Изазови професионалног идентитета педагога у савременом друштвеном и образовном контексту

Код одобреног скупа: 464  

Симпозијум

Filozofski fakultet u Novom Sadu
dr Zorana Đinđića 2, Novi SadSlađana Zuković
senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs
021450419
063537161

Изазови професионалног идентитета педагога у савременом друштвеном и образовном контексту

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор педагошких наука Слађана Зуковић , Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
доктор педагошких наука Вера Спасеновић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Дипломирани педагог Драгана Пелемиш , ОШ “Ђура јакшић“ Каћ
Дипломирани педагог Слађана Велендечић , Музеј Војводине
Магистар педагошких наука Мина Панић , ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад
професор педагогије Александра Бер Божић , Медицинска школа "7. април"
мастер педагог Дуња Беквалац , Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

1

70

Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет у Новом Саду, др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад 21.10.2021. 66

Радне биографије


Слађана Зуковић

Члан програмског одбора и реализатор
063537161
sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1997 OШ ”Прва војвођанска бригада“, Нови Сад школски педагог
1997 2001 Филозофски факултет, Нови Сад сарадник у научно-истраживачком раду
2001 2009 Филозофски факултет, Нови Сад Асистент
2009 2013 Филозофски факултет, Нови Сад Доцент
2013 2018 Филозофски факултет, Нови Сад Ванредни професор
2018 2020 Филозофски факултет, Нови Сад редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Značaj proučavanja profesionalnog identiteta školskog pedagoga Коаутор Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XLIV-2, 117-129. 2019
Counselling competences from the perspective of school pedagogues (Kompetencije za savetodavni rad iz perspektive školskih pedagoga). Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol.51, No.1, 198–237. 2019
Komunikacijska kompetentnost u funkciji savetodavnog rada školskog pedagoga. Коаутор Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga, 236-250. Filozofski fakultet u Rijeci. 2017
Karakteristike i ključni faktori efikasnog savetodavnog rada. Аутор Zbornik odseka za pedagogiju, 25, 99-113. 2016
Partnerstvo porodice, škole i zajednice – teorijski i praktični aspekti. Аутор Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XXXVIII, No. 2, 55-68. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Zuković, S. (2017). Savetodavni rad u institucijama vaspitanja i obrazovanja – teorijski i praktični aspekti. Аутор
Zuković, S. (2012). Porodica kao sistem – funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Почасни члан Подружнице педагога основних школа Јужнобачког округа
Почасни члан Центра за развој потенцијала деце и младих "Play centar"

Вера Спасеновић

Реализатор
0653446967
vspaseno@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2005 Институт за педагошка истраживања Истраживач сарадник
2005 2007 Филозофски факултет Универзитета у Београду Асистент
2007 2013 Филозофски факултет Универзитета у Београду Доцент
2013 2018 Филозофски факултет Универзитета у Београду Ванредни професор
2019 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Uloga pedagoga u unapređivanju evaluacije školskog rada. Коаутор Pedagogija, god. 72, br. 4, str. 377-388. 2017
Theory, Practice and Competences in the Study of Pedagogy – Views of Ljubljana and Belgrade University Teachers. Коаутор CEPS Journal, Vol. 5, No. 2, 35-55. 2015
Kako inicijalno obrazovanje i zahtevi prakse doprinose izgradnji profesionalnog identiteta pedagoga. Коаутор Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju (2-7). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Образовна политика: глобални и локални процеси. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2019. Аутор
Stručni saradnik u školi: Komparativni pregled za 12 zemalja. Sofija: Bugarsko društvo za komparativnu pedagogiju, 2019. Коаутор
Školski sistemi iz komparativne perspektive. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2013. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education

Драгана Пелемиш

Члан програмског одбора и реализатор
063597059
peldraga76@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ОШ “Ђура јакшић“ Каћ 

Радно место:

стручни сарадник-педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2004 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад стручни сарадник- педагог
2004 2012 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад наставник грађанског васпитања
2012 2020 ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ стручни сарадник- педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Функције одељењског старешине Коаутор Вредновање у васпитно-образовном процесу“ (112-123). Национални научни скуп „Сусрети педагога“. Београд, Педагошко друштво Србије 2016
Васпитни стил родитеља као фактор општег успеха ученика Аутор Педагошка стварност, бр. 1, стр. 27- 41 2017
Улога задаци и значај одељењског старешине у васпитно – образовном раду Аутор Акредитован семинар за школску 2016-2017 и 2017-2018. Годину, бр.86; Акредитован семинар за шк. 2018-2019. и 2019-2020. и 2020-2021. Каталошки бр. 84 2018
Комуникацијом до успешне сарадње у школи Аутор Акредитован семинар за школску 2018-2019. и 2019-2020. и 2020-2021. Годину каталошки бр.116 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Дневник рада одељењског старешине“, приручник, Београд: Клетт, 2014. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Креативна школа - „Једначење сугласника по звучности“ Завод за унапређење образовања и вапитања. 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Подружнице педагога основних школа Јужнобачког округа
Члан Педагошког друштва Србије

