Васпитни рад у домовима ученика Републике Србије 7

Код одобреног скупа: 457  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика Републике Србије 7

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Психолог Весна Чекић , Национална служба за запошљавање
Доктор медицинских наука Весна Томић , ИЗЈЗС „Др Милан Јовановић Батут", Београд
Професор струковних студија Анђелка Лазаревић , Европски центар за мир и развој у Београду
прим.ванр.проф.др сц. Сузана Миљковић , Фармацеутски факултет Нови Сад

2 дана (укупно време рада: мин.)

120

Васпитач у дому ученика
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović", Zlatibor 20.03.2020. 50

Радне биографије


Марија Вукелић

Реализатор и модератор
062268102
marija@srednjoskolskidom.edu.rs
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Средњошколски дом, Нови Сад 

Радно место:

стручни сарадник - психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1995 Војска Југославије Психолог
1995 2020 Средњошколски дом, Нови Сад стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Психолошки програм подстицања адаптације ученица првог разреда средње школе смештених у дому, у Зборнику радова са саветовања Васпитни рад у домовима ученика, Соко Бања, стр. 120-139 Предавач Објављен рад и излагање 1997
Узрасне разлике у психолошкој сепарацији и адаптацији адолесената. Педагошка стварност, бр. 9-10, стр. 775-796 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=055345690510797V) Аутор Објављен рад 2005
Полне разлике у процесу сепарације адолесцената и адаптације на школу и дом. Педагошка стварност, бр. 1-2, стр. 135-152 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=055345690602135V) Аутор Објављен рад 2006
Повезаност психолошке сепарације и адаптације адолесцената. Психологија, вол. 39, бр. 3, стр. 227-296 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=004857050603277V) Аутор Објављен рад 2006
Акредитован семинар ЗУОВ-а ''Адаптација ученика на школу и дом'' Реализатор Објављен рад и излагање 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Домови ученика средњих школа. Ученик – васпитач – професор – родитељ, 2004., НИУ Мисао, Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор
Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, 1998., Министарство просвете, Сектор за ученички и студентски стандард Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Актив стручних сарадника средњих школа и домова ученика јужнобачког и сремског округа
ЗОРА – Координативно тело Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља

Весна Чекић

Реализатор и модератор
0691008454
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Психолог 

Установа:

Национална служба за запошљавање 

Радно место:

Начелница Одељења за проф. оријентацију 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2020 Национална служба за запошљавање Начелница Одељења за проф. оријентацију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Психолошка процена професионалних интересовања и радних потенцијала Реализатор Излагање 2019
Основне животне позиције и јединице пажње Реализатор Излагање 2019
Пројекат "Каријерни информатори" Реализатор Излагања 2019
Youth Employment and Career Guidance and Counselling - Квалитет и ефективност и каријерног вођења и саветовања по запошљавање младих Реализатор Излагање 2015
Професионална оријентација / каријерно вођење младих талената Реализатор Излагање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за избор занимања : планирање каријере после основне школе, Београд: Национална служба за запошљавање, 2011 Коаутор
Програм и методологија каријерног вођења и саветовања за студенте у Србији, Београд: Београдска отоврена школа, 2014 Коаутор

Весна Томић

Реализатор и модератор
0642328300
vesnatomic1959@gmail.com
Звање:

Доктор медицинских наука 

Установа:

ИЗЈЗС „Др Милан Јовановић Батут", Београд  

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 2020 ИЗЈЗС „Др Милан Јовановић Батут", Београд Психолог, научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Превенција животних криза омладине, час. Здравствена заштита, Београд, XЛВ, септ. 2016, бр.3, 29-36. Аутор Излагање 2016
Како се чујемо – вештине добре комуникације, Савез удружења Мед. Сестара предшколских Установа, Национални Конгрес, Ивањица, јун 2017. Аутор Излагање 2017
Развијање отпорности на социјалне притиске вршњака, Здравствена заштита, Београд, XLVII, март 2018, 38-48. Аутор Излагање 2018
Оспособљавање родитеља за препознавање злоупотребе дрога, Здравствена заштита, XLVII, дец. 2018, бр. 4, 8-15. Аутор Излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Здравствена психологија, Бгд. 1997, ДПС, ЦПП. Коаутор
Здравствена психологија у медицинској пракси, Интерпринт, Бгд. 2015. Аутор

Анђелка Лазаревић

Реализатор и модератор
063235343
lazarevic.andjelka@gmail.com
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

