Улога директора у стратегији развоја школе

Код одобреног скупа: 449  

Конференција

Друштво директора школа Србије
Жупана Страцимира 1Миле Саковић
direktor@prvaekonomska.edu.rs
0113373488
0656699696
0113373492

Улога директора у стратегији развоја школе

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

магистар музичке уметности Бранка Ивковић-Петронић , ОМШ "Невена Поповић"
магистар економских наука Милибор Саковић , Прва економска школа
Магистар економије и дипломирани инжењер Андреј Безјак , Тesla Software д.о.о.
администратор информационих система и те Бојан Радић , Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Магистар техничких наука Биљана Јовановић-Главоњић , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
дипломирани инжењер машинства Бранко Голоскоковић , Техничка школа Ваљево
Дипломирани музичар Наталија Матић , ОШ ''Веселин Маслеша'' , Београд
Дипломирани математичар Роберт Џунић , Основна школа ''Краљ Петар I'', Ниш
доктор економских наука Марко Шпилер , Центар за менаџмент – Институт за јавни менаџмент,
Унив, дипл, педагог Нивес Почкар , Школски центар Љубљана
дипломирани економиста Саша Стевановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

3

200

директор/помоћник директора

Радне биографије


Бранка Ивковић-Петронић

Члан програмског одбора
0648545305
direktor.omsgocka@gmail.com
Звање:

магистар музичке уметности 

Установа:

ОМШ "Невена Поповић" 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2020 ОМШ "Невена Поповић" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
---- 2019

Милибор Саковић

Члан програмског одбора
0656699696
direktor@prvaekonomska.edu.rs
Звање:

магистар економских наука 

Установа:

Прва економска школа 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 OШ "Скадарлија" Београд
1992 1993 OШ "Михаило Петровић Алас", Београд Београд
1993 2020 Прва економска школа, Београд Београд
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
---- 2019

Андреј Безјак

Реализатор
0694633222
andrej@teslasoftware.eu
Звање:

Магистар економије и дипломирани инжењер 

Установа:

Тesla Software д.о.о. 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2005 Тesla Software д.о.о. Консултант за пројектовање и продају информационих решења
2005 2006 Инфосистем д.о.о. Извршни директор за развој и техничку подршку
2006 2007 Извршни директор за развој и техничку подршку Генерални директор
2007 2008 Hewlett-Packard Регионални менаџер за пројектовање и имплементацију решења у
2008 2020 Filex д.о.о. Оснивач и директор
2014 2020 Тесла д.о.о Оснивач и директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Софтверско решење за рад наставника и ученика коришћењем таблет рачунара у настави Коаутор Пројекат имплементиран у 6 школа у региону (Србија и Хрватска), 2014-2017 2017
Софтверско решење за вођење евиденција о образовно-васпитном раду у основим и средњим школама - есДневник Коаутор Софтверско решење за вођење евиденција о образовно-васпитном раду у основим и средњим школама - есДневник 2020
Софтверско решење за аналитику учења и обраду образовних података Коаутор Пилот пројекат имплементиран у 200 школа у Републици Хрватској, 2018- данас 2020

Бојан Радић

Реализатор
0691115263
bojan@eskola.rs
Звање:

администратор информационих система и те 

Установа:

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

Радно место:

машински инжењер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник за ИКТ задужен за еПросвету, пилот пројекат ”есДнев
2010 2020 Универзитет у Београду –Шумарски Факултет Руководилац центра за информационе технологије-Администра
2011 2011 Више јавно тужиластво у Београду Систем администратор задужен за пројектовање,одржавање и ад
2006 2020 Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун Сарадник у информатици
2009 2016 Друга економска школа, Београд Израда идејног и техничког пројекта умрежавање рачунара у ка
2009 2016 Економска школа „Нада Димић“, Земун Одржавање рачунара и рачунарске опреме и администрастор рачу
2008 2013 Пета економска школа „Раковица“, Београд Одржавање рачунара и рачунарске опреме и администрастор рачу
2007 2010 Друго општинско јавно тужиластво у Београду Систем администратор задужен за одржавање и администрирање л
2007 2008 Пето општинско јавно тужиластво у Београду Систем администратор задужен за одржавање и администрирање л
2007 2011 Српско удружење у гинекологији и акушерству - Институту за гинекологију и акушер ИКТ у школи ултразвука
2004 2008 Прва економска школа, Друга економска школа, Економска школа „Нада Димић“ Стручни сарадник у информатици
2003 2004 Cmarket- Београд Задужен за имплементацији информационог система
2000 2003 Разне компаније Задужен за развој и имплементацију ИКТ-а
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена нових информационих технологија у здравству, број акредитације 370, каталог одобрених програма стручног усавршавања запослених у образовању, одобрено од Министарства просвете Републике Србије. Коаутор Семинар је одобрен за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012. годину 2012
British Council - Нове технологије у образовању 2017. Панел дискусија: Директор-лидер у примени ИКТ у образовању Извођач Панел дискусија: Директор-лидер у примени ИКТ у образовању 2017
Конференција СИНЕРГИЈА 2017 ЕДУ дан- презентација пројекта еПросвета и његових пет сервиса Предавач презентација пројекта еПросвета и његових пет сервиса 2017
Скупу Центра за менаџмент набавки, одржан 2017. године на Златибору Предавач одржан 2017. године на Златибору 2017

Биљана Јовановић-Главоњић

Реализатор
0648101901
biljaglavonjic@gmail.com
Звање:

Магистар техничких наука 

Установа:

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2002 Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун наставник рачунарства и информатике и наставник предузетништ
2002 2020 Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена нових информационих технологија у здравству Коаутор Акредитован семинар од стране