Библиотечка пракса у школи - стање и могућности

Код одобреног скупа: 45  

Трибина

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
Немањина 52Милена Вићевић
milena.vicevic@rcu-uzice.rs
031512580
0628086751
031514624

Библиотечка пракса у школи - стање и могућности

Јачање професионалних капацитета школских библиотекара за унапређивање рада, унапређивање реализације наставних и ваннаставних садржаја, подстицање на аутономно и интерактивно деловање школских библиотекара

1. Школске библиотеке између рационализације и оптимализације (Има ли перспективе у новим законским актима), 2. Унапређивање рада школског библиотекара кроз вредновање и самовредновање, 3. Са школским библиотекаром се другачије учи,

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

50

Стручни сарадник у школи

1000 РСД