Слађана Велендечић

Реализатор
0642002995
sladjana.velendecic@muzejvojvodine.org.r
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Музеј Војводине 

Радно место:

Музејски педагог-кустос 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2011 Музеј Војводине Кустос педагог
2011 2020 Музеј Војводине Руководилац Одељења за односе с јавношћу и педагошки рад
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Музејска учионица Аутор Радионице за децу нижих разреда основне школе 2002
Музејске играонице Аутор Радионице за децу узраста од 5 до 10 година 2001
Изложба: Музеј за децу Коаутор Музеј Војводине; Градски музеј у Бечеју; Народни музеј Панчево; Народни музеј Зрењанин 2015
Припрема за музејску учионицу Аутор Настава и историја, бр. 1, 2003
Музејска е-Свезналица@ Коаутор интерактивна мобилна апликација; Музеј Војводине 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Археологија по мери детета – интерактивни радни листови за самостално истраживање археолошког дела сталне поставке, Музеј Војводине, Нови Сад, 2014 Коаутор
Музејска лепезица; интеракативна сликовница; Музеј Војводине, 2014 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Музејско друштво Србије
Секција музејских педагога у МДС
ICOM међународни комитет музеја
ICOM CECA едукацијска група међународног комитета музеја
Балканска музејска мрежа (интерпретацијска група)

Мина Панић

Реализатор
063560617
minapanic@gmail.com
Звање:

Магистар педагошких наука 

Установа:

ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад 

Радно место:

Стручни сарадник педагог у предшколској  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 Раднички универзитет „Радивој Ћирпанов“ Нови Сад Сарадник на пројекту „Универзитет за треће доба“
2003 2004 ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад стручни сарадник - педагог
2004 2005 Прва приватна средња фризерска школа „Војкан“ Нови Сад Наставник грађанског васитања
2004 2006 ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај стручни сарадник - педагог
2006 2020 Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Недељне активности на драматизацији познате приче „Црвенкапа“ са децом јасленог узраста Коаутор Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд 2008
Улога стручног сарадника у развијању стратегија успешног тимског рада Коаутор Удружење Стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије - X Стручни сусрети 2016
Процена сопствене праксе у области пружања подршке васпитачима у раду са децом којој је потребна додатна васпитно образовна подршка Коаутор Удружење Стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије - XI Стручни сусрети 2017
Васпитни стилови родитеља и самопоштовање адолесената Аутор САО Београд и Висока школа струковних студија за васпитаче „Михајло Павлов“ Вршац, Београд 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за изузетан рад, залагање и допринос развоју и афирмацији Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад 2008
Захвалница за изузетан рад, залагање и допринос развоју и афирмацији Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад 2015
Светосавска повеља ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења Стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије

Александра Бер Божић

Реализатор
0642780298
berbozic15@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Медицинска школа "7. април" 

Радно место:

стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1985 ОШ „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад учитељица
1985 1991 ТШ „Јован Вукановић“, Нови Сад стручни сарадник - педагог
1991 2020 Медицинска школа „7. април“, Нови Сад стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вишефронтални облик рада у настави кроз искуства Медицинске школе у Новом Саду Аутор „Педагошка стварност“, бр. 7/8 , стр.634-640 2003
Вишефронтална настава у едукацији медицинских сестара Аутор Зборник радова – IV конгрес удруге медицинских сестара, Загреб. 2010
Модел вишефронталне наставе у функцији савремене наставне праксе Коаутор „Педагошка стварност“, бр. 4, стр.573 -587 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
повеља „др Ђорђе Натошевић“ Покрајински секретаријат за образовање 2004
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Педагошког друштва Србије

Дуња Беквалац

Реализатор
0641990274
dunja.bekvalac@cpsuns.rs
Звање:

мастер педагог 

Установа:

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад 

Радно место:

реализатор едукативних програма 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2012 Центар за социјални рад, Нови Сад Водитељ случаја у служби за децу и младе
2012 2015 Геронтолошки центар, Нови Сад Координатор стручног усавршавања - Руководилац
2015 2020 Центар за породични смештај и усвојење, Нови Сад Реализатор едукативних програма
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јачање капацитета професионалаца који раде са децом у систему алтернативне бриге Реализатор Суботица, фебруар 2019. Београд, септембар 2019. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лакше до емоционалне резилијентности – приручник за рад са младима на породичном смештају; 2018.; Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комора социјалне заштите
Child Protection Hub for South East Europe