна настава – мобилност ученика и школа Аутор излагање на конференцији Нове технологије у образовању 2018
Обележавање значајних датума у настави Аутор излагање на конференцији 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шеста београдска гимназија 1933 – 2015, 2016. Коаутор
Приручник за наставнике историје 2. разреда природно-матемнатичког смера, 2014, Логос Коаутор
Приручник за наставнике историје 3. разреда друштвено-језичког смера и гимназија општег типа, 2016, Нови Логос Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. награда на конкурсу „Дигитални час“ Министарство трговине и телекомуникација 2013
1. награда на конкурсу „Дигитални час“ Министарство трговине и телекомуникација 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“
Европско удружење наставника Србије

Далиборка Путић Бераров

Реализатор
0615840888
dacaputic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин  

Радно место:

учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2020 ОШ „Вук Караџић“, Зрењанин учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Повртњак у учионици- пројектна настава Коаутор 33. Сабор учитеља Србије- излагање и објављен рад 2019
Стимулација интелектуалног развоја Аутор излагање на Стручном скупу Стимулација интелектуалног развоја; Институт за модерно образовање, Београд 2019
Тамо - амо по Банату - пројектна настава Коаутор излагање на Трибини Удружења зрењанинских учитеља 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјално признање за аутентичан приступ и развој свести о употреби филмског израза у настави Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Зептер Интернационал 2016
Награђени пример добре праксе стимулације интелектуалног развоја реализован током међународног пројекта Дани интелигенције Менса Србије 2019
Признање Учитељ плус Удружење војвођанских учитеља 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење зрењанинских учитеља
Удружење војвођанских учитеља

Александра Ћазић Киурски

Реализатор
0654027569
aleksandracazic@yahoo.com
Звање:

проф. српске књиж. и језика ‒ мастер 

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник српског језика; стручни сарадник медијатекар
2012 2013 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник српског језика и књижевности
2013 2013 ОШ „Вук Караџић“, Кикинда наставник српског језика и књижевности
2013 2020 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ризница знања Аутор реализатор пројекта 2015
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ Коаутор реализатор пројекта 2015
Панонско наслеђе Коаутор реализатор пројекта 2016
Монтесори у учионици Коаутор излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника српског језика општине Кикинда - члан
Европска еТвининг заједница

Александра Остојин

Реализатор
0641914549
aleksandra.ostojin74@gmail.com
Звање:

дипломирани географ 

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „И.Л.Рибар“ 

Радно место:

наставник географије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 ОШ „Петар Кочић“, Наково наставник географије
1998 2000 ОШ „Славко Родић“, Банатско Велико Село наставник географије
2000 2008 ОШ „1. октобар“, Башаид наставник географије
2000 2020 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци наставник географије
2008 2020 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник географије
2010 2014 Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда професор географије
2016 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ризница знања Аутор реализатор пројекта 2015
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ Коаутор реализатор пројекта 2015
Панонско наслеђе Коаутор реализатор пројекта 2016
Е-алати за примену сарадничког учења Коаутор излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника географије општине Кикинда - члан
Европска еТвининг заједница

Весна Краљ Дамјанов

Реализатор
0654101410
vesnakd73@gmail.com
Звање:

дипломирани информатичар  

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда 

Радно место:

наставник мат. и информ. и рачун.  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник математике и информатике и рачунарства
2001 2010 ОШ „Фејеш Клара“. Кикинда наставник информатике и рачунарства; медијатекар
2010 2014 Центар за стручно усавршавање, Кикинда стручни сарадник; руководилац Центра
2014 2020 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник математике и информатике и рачунарства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ризница знања Аутор реализатор пројекта 2015
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ Коаутор реализатор пројекта 2015
Панонско наслеђе Коаутор реализатор пројекта 2016
Е-алати за примену сарадничког учења Коаутор излагање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег наставника-ментора Покрајински секретаријат за образовање 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника математике општине Кикинда - члан
Актив наставника информатике општине Кикинда - члан
Европска еТвининг заједница

Елеонора Волаш Цибула

Реализатор
0642447896
voci.nora@gmail.com
Звање:

професор географије и ликовне културе 

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „И.Л.Рибар“ 

Радно место:

наставник географије и ликовне културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник географије и ликовне културе
1996 2020 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник географије и ликовне културе
2019 2020 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци наставник ликовне културе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ Коаутор реализатор пројекта 2015
Спортски камп „Бумеранг“ Реализатор реализатор пројекта 2015-2016. 2015
Марадеки табор Реализатор реализатор пројекта 2017-2018. 2017
Е-алати за примену сарадничког учења Коаутор излагање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за највећи допринос бази знања Центар за науку, технологију и информатику, Нови Сад 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника географије општине Кикинда - члан
Европска еТвининг заједница

