7. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Код одобреног скупа: 460  

Конференција

Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини
Доситеја Обрадовића бб, 38218 ЛепосавићВерољуб Станковић
dif@pr.ac.rs
0648904600
0648904600

7. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Верољуб Станковић , Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић
редовни професор Бранислав Антала , Комениус Универзитет Братислава
доцент Владимир Илић , факултет спорта и физичког васпитања Београд
редовни професор Мирослав Миланков , Медицински факултет у Новом Саду
редовни професор Франциско Прадас , Faculty of Health and Sport Science, Saragosa
редовни професор Милан Жван , Факултета за шпорт Љубљана

2

180

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Верољуб Станковић

Члан програмског одбора
0648904600
veroljub.stankovic@pr.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за спорт и физичко васпитање Лепосавић 

Радно место:

професор Универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2020 Факултет за спорт и физичко васпитање професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена З вредности у настави ФВ Аутор Конгрес 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основе примењене кинезиологије, ФСФВ Лепосавић, 2010. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Тулиново признање ФИЕП 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДПФК, ФИЕП

Бранислав Антала

Члан програмског одбора и реализатор
0648904600
branislav.antala@uniba.sk
Звање:

редовни професор 

Установа:

Комениус Универзитет Братислава 

Радно место:

професор Универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2020 Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University in Bratislava, Slo Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Experiences of secondary school students with p.e. teachers in Slovakia Аутор Studia Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Physical Education: Quality in Management and Teaching, 2014, Logos Verlag Berlin GmbH Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златни крст ФИЕП 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ФИЕП

Владимир Илић

Члан програмског одбора и реализатор
0648904600
vladimir.ilic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

факултет спорта и физичког васпитања Београд 

Радно место:

професор Универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2020 факултет спорта и физичког васпитања Београд професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Modalities of training parameter alternation in nowdays strength training practice Аутор Citius, altiu, fortius 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Eфeкти примeњeнe физичкe aктивнoсти нa лoкoмoтoрни, мeтaбoлички, психoсoциjaлни и вaспитни стaтус пoпулaциje Р Србиje, ФСФВ Београд, 2019. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДПФК, СЛД

Мирослав Миланков

Члан програмског одбора и реализатор
0648904600
paster@neobee.net
Звање:

редовни професор 

Установа:

Медицински факултет у Новом Саду 

Радно место:

професор Универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2020 Медицински факултет у Новом Саду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Reducing Intra-articular Hemarthrosis After Arthroscopic ACL Reconstruction: Letter to the Editor. Аутор The American Journal of Sports Medicine 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ортопедија и трауматологија за студенте медицинске рехабилитације, 2004, Медицински факултет, Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
СЛФС Удружење вештака судске медицине

Франциско Прадас

Реализатор
0648904600
franprad@unizar.es
Звање:

редовни професор 

Установа:

Faculty of Health and Sport Science, Saragosa 

Радно место:

професор Универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2020 Faculty of Health and Sport Science, University of Zaragoza професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Analysis of reaction time and lateral displacements in national level table tennis players: are they predictive of sport performance? Аутор International Journal of Performance Analysis in Sport 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ФИЕП

Милан Жван

Реализатор
0648904600
milan.zvan@fsp.uni-lj.si
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултета за шпорт Љубљана 

Радно место:

професор Универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2020 Факултета за шпорт Љубљана професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Differences in the reactive force of elite and sub-elite sprinters Аутор Црногоска спортска академија 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
A turn to move on : alpine skiing - Slovenian way ; theory and methodology of alpine skiing, 2010 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ФИЕП