Унапређивање знања и вештина потребних за рад са младим ЛГБТ особама у средњим школама

Код одобреног скупа: 463  

Саветовање

Група ИЗАЂИ
Омладинског покрета 12а/29Исидора Исаков
isidora@podrska.in.rs
0692972211
0692972211

Унапређивање знања и вештина потребних за рад са младим ЛГБТ особама у средњим школама

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

др психолошких наука Јелена Срдановић Мараш , Клинички центар Војводина, Клиника за психијатрију
мастер психолог Ведрана Мирковић , Удружење грађана Група „Изађи
Мастер психолог Јована Ковач , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

1

20

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Novi Sad, Šafarikova 7/10 29.06.2020. 5

Радне биографије


Јелена Срдановић Мараш

Реализатор
0641334225
jelenasrdanovicmaras@gmail.com
Звање:

др психолошких наука 

Установа:

Клинички центар Војводина, Клиника за психијатрију 

Радно место:

специјалиста медицинске психологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2020 Клинички центар Војводина Психолог/специјалиста медицинске психологије
2015 2017 Медицински факултет Универзитета у Новом Саду Сарадник практичар
2017 2020 Медицински факултет Универзитета у Новом Саду Асистент са докторатом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Суицидално понашање хомосексуално оријентисаних младића Аутор Докторска дисертација 2012
Family and Individual Factors of Suicidal Ideation in Adolescents Коаутор Psihologija, 44 (3), 245-260 2011
Some psychological characteristics of adolescents hospitalized following a suicide attempt Коаутор European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 17, 50-54 2013
Мирковић, В. и Срдановић Мараш, Ј. (2019). Рад са родитељима ЛГБТ деце: шта група подршке пружа? 67. Конгрес психолога Србије Коаутор 67. Конгрес психолога Србије 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за рад са младим ЛГБТ особама и њиховим породицама. 2019: Група «ИЗАЂИ», Нови Сад. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију, ДЕАПС

Ведрана Мирковић

Реализатор
0628090045
vedrana@podrska.in.rs
Звање:

мастер психолог 

Установа:

Удружење грађана Група „Изађи 

Радно место:

координаторка програма за рад са заједни 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 Удружење грађана Група „Изађи Kоординаторка програма и психолог саветник
2019 2020 Центар за социјални рад Града Новог Сада Психолог приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мирковић, В. и Јерковић, И. (2018). Однос мајки према сексуалној оријентацији и родном идентитету ЛГБТ детета у процесу аутовања њихове деце Коаутор Džinovski, V. i Grbić, S. (Ur.) Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama: od ličnog iskustva do socijalnih praksi, 36-39 2018
Мирковић, В. и Јерковић, И. (2019). ЛГБТ дете у породици: интеграције идентитета детета у идентитет породице Коаутор Књига сажетака Савремени трендови у психологији 2019
Мирковић, В. и Срдановић Мараш, Ј. (2019). Рад са родитељима ЛГБТ деце: шта група подршке пружа? 67. Конгрес психолога Србије Коаутор 67. Конгрес психолога Србије 2019
Мирковић, В. и Јерковић, И. (2019). Процес прилагођавања код мајки ЛГБТ деце након аутовања детета. 67. Конгрес психолога Србије Коаутор 67. Конгрес психолога Србије 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за рад са младим ЛГБТ особама и њиховим породицама. 2019: Група «ИЗАЂИ», Нови Сад Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Јосип Бергер“ за најбољи мастер рад у области психологије примењене у пракси Друштво психолога Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Јована Ковач

Реализатор
069796023
kovac_jovana@ymail.com
Звање:

Мастер психолог 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

Истраживач - приправник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 ОШ „Иван Милутиновић“ Школски психолог
2019 2020 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Истраживач - приправник
2019 2020 Удружење грађана Група „Изађи“ Терапеут
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ђуровић, Д., Кљајић, В., Сокић, Ј., Ковач, Ј. Огледалце, Огледалце, чији је нос најлепши? ---- 2018
Белопавловић, Р., Ковач, Ј., Нововић, З., Михић , Љ., Бенталл, Р.П. "Network approach to psychosis symptoms during the first hospitalisation". ---- 2019