Јелена Вулић

Реализатор
0616727320
jeja.vulic@gmail.com
Звање:

проф. физике и основа технике за ош 

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“, ОШ „Јован Поповић“, Кикинда 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2009 ОШ „1. октобар“, Башаид наставник физике
2009 2010 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник физике
2009 2020 ОШ „Јован Поповић“, Кикинда наставник физике
2010 2020 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ризница знања Коаутор реализатор пројекта 2015
Летњи камп Коаутор реализатор пројекта 2016
Мај месец математике Коаутор реализатор пројекта 2017
Образовање=Мотивација+Креативност+Сарадња Коаутор излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника физике општине Кикинда - члан
Европска еТвининг заједница

Милена Вукашиновић

Реализатор
0600440418
milagavric82@gmail.com
Звање:

професор немачког језика и књижевности 

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда  

Радно место:

наставник немачког језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2004 ОШ „Бановић Страхиња“, Београд наставник немачког језика
2007 2007 МсНет, Београд пословни коресподент
2007 2009 ОШ „Бановић Страхиња“, Београд наставник немачког и енглеског језика
2009 2011 ОШ „Вук Караџић“, Кикинда наставник немачког језика
2009 2020 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник немачког језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
УНЕСКО камп за младе Реализатор реализатор пројекта 2016
Припрема и извођење школске представе „Луда чајанка“ Реализатор реализатор пројекта 2017
Монтесори у учионици Коаутор излагач 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника страних језика општине Кикинда - члан
Европска еТвининг заједница

Десанка Ристић

Реализатор
0600431121
desanka.r@hotmail.com
Звање:

мастер учитељ 

Установа:

ОШ „Вук Караџић“, Кикинда  

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2001 ОШ „Др Тихомир Остојић“, Остојићево наставник разредне наставе
2001 2020 ОШ „Вук Караџић“, Кикинда наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни рад „Филм у настави српског језија и развијање естетских и етичких ставова ученика“ Аутор Методичка пракса 2001
Пројекат драмске радионице „Свитац“ Аутор Драмски текст “Три рибице”Зборник драмских текстова међународне драмске смотре у Лесковцу 2014
Пројекат драмске радионице „Свитац“ Аутор Међународни зборник „Учитељу у част” Ечка 2016
Педагошко усвајање детета Аутор Стручно-научна конференција са међународним учешћем 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Свеска за лектиру, 2003, Зрењанин Коаутор
Збирка поезије, 2014. Аутор
Збирка поезије, 2017. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града „Др Павле Кенђелац“ Град Кикинда 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво књижевника Војводине

Ивана Драгин

Реализатор
0656446600
inava93@gmail.com
Звање:

мастер учитељ 

Установа:

ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2019 ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад учитељ у продуженом боравку
2019 2020 ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад учитељ у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Attitudes of teachers towards information and communication technologies as a means of individualization of teaching Аутор изглагање на Међународној научној конференцији „Изазови савремене наставе“ 2017
Кориштење апликација и проширене стварности у образовању и рехабилитацији Коаутор излагање на Стручно-научној конференцији „Дани дефектолога“ 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Цегер еколошких идеја“, 2018, Покрет горана Новог Сада Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије Фонд за младе таленте - Доситеја 2015
Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије Фонд за младе таленте - Доситеја 2016
Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије Фонд за младе таленте - Доситеја 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење војвођанских учитеља
Покрет горана Новог Сада
Покрет горана Војводине

Бранислава Дилбер-Косић

Реализатор
0642303993
branislavadilber@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Ж. Зрењанин“, ССШ „М. Црњански“, Гимназија КИ 

Радно место:

професор хемије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2020 ОШ „Жарко Зрењанин“, Кикинда наставник хемије
2002 2004 Хемијско технолошка и грађевинска школа, Кикинда професор хемије
2004 2009 ОШ „Петар Кочић“, Наково наставник хемије
2009 2012 Техничка школа, Кикинда професор хемије
2012 2020 ССШ „Милош Црњански“, Кикинда професор хемије
2019 2020 Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда професор хемије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Физичке и хемијске промене супстанци – изврнута учионица Аутор Сазнали на семинару – применили у пракси 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике хемије, 2011, Логос Аутор
ДВД са лабораторијским вежбама и демонстрационим огледима, 2011, Нови Логос Аутор
Збирка задатака за припрему комбинованог теста за завршни испит у основном образовању, 2014, Нови Логос Коаутор
Органска хемија 3, приручник за наставнике хемије, 2015, Нови Логос Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. награда у категорији природних наука за обраду наставне јединице „Калцијум - својства и примена“ – конкурс „Дигитални час“ Управа за дигиталну агенду 2011
2. награда за филмић „Следи своје снове“ на ревији кратког ђачког филма ФИЛМић Microsoft и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво

