Библиотечка пракса у школи - стање и могућности

Код одобреног скупа: 45  

Трибина

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
Немањина 52Милена Вићевић
milena.vicevic@rcu-uzice.rs
031512580
0628086751
031514624

Библиотечка пракса у школи - стање и могућности

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Мирјана Радовановић Пејовић

Реализатор и модератор
0638798067
mirjanarp@ptt.rs
Звање:

Дипломирани филолог опште књижевности  

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 

Радно место:

Библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2004 ОШ „Душан Јерковић“ Ужице Професор српског и енглеског језика
2004 2010 ОШ „Душан Јерковић“ Ужице Помоћник директора
2005 2006 ОШ „Душан Јерковић“ Ужице В.д. директора школе
2000 2018 ОШ „Душан Јерковић“ Ужице Библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ Коаутор Међународна конференција Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције БДС, Београд, 2016 2016
„Заједно се боље учи – школска библиотека без зидова“ Коаутор Међународни скуп „Покажи што знаш – Фестивал књижничарства 2“ Сисак, Република Хрватска, 6-7.10.2015.г. 2015
„Школска библиотека образује за културу и промене“ Аутор Стручни скуп Друштва библиотекара Републике Српске „Усклађивање потреба и могућности у савременом библиотекарству“ Требиње, 16-17.4.2015. г. 2015
Трибина ДШБС " Школски библиотекар - спона различитих активности у школи" Реализатор "Планирање рада школског библиотекара" 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Библиотекарско друштво Србије

Мира Меглић

Реализатор
064287432
mira.g.meglic@gmail.com
Звање:

Дипломирани компаративист и библиотекар 

Установа:

ОШ „Иван Милутиновић“, Београд 

Радно место:

Библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2018 ОШ „Иван Милутиновић“ Београд Библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Десет година од оснивања ДШБС-а: Где смо данас?“ Предавач Излагање на стручном скупу „Библиотекари имају реч“, у Нишу, 6. октобра 2016. године 2016
„Рационализација и гашење радних места у библиотекама“ и „Сарадња библиотекара јавних, школских, академских и специјалних библиотека у циљу остварења заједничких интереса“ Предавач Излагање на Форуму Библиотекарског друштва Србије у Београду, 28. септембра 2016. године 2016
„Књига је увек доживљај“ Аутор Објављен у часопису „Школски библиотекар“бр. 3, 2012. 2012
„Наномирски различак“ Аутор Објављен у часопису „Школски библиотекар“бр. 2, 2012.године 2012
„Све награде принца дечјег царства“ Аутор Објављен у часопису „Школски библиотекар“бр. 1, 2011. године 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Библиотекарско друштво Србије
Заједница која учи „СаЗнање“

Ана Дуковић

Реализатор
0643114550
anadukovic4@gmail.com
Звање:

Дипломирани филолог опште књижевности  

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 

Радно место:

Библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2008 ОШ „Душан Јерковић“ Ужице Професор енглеског језика
2008 2014 ОШ „Душан Јерковић“ Ужице Професор српског језика, грађанског васпитања, библиотекар
2015 2018 ОШ „Душан Јерковић“ Ужице Библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ Коаутор Међународна конференција Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције БДС, Београд, 13-14децембар 2016. г. 2016
„Школска библиотека без граница – на путу промоције даровитости и креативности“ Коаутор Међународни стручни скуп „ДО КРЕАТИВНОГ ДЕТИЊСТВА: сарадња библиотека, невладиног сектора и приватне иницијативе у подстицању креативности код деце и 2016
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ Коаутор Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду, 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Библиотекарско друштво Србије