Покрет као новина у Наставном плану и програму за солфеђо у основним музичким школама

Код одобреног скупа: 453  

Округли сто

Музичка школа "Петар Кранчевић"
Житна пијаца 28 Сремска МитровицаЈованка Иванић
vivalamusica.sm@gmail.com
022614720
0642714676
022639061

Покрет као новина у Наставном плану и програму за солфеђо у основним музичким школама

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Музички педагог Мирјана Недељковић , МШ " Др Војислав Вучковић "
Музички педагог Невена Ераковић , МШ " Петар Кранчевић " Сремска Митровица

1 дана (укупно време рада: мин.)

25

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Мирјана Недељковић

Реализатор
06413010
nedeljkovic-v@sbb.rs
Звање:

Музички педагог 

Установа:

МШ " Др Војислав Вучковић " 

Радно место:

Наставник солфеђа и теорије музике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2020 МШ " Др Војислав Вучковић", Београд Наставник солфеђа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
" Како превазићи проблем досаде у музичком образовању " Коаутор излагање на 17. Педагошком форуму сценских уметности, Београд 2014
" Увођење Еуритмике- методе Емила Жак Далкроза у српске музичке школе " Коаутор излагање на 20. педагошком форуму сценских уметника, Београд 2017
" Утицај методе Еуритмије на моторичке вештине и осећај пулса " Коаутор излагач међународног Еразмус + истраживачког пројекта 2018
" Увођење покрета у почетну наставу солфеђа- предшколски узраст и узраст основне школе " Аутор излагање на 21 . Педагошком форуму сценских уметности, Београд 2018
" Аd libitum - школа музичког опсимењавања " Коаутор ЗУОВ ,Зимско- летња школа , 2018
" Солфеђо који сам волео /ла, који волим и који бих волео /ла " Коаутор излагање на Научнон скупу " Традиција као инспирација" Владо С. Милошевић: етномузиколог , композитор и педагог, Бања Лука, април 2019. 2019
" Увођење покрета у почетну наставу солфеђа Аутор Удружење " Корнелије " - радионица за музичке педагоге 2019
" Дете, музика и покрет " Аутор Музичка играоница " Чаробна фрула ", 2019
" Дидактичке игде са покретом " Аутор 22 . Педагошки форум сценских уметности, Београд 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за постигнуте изузетне педагошке резултате MШ " Др Војислав Вучковић", Београд 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Придружени члан Комисије за солфеђо Удружења музичких и балетских педагога Србије
Члан жирија на Екипном фестивалу " Славенски " Нови Сад, 2015. год.
Члан жирија на " Квизуму "- екипни музички квиз ученика средњих музичких школа из теоретских предмета
Члан жирија на Такмичењу " Бинички ", март 2018. год.
Члан жирија на међународном такмичењу у теориским дисциплинама " Корнелије " , мај 2018. год.

Невена Ераковић

Реализатор
0631137383
sverakovic@gmail.com
Звање:

Музички педагог 

Установа:

МШ " Петар Кранчевић " Сремска Митровица 

Радно место:

Наставник солфеђа и теорије музике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2004 МШ " Станислав Бинички", Београд Наставник солфеђа и теорије музике
2008 2020 МШ " Петар Кранчевић", Сремска Митровица Наставник солфеђа и теорије музике
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за менторски рад из области музичка култура Скупштина града Сремска Митровица 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан жирија на такмичењу „Viva la Musica“ у организацији МШ „Петар Кранчевић“ Сремска Митровица за категорије теорија музике и солфеђо