"Унапређивање средине за учење кроз размену професионалних искустава"

Код одобреног скупа: 465  

Трибина

Удружење васпитача Златиборског округа
Немањина 18 31000 УжицеМарија Биберџић
marijabiberdzic.pedagog@gmail.com
031811138
0668553343
0311811138

"Унапређивање средине за учење кроз размену професионалних искустава"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

50

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Зорица Тодоровић

Реализатор
0628827350
zoricatodorovicue@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ"Ужице" 

Радно место:

помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1996 Трговинско-угоститељска средња школа Чајетина професор психологије
1996 2003 ПУ"Ужице" стр.сарадник-психолог
2003 2004 школска управа Ужице стручни педагошки саветник
2004 2008 ПУ"Ужице" стр.сарадник-психолог
2008 2020 ПУ"Ужице" директор (4 год) и помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији, IMPRES пројекат Реализатор Пут ПУ"Ужице"-конференција излагање 2014
Конгрес стручних радника ПУ Србије "Основе програма као концепција предшколског вапситања и образовања" Реализатор Конгрес стручних радника ПУ Србије, Београд Сава Центар 2015
Толеранцијом до боље комуникације-радионица Аутор Сусрети васпитача и мед.сестара 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за родитеље деце предшколског узраста, 2007.Ужички центар за права детета. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда ПУ "Ужице" Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2007
Захвалнице Удружења васпитача и Удружења мед.сестара-васпитача за доспринос њиховом раду. Удружење васпитача Златиборског округа, Удружење мед.сестара-васпитача Србије 2015
Захвалница Актива директора округа за допринос развоју предшколске делатности. Актив директора Златиборског округа. 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стр.сарадника и сарадника ПУ Србије
Чланство у Активу директора ПУ Србије, председавање активом директора Златиборског округа
Један од оснивача Републичке секције предшколских психолога
Члан просветног савета града Ужица
Члан мреже практичара, један од тренера за имплементацију ОП"Године узлета"
Члан мултидисциплинарног тима за заштиту деце од насиља у локалној заједници

Снежана Шаровић

Реализатор
0606751878
sneki1409@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ"Нада Матић" 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2013 ПУ"Ужице" васпитач
2013 2020 ОШ"Нада Матић" васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Деца уче оно што живе Аутор Стручни скуп"Васпитачи-васпитачима" 2007
Пут васпитача до звања Педагошки саветник Аутор Стручни скуп"Васпитачи-васпитачима" 2013
Истраживање у васпитној групи Аутор Стручни скуп"Васпитачи-васпитачима" 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Златиборског округа
Балканска унија васпитача
Члан комисије за полагање лиценце
Тренер и ментор у оквиру имплементације Нових основа програма "Године узлета"