АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 31. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 4. Конференција методике наставе хемије

Код одобреног скупа: 451  

Конференција

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0649790994

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 31. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 4. Конференција методике наставе хемије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
доктор наука - хемијске науке Весна Милановић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Доктор наука – методика наставе Душица Родић , Природно-математички факултет у Новом Саду
Доктор наука – методика наставе Тамара Рончевић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом
доктор наука - методика наставе хемије Саша Хорват , Природно-математички факултет, Нови Сад
доктор хемијских наука Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад

2 дана (укупно време рада: мин.)

150

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Драгица Тривић

Члан програмског одбора и реализатор
3336854
dtrivic@chem.bg.ac.rs
Звање:

доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Хемијски факултет 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Асистент-приправник
1995 2001 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Асистент
2001 2006 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Доцент
2006 2020 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Arguments of 14-Year-Olds in the Context of History of the Development of Organic Chemistry Коаутор Science & Education 2020
Cooperation of the Pre-Service Chemistry and Geography Teachers on an Interdisciplinary Lesson Planning Коаутор Journal of Baltic Science Education 2019
The macroscopic, submicroscopic and symbolic level in explanations of a chemical reaction provided by thirteen-year olds Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2018
The Historical or the Contemporary Context: Which of the Two Ensures a Deeper Understanding of Gas Properties? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2017
Cognitive apprenticeship as a vehicle for enhancing the understanding and functionalization of organic chemistry knowledge Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теме из методике наставе хемије, (2013) Klett, Београд Аутор
Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, (2008), Хемијски факултет, Београд Коаутор
Методика наставе хемије 1, (2007) Хемијски факултет, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Медаља за изванредне резултате у методици наставе хемије Српско хемијско друштвo 2012
Заслужни члан Српског хемијског друштва Српско хемијско друштво 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског хемијског друштва (члан Председништва Друштва)
Представник Српског хемијског друштва у the Division of Chemical Education, European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS)

Биљана Томашевић

Члан програмског одбора и реализатор
3336830
bsteljic@chem.bg.ac.rs
Звање:

доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Стручни сарадник приправник
1998 2003 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент-приправник
2003 2014 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент
2014 2016 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Истраживач-сарадник
2016 2020 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ИКТ подршка настави и учењу хемије Предавач Априлски дани о настави хемије, СХД 2018
Chemistry Curricular Knowledge of Secondary School Teachers Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2015
Creativity in teaching chemistry: how much support does the curriculum provide? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2014
Stavovi nastavnika o nastavnim programima hemije Коаутор Педагогија 2013
Savremeni kurikulum nastave hemije Коаутор Prvi naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem, Teorija i praksa nauke u društvu: Od krize ka društvu znanja 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, Хемијски факултет Универзитета у Београду, 2008. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Медаља Српског хемијског друштва за изванредне резултате у настави Српско хемијско друштво 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског хемијског друштва
Председник Републичке комисије за такмичење ученика основних школа из хемије (2016-2018)

Весна Милановић

Члан програмског одбора
3336854
vesnamilanovic@chem.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука - хемијске науке 

Установа:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет 

Радно место:

Асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2015 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду Истраживач-приправник
2015 2020 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Arguments of 14-Year-Olds in the Context of History of the Development of Organic Chemistry Коаутор Science & Education 2020
Cooperation of the Pre-Service Chemistry and Geography Teachers on an Interdisciplinary Lesson Planning Коаутор Journal of Baltic Science Education 2019
The macroscopic, submicroscopic and symbolic level in explanations of a chemical reaction provided by thirteen-year olds Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2018
The Historical or the Contemporary Context: Which of the Two Ensures a Deeper Understanding of Gas Properties? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2017
History of chemistry as a part of assessment of students’ understanding of the law of conservation of mass Коаутор Journal of Baltic Science Education 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хемија, збирка задатака за завршни испит у основном образовању, Klett, 2015, ISBN 978-86-7762-659-4 Коаутор
Наставне ситуације из хемије за основну школу (CD), Klett, 2013 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјално признање Српског хемијског друштва за изузетан успех током студирања Српско хемијско друштво 2013
Награда за најбољег студента Хемијског факултета са студијског програма Професор хемије Универзитет у Београду - Хемијски факултет 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског хемијског друштва
Представник Српског хемијског друштва у EuCheMS Working Party on History of Chemistry
Заменик представника Српског хемијског друштва у EuCheMS Divison of Chemical Education

Душица Родић

Члан програмског одбора и реализатор
0642483468
dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rs
Звање:

Доктор наука – методика наставе 

Установа:

Природно-математички факултет у Новом Саду 

Радно место:

Доцент за ужу научну област Методика нас 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2013 ПМФ Нови Сад Истраживач-приправник
2013 2013 ПМФ Нови Сад Истраживач-сарадник
2013 2016 ПМФ Нови Сад Асистент
2016 2020 ПМФ Нови Сад Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2018
The Accuracy of Macro–Submicro–Symbolic Language of Future Chemistry Teachers Коаутор Acta Chimica Slovenica 2020
Development of a three-tier test as a valid diagnostic tool for identification of misconceptions related to carbohydrates Коаутор Journal of Chemical Education 2016
The impact of instructional strategy based on the triplet model of content representation on elimination of students’ misconceptions regarding inorganic reactions Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2016
Increasing high school students’ performance and reducing cognitive load through an instructional strategy based on the interaction of multiple levels of knowledge representation Коаутор Journal of Chemical Education 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво (члан од 2011)
Америчко хемијско друштво (члан од 2019)
Друштво предметних дидактичара Србије (координатор предметне секције за наставу хемије од 2014)
Председник Републичке комисије за основношколска такмичења из хемије (од 2018)
Група за оцењивање квалитета уџбеника (члан од 2016)
Члан уредништва часописа Journal of Baltic Science Education (od 2018)
Члан уредништва часописа J-PEK (од 2019)

Тамара Рончевић

Члан програмског одбора и реализатор
064278631
tamara.hrin@dh.uns.ac.rs
Звање:

Доктор наука – методика наставе 

Установа:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2011 Oсновна школа "Петефи Бригада", Кула Наставник хемије
2012 2015 ПМФ Нови Сад Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког разво
2015 2017 ПМФ Нови Сад Асистент
2017 2020 ПМФ Нови Сад Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An analysis of the high school students’ abilities to read realistic, conventional, and hybrid images in general chemistry. Коаутор Journal of Baltic Science Education 2019
Hybrid images as part of the primary school chemistry class instruction: Mastering the concepts of amino acids and proteins Коаутор Biochemistry and Molecular Biology Education 2019
Diagnosing the quality of high school students’ and pre-service chemistry teachers’ cognitive structures in organic chemistry by using students’ generated systemic synthesis questions Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2018
Systems thinking in chemistry classroom: The influence of systemic synthesis questions on its development and assessment Коаутор Thinking Skills and Creativity 2017
The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students' performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching Коаутор International Journal of Science and Mathematics Education 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво, члан од 2011.
Друштво предметних дидактичара Србије, члан од 2014.

Саша Хорват

Члан програмског одбора и реализатор
0217485270
sasa.horvat@dh.uns.ac.rs
Звање:

доктор наука - методика наставе хемије 

Установа:

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 ПМФ Нови Сад стручни сарадник за организацију наставе
2019 2020 ПМФ Нови Сад Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An Analysis Of The High School Students’ Abilities To Read Realistic, Conventional, And Hybrid Images In General Chemistry Коаутор Journal of Baltic Science Education 2019
Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2018
Evaluation of Cognitive Complexity of Tasks for the Topic Hydrogen Exponent in the Solutions of Acids and Bases Аутор Journal of Subject Didactics 2017
Development of Procedure for the Assessment of Cognitive Complexity of Stoichiometric Tasks Аутор Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво
Друштво предметних дидактичара

Јасна Адамов

Члан програмског одбора и реализатор
0603353677
jasna.adamov@dh.uns.ac.rs
Звање:

доктор хемијских наука 

Установа:

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1991 СШУП „Пане Ђукић“, Сремска Каменица Професор хемије
1991 1994 НИШП „Дневник“ Нови Сад Уредних наставних средстава за природно-математичке предмете
1994 2005 ПМФ Нови Сад Асистент
2005 2010 ПМФ Нови Сад Доцент
2010 2015 ПМФ Нови Сад Ванредни професор
2015 2020 ПМФ Нови Сад Редовни профеоср
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Nastavne strategije i učeničko postignuće u hemiji Коаутор Настава и васпитање 2017
Adaptation and empirical evaluation of the questionnaire on students’ motivation towards science learning Коаутор Психологија 2016
Relationship between Learning Styles Grammar Students and School Achievement Коаутор Теме 2016
Ostvarenost obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet hemija Коаутор Настава и васпитање 2016
Serbian school system as a barrier to the development of environmental awareness Коаутор New Educational Review 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима,Природно-математички факултет, Нови Сад Аутор
Хемија за 7. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Хемија за 8. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за најбоље оцењеног професора од стране студената за 2012. годину ПМФ 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Програмска комисија ИС Петница
Комисија за доделу награда даровитим ученицима Владе Аутономне покрајине Војводине
Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине
Надзорни одбор Друштва предметних дидактичара Србије