Гордана Рацков

Реализатор
0638062472
gocarackov10@gmail.com
Звање:

Доктор наука – методика наставе 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

професор разредне наставе - учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци и ОШ „1. октобар“, Башаид наставник разредне наставе и енглеског језика
2001 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рачунар у функцији ефикаснијег организовања диференциране наставе Аутор објављен рад и излагање, У: Научно – стручни симпозијум са међународним учешћем: Технологија, информатика и образовање, Чачак: Тенички факултет, НС 2011
Примена рачунара у почетној настави математике Аутор објављен рад и излагање, 12. међународни научни скуп „Савремене стратегије учења и поучавања“ 2011
Примена рачунара у мотивацији ученика ---- 2013
Електронско учење у настави Аутор објављен рад, учење и настава 2016
Хибридно учење у разредној настави Аутор Излагање, Британски савет и МПНTР Србије 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пројектна настава – примери организације, други разред основне школе, 2019, Едука, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Др Ђорђе Натошевић“ Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 2014
Годишња награда Општине Кикинда СО Кикинда 2014
Најбољи едукатори Србије Удружење „Живојин Мишић“ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2015
Допринос у раду са интерактивним таблама у настави ЦНТИ Нови Сад и Покрајински секретаријат за образовање 2016
Час за углед 4 Издавачка кућа „Едука“ 2018
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив учитеља Кикинда
Удружење ОКСИ, Кикинда

Арпад Пастор

Реализатор
0642324199
arpad.pastor@gmail.com
Звање:

проф. тех. и инфор; дипл. инж. машинства 

Установа:

ОШ „Свети Сава“ и Техничка школа, Кикинда 

Радно место:

наставник информатике и рачунарства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2006 ЦИМОС - Ливница, Кикинда програмер ЦНЦ машина
2006 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник информатике и рачунарства
2016 2020 Техничка школа, Кикинда наставник рачунарства и информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Креирање мултимедијалног часа Коаутор акредитовани семинар 2008-2009, КБ 130; 2009-2010, КБ 116; излагање 2008
Електронско насиље и како га спречити Аутор акредитовани семинар 2011-2012, КБ 088; 2012-2014, КБ 242; 2014-2016,КБ 196, излагање 2011
Модернизујте своју наставу – лако израдите свој Wеб сајт Аутор акредитовани семинар 2010-2011, КБ 097 2011-2012, КБ 102 2012-2014, КБ 256 2014-2016, КБ 206; излагање 2010
Програмирање од првог разреда Аутор излагање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи школски сајт - Дани информатике 2013. Покрајински секретаријат за образовање и ЦНТИ Нови Сад 2013
Допринос бази знања у образовним софтверима - Дани информатике 2014. Покрајински секретаријат за образовање и ЦНТИ Нови Сад 2014

Ерне Сатлер

Реализатор
0649747932
sattler@tippnet.rs
Звање:

официр ратне морнарице 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

наставник физике и математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2009 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник физике на мађарском језику
2007 2009 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник математике у вечерњој школи
2010 2010 ОШ „Ј. Ј. Змај“, Суботица наставник ликовне културе
2014 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник физике на мађарском језику
2014 2016 ОШ „Глигорије Попов“, Руско Село наставник физике
2016 2017 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник ликовне културе на мађарском језику
2018 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник математике на мађарском језику
2018 2020 ОШ „1. октобар“, Башаид наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Геодезијска сфера - енергетски пасивни дом будућности Извођач Енергија је свуда око нас 2015
Веломобил - возило будућности Извођач Енергија је свуда око нас 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
2. место у категорији макете - Енергија је свуда око нас ЦНТИ 2015
1. место у категорији макете - Енергија је свуда око нас ЦНТИ 2016
1. награда за иновацију за школу, 1. награда за ментора, 1. награда ученичкој екипи - Тесла Фест Савез проналазача Војводине 2017
Специјална награда Државног руског технолошког универзитета „Волга“ Државни руски технолошки универзитет „Волга“ 2017

Данило Боровница

Реализатор
0621112575
danilo.borovnica@gmail.com
Звање:

