Међународна конференција о настави физике у средњој школи

Код одобреног скупа: 452  

Конференција

Алексиначка гимназија
Тихомира Ђорђевића б.б. 18220 АлексинацСлавољуб Радуловић
konferencija.aleksinac@gmail.com
018807780
0642027793

Међународна конференција о настави физике у средњој школи

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

3

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Алексинац, Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића бб 23.10.2020. 92

Радне биографије


Љубиша Нешић

Члан програмског одбора и реализатор
018533115
nesiclj@junis.ni.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука, редовни професор  

Установа:

ПМФ Ниш 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2020 Универзитет у Нишу Професор Методике наставе физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Specialized vs standard high school classes and their results in physics Коаутор Proc, of the BPU6. American Institute of Physics 2007 2007
Determination of surface tension coefficient of liquids by difracion of light on capillary waves Коаутор Eur.J Phys33 2012 1677-1685 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи физике, ПМФ, Ниш 2011 Аутор
Практикум експерименталних вежби из физике, ПМФ, Ниш 2007 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФНиш, ДФС

Драгослав Никезић

Члан програмског одбора и реализатор
034336223
nikezic@kg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука, редовни професор  

Установа:

ПМФ Крагујевац1881 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2018 Универзитет у Крагујевцу професор Атомске физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Alpha hit frequency of sensitive cells in T-B tree due to radon progeny. Коаутор International Journal of Radiation Biology, Volume 77, (5) 559-565, (2001) 2001
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Улога Увод у Физику. ПМФ-Крагујевац, 1995 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, Српско друштво за заштиту од зрачења

Мићо Митровић

Члан програмског одбора
0642426183
mico@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука,редовни професор 

Установа:

Физички факултет Београд 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2019 Универзитет у Београду професор - физика у школи 2
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
EFFECT OF DISSOLUTION AND REFACETING ON GROWTH RATE DISPERSION OF SODIUM CHLORATE AND POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYSTALS Коаутор Industrial and Engineering Chemistry Research 2014, 53 (50), pp 19643-19648 2014
Недостаци светске уџбеничке литературе као узрок збуњености физичара неким једноствним питањима Аутор XXXIII Републички семинар о настави физике,зборник радова 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи методике наставе физике, 2002, Физички факултет-Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, Друштво предметних дидактичара Србије

Маја Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
0629799698
maja.stojanovic@df.uns.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука,ванредни професор 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2020 Универзитет у Новом Саду професор -оцилације и таласи, школска пракса
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Determination Instructions Effciency of Teaching Methods in Teaching Physics in the Case of Teaching Unit “Viscosity. Newtonian and Stokes law“ Коаутор Acta Didactica Napocensia, Babes-Bolyai University, 2015 2015
Assessment of the coginitive load of second grade physics students at high school, using the example of a “Capillary phenomena” unit, Serbian Academy of Science and Arts, Committee for Education of the Presidency of the Academy Коаутор ISDET 2013 Improvments in Subject Didactics and Education of Teachers, 2013 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Praktikum eksperementalnih vežbi iz fizike tečnih kristala издавач: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet ISBN:978-86-7031-249-4 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, Комисија за семинаре

Mилан Ковачевић

Члан програмског одбора и реализатор
034300266
kovac@kg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука,редовни професор 

Установа:

ПМФ у Крагујевцу  

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2020 Универзитет у Крагујевцу професор Електродинамике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An analysis of W-shaped plastic optical fibres by WKB approximation, Opt Quant Electron DOI 10.1007/s1182-016-0588-9 326-335 (2016). Коаутор Opt Quant Electron DOI 10.1007/s1182-016-0588-9 326-335 (2016). 2016
Испит за лиценцу-Анализа наставног часа Аутор Републички семинар о настави физике, Београд,2012,Зборник радова 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у теорију оптичких таласовода ISSBN 987-86-6009-024-1 ПМФ Крагујевац, 2013. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
један од најбоље оцењених професора Институт за физику, ПМФ Крагујевац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, Оптичко друштво Србије

Андријана Андријана Жекић

Члан програмског одбора и реализатор
0604469449
andrijana@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука,ванредни професор 

Установа:

Физички факултет Београд 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2020 Универзитет у Београду Професор Методике наставе физике 1
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
NONGLOWING FACES OF SODIUM CHLORATE CRYSTALS IN SUPERSATURATED SOLUTION Коаутор CRYSTAL GLOWTH & DESIGN, (2014), vol. 14 br. 3, str. 972-978 2014
ДОБАР УЏБЕНИК КАО НЕОПХОДАН УСЛОВ ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТНОГ ЗНАЊА ИЗ ФИЗИКЕ Коаутор ДРУГИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ТЕОРИЈА И ПРАКСА НАУКЕ У ДРУШТВУ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи енергетике, 2014, Физички факултет-Универзитет у Београду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, Члан комисије за семинаре

Роберт Репник

Члан програмског одбора и реализатор
041792567
robert.repnik@uni-mb.si
Звање:

доктор физичких наука,ванредни професор 

Установа:

ПМФ у Марибору 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2020 Универзитет у Марибору Професор физике и мултимедија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Liquid crystals : laboratory of physics Коаутор The 18th International Liquid Crystal Conference, ILCC 2000, July 24-28, 2000, Sendai International Center, Sendai 2000
Infrared Thermography - Experimental work in Teaching Physics Аутор XXXV Републички семинар о настави физике Зборник радова 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Fizikalna učila skozi čas : razstava na Oddelku za fiziko, Pedagoška fakulteta, Maribor, od 20. 1. 2004 do 13. 2. 2004.] Аутор
Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT : (poučevanje in učenje) : letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu CRP v letih 2003-2004, (Konkurečnost Slovenije 2001-2006). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Znanstveni inš Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара,математичара и астронома Словеније

Боце Митревски

Члан програмског одбора и реализатор
070652213
boce@pmf.ukim.mk
Звање:

Доктор физичких наука ,ванредни професор 

Установа:

ПМФ Скопје 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2020 Универзитет у Скопју професор опште физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Physics education standards - concept and reality: Macedonian perspectives Коаутор Proceedings of the XLII National Conference for physics teaching, September 8-1, 2014, Stara Zagora, Bulgaria 2014
Physics lab, critical thinking and gender differences Коаутор , Macedonian Physics teacher 48, (2012) p. 13-18 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника, Природно-математички факултет. Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“, 2010 Скопје Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФРМ

Наташа Ерцег

Члан програмског одбора и реализатор
0912162477
nerceg@phy.uniri.hr
Звање:

доктор физичких наука,ванредни професор 

Установа:

ПМФ Ријека 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2020 Свеучилиште у Ријеци професор методике наставе физике 1
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Development of the kinetic molecular theory of liquids concept inventory: preliminary results on university students' misconceptions Коаутор European Journal of Physics, Volume 40, Number 2 2019
Magnetic field of a cylindrical coil Коаутор American journal of physics 74 (7), 621-627 2007
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за наставну изврсност на Свеучилишту у Ријеци, Одјел за физику Одјел за физику у Ријеци 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Хрватско физикално друштво

Аљоша Канцлер

Члан програмског одбора и реализатор
041956372
aljosa.kancler@prva-gimnazija.org
Звање:

професор физике 

Установа:

Прва гимназија Марибор 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2020 Прва гимназија Марибор професор физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Превод ин упораба тује физикалне сплетне апликације в словеншчини Аутор СИРИКТ, Крајнска гора, Словенија).Зборник радова 2015
Коришћење плоча у експерименталном раду у настави физике са Vernier подршку интерфејсом Аутор СИРИКТ, Крајнска гора, Словенија),Зборник радова 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФМАС

Славољуб Радуловић

Члан програмског одбора и модератор
0642027793
slavoljub_radulovic@yahoo.com
Звање:

дипломирани физичар 

Установа:

Алексиначка гимназија Алексинац 

Радно место:

професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2020 Алексиначка гимназија,Алексинац професор физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нов начин коришћења Атвудове машине уз коришћење рачунара Коаутор Републички семинар за наставнике физике, 1983 – Београд,Зборник радова 1983
Flash симулације у настави физике Аутор Конгрес физичара Србије и Црне Горе, 2004 – Петровац,Зборник радова 2004
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за успехе ученка на републичким такмичењима из физике Друштво физичара Србије 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФ Ниш,ДФС