Digitalno obrazovanje 2020

Код одобреног скупа: 459  

Конференција

Центар за образовне технологије на Западном Балкану
Орачка 4, ЗемунЈелена Драгаш
jelena.dragas@edtech.center
0652395744
0652395744

Digitalno obrazovanje 2020

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

васпитач специјалиста за припремни пред Наташа Анђелковић , ПУ ,,11. април’’, Нови Београд
професор разредне наставе Данијела Шћепановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Комуниколог Данијела Хаџић , Факултет за медије и комуникацију, Универзите Синг

2

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Наташа Анђелковић

Реализатор
0692157470
andjnatasa@gmail.com
Звање:

васпитач специјалиста за припремни пред 

Установа:

ПУ ,,11. април’’, Нови Београд 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2020 ПУ ,,11. април’’, Нови Београд васпитач
2013 2016 ПУ ,,11. април’’, Нови Београд васпитач, руководилац вртића
2010 2013 ПУ ,,11. април’’, Нови Београд координатор
1995 2010 ПУ ,,11. април’’, Нови Београд васпитач
1991 1993 ПУ ,,Чика Јова Змај’’ васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена и интеграција информационе технологије у образовању деце предшколског узраста Аутор Зборник радова Симпозијума ,,Васпитачи за 21. век’ 2001
Богаћење знања-информациона технологија у вртићу, Просветни преглед, д.о.о. Београд Аутор Просветни преглед, д.о.о. Београд 2006
Инфорамциона технологија у предшколском васпитању и образовању Аутор Зборник радова научно стручног скупа Техника и информатика у образовању - ТИО, Чачак 2008
Добре стране примене рачунара Аутор Просветни преглед, д.о.о. Београд 2010

Данијела Шћепановић

Реализатор
063637070
danijela.scepanovic@mpn.gov.rs
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Samostalni savetnik 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2017 Извршне агенције за истраживање Европске комисије експерт за евалуацију предлога пројеката поднесених у оквир
2018 2020 ЕТ 2020 Европске комисије Радној групи за дигитално образовање: учење,настава,вреднова
2001 2020 Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије рад на стратешким, програмским и пројектним док.
1998 2001 Учитељском факултету Универзитета у Београду истраживач-приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програма за развој електронског учења на универзитетима у Србији и Црној Гори - eLearning Program 2005-2007 Аутор Универзитети у Србији и Црној Гори 2005
Смерница за унапређивање улоге информационо- комуникационих технологија у образовању Аутор Национални просветни савет 2014

Данијела Хаџић

Реализатор
069371471
danijela.hadzic@gmail.com
Звање:

Комуниколог 

Установа:

Факултет за медије и комуникацију, Универзите Синг 

Радно место:

асистент на пројектима ЕРИ и СЕЕ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2017 БРИТАНСКИ САВЕТ асистент на пројекту
2009 2013 Издавачка кућа Нови Логос Представник продаје
2007 2008 КЛЕТТ ИЗДАВАЧКА КУЋА Помоћник административне подршке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развијање и одржавање односа са руководиоцима компанија као што су Comtrade, Telegroup, Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Lego Education Извођач Британски савет 2015