дипломирани математичар 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1987 Техничка школа, Кикинда наставник математике
1987 1993 Војвођанска банка, Кикинда софтвер инжењер
1993 2008 Банини, Кикинда ИТ менаџер
2008 2008 Форма Идеале, Крагујевац бизнис интелиџенс девелопер
2008 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај промене ритма у настави Аутор излагање на конференцији „Нове технологије у образовању“ Београд 2016
Scoala – Spatiu educational European intercultural Аутор излагање на Интернационалном симпозијуму у Темишвару 2016
Повезивањем знања до нових сазнања Аутор акредитовани семинар за 2018-2021, КБ 537 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за Виндовс, Ворд, Ексел, Корел, 2004 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
2. награда на конкурсу „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма ителекомуникација 2012
3. награда на конкурсу „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма ителекомуникација 2017
Најбољи едукатори Србије Удружење „Живојин Мишић“ 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Science on Stage, заједница СТЕМ наставника Европе – члан Управног одбор за Србију
Scientix, заједница СТЕМ наставника Европе – амбасадор за Србију
Удружење грађана ОКСИ – председник
Европска еТвининг заједница - члан
Актив наставника математике Кикинде - председник
Дигитални час 2018, Министарство трговине, туризма ителекомуникација– члан жирија

Светлана Мирчић Вукобрат

Члан програмског одбора и реализатор
0652026800
nena7m@gmail.com
Звање:

професор физичког васпитања 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда  

Радно место:

наставник физичког и здравств. васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2009 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци наставник физичког васпитања
2004 2016 Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда професор грађанског васпитања, професор физичког васпитања
2009 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник физичког и здравственог васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Истраживање о положају жена у спорту Реализатор излагање 2010
Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања Реализатор излагање 2011
Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а Реализатор излагање 2011
Успостављање система праћења физичког васпитања и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања Реализатор излагање 2013
Унапређење наставе физичког васпитања и вредновања ученика мотивисаних похвалом и наградом Реализатор излагање 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичке културе Кикинде, члан
Друштво педагога физичког васпитања Војводине, члан
Школски спортски савез Кикинде, координатор, 2013 -
Савез за школски спорт Војводине, члан
Секретаријат за спорт и омладину Војводине, члан експертске групе, 2014 -

Драгана Виденов

Члан програмског одбора и реализатор
0656446576
elt.dragana@gmail.com
Звање:

мср проф. јез. и књиж; просв. саветник 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2020 ОШ „Свети Сава” Кикинда наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom Аутор акредитовани семинар КБ 856 за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину 2018
На дохват рукЕ Аутор акредитована конференција „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“, Београд, излагање 2019
It's a small world Аутор међународна конференција ELTAM Days, Никшић, Црна Гора, излагање 2019
https://sites.google.com/site/englishwizardry/; http://classroomnumber4.blogspot.com/ Аутор аутор и администратор едукативних сајтова од 2009. и даље 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Банат - Монографија, 2014, Артпрес, Темишвар Коаутор
Ideas Central, 2018, Express Publishing, Велика Британија Коаутор
Learning and Sharing for Better Teaching - E-Resource Pack for Teachers, 2019, ЕЛТА, Србија Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Activity Share Competition - 1. награда Macmillan 2015
Допринос дигитализације школе - признање Центар за развој и примену науке, технологије и информатике 2018
Национална ознака квалитета за еТвининг пројекте Фондација Темпус 2018
Европска ознака квалитета за еТвининг пројекте Централна служба за подршку 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника страних језика Кикинде - председница
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА Србија - координатор за Севернобанатски округ, члан Управног одбора, координатор конкурса за ученике
Удружење грађана ОКСИ - члан Управног одбора
Европска еТвининг заједница - члан, еТвининг амбасадор за Србију

Витомир Радак

Члан програмског одбора
0230500774
skola@svetisava.edu.rs
Звање:

професор политехничког образовања  

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1980 ОШ „Братство-јединство“, Банатска Топола наставник
1980 1983 ОШ „Васа Стајић“, Мокрин наставник
1983 1985 Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“, Кикинда професор
1985 1989 Средња школа просветне струке, Кикинда директор
1989 1992 Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда заменик директора
1992 1994 Економска школа, Кикинда професор информатике
1994 1999 ОШ „Свети Сава“, Кикинда професор информатике; помоћник директора
1999 2002 ОШ „Свети Сава“, Кикинда вд директора
2002 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Летњи камп Извођач реализован пројекат 2007-2016. 2007
Награде и признањ
Назив Организација Година
Школа је четири пута проглашавана за „Најхуманију средину“ Републичка организација „Црвеног крста“ 2011
Награда „Стјепан Хан“ за најбољу школу у АП Војводина из области информатике ЦНТИ, Нови Сад 2012
Награда општине Кикинда за најбољи колектив Општина Кикинда 2013
Награда „Др Ђорђе Натошевић“ за најуспешнију васпитну установу на територији АП Војводине Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 2013
Специјално признање за перманентан рад на информатизацији наставе ЦНТИ, Нови Сад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив директора основних школа општине Кикинда - председник од 2000.
Савет за образовање Града Кикинде - члан
Друштво директора Србије - члан Управног одбора
Општинска организација „Црвеног Крста“ у Кикинди - потпредседник
Црвени крст Војводине - члан Управног одбора