Европски центар за мир и развој у Београду 

Радно место:

Лекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1988 Завод за здравствену заштиту Србије Саветник за анализе у здравству
1988 1990 Савезни завод за здравствену заштиту Саветник за анализе у здравству
1990 1994 Виша медицинска школа, од 2007. Висока здравствена школа струковних студија БГ Професор
1994 2016 Виша медицинска школа, од 2007. Висока здравствена школа струковних студија БГ Директор
2016 2017 Висока здравствена школа струковних студија у Београду Помоћник директора Школе задужен за координацију и развој
1989 2020 Европски центар за мир и развој у Београду Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заступљеност артеријске хипертензије у геријатријској попилацији код нас и у свету (2014. г.) Коаутор Објављен рад 2014
Активности здравствених радника код оболелих од хипертензије у геријатријској популацији (2014. г.) Коаутор Објављен рад 2014
Квалитет живота особа са инвалидитетом и њихових породица (2014. г.) Коаутор Објављен рад 2014
Ставови студената у вези са традиционалном медицином (2012. г.) Коаутор Објављен рад 2012
Одређивање липофилности 2’хидрокси халкона применом RP – HPLC методе ---- 2012
Communication – the essential skill in contemporary nursing (2012. г.) ---- 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Традиционалне козметичке процедуре, Висока здравствена школа струковних студија у Београду (скрипта за специјализанте) -2013. Аутор
Традиционална исхрана, Висока здравствена школа струковних студија у Београду (скрипта за специјализанте) – 2013. Аутор
Јавно здравље и социјална политика , Висока здравствена школа струковних студија у Београду (скрипта за специјализанте) – 2013. Аутор
Социјална медицина , Висока здравствена школа струковних студија у Београду (уџбеник за студенте редовних студија) – 2005. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда за студентске дипломске радове Град Београд 1974
Октобарска награда „Заслужни грађанин земуна“ Општина Земун 1996
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско лекарско друштво
Савез удружења здравствених радника
Члан научног одбора Савеза удружења здравствених радника Србије

Сузана Миљковић

Реализатор и модератор
0605535001
miljkovicsuzana7@gmail.com
Звање:

прим.ванр.проф.др сц. 

Установа:

Фармацеутски факултет Нови Сад 

Радно место:

Фармацеут 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1988 Апотекарска установа „Београд“ дипл. фармацеут
1988 1990 Козметичка и фармацеутска индустрија „Dahlia“ Београд Лабораторија за контролу, развој и увођење нових производа
1990 1994 Заступништво страних фирми „Фабег“ Београд Апотека „Фабег“ Самостални стручни сарадник, управник апотеке
1994 2013 „Галеника“ Институт за истраживање и развој, Маркетинг
2012 2020 Фармацеутски факултет Нови Сад Доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Suzana Miljkovic, Branislava Jeftic, Dusan Sarac, Valentina Matovic, Marija Slavkovic, Djuro Koruga. Influence of hyper‐harmonized fullerene water complex on collagen quality and skin function. J Cosmet Dermatol. 2019;00:1–8. Аутор Објављен рад 2019
2. Miljković S, Tomić M, Hut I, Pelemiš S. (2018): Nanomaterials for skin care. In: Commercialization of Nanotechnologies - A Case Study Approach, Springer 2018 Аутор Објављен рад 2018
3. Miljković S, Jovanović Lješković N. (2016): Sun protection behavior among adolescents – a comparative study conducted in 2008 and 2012. Medicinski pregled 2016; 9-10 Аутор Објављен рад 2016
4. Miljković S, Baljozović Đ, Krajnović D, Tasić Lj, Sbutega Milošević G. (2014): The impact of education on adolescents΄ sun behavior: experiences from Serbia. Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun; 142(5-6):330-336 Аутор Објављен рад 2014
5. Koruga Đ, Miljković S, Ribar S, Matija L, Kojić D. Water hydrogen bonds study by opto-magnetic fingerprint. Acta Physica Polonica 2010; 5(117):777-781 Аутор Објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Dijetetska hrana i dijetetski suplementi. Drugo, dopunjeno i inovirano izdanje. Udžbenik, Farmaceutski fakultet Novi Sad 2019. Аутор
Praktikum iz predmeta Dijetetska hrana i dijetetski suplementi. Farmaceutski fakultet Novi Sad, Novi Sad 2018. Коаутор
Dijetetska hrana i dijetetski suplementi. Udžbenik, Farmaceutski fakultet Novi Sad 2016. Аутор