"Унапређивање средине за учење кроз размену професионалних искустава"

Код одобреног скупа: 465  

Трибина

Удружење васпитача Златиборског округа
Немањина 18 31000 УжицеМарија Биберџић
marijabiberdzic.pedagog@gmail.com
031811138
0668553343
0311811138

"Унапређивање средине за учење кроз размену професионалних искустава"

Указивање на значај инспиративног и провокативног простора дечјег вртића у којем дете може слободно да се игра, промишља, сарађује са другима и истражује свет око себе

1."Простор и окружење у вртићу као материјализација васпитачке теорије о детету". 2."Простор као трећи васпитач".

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

50

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

1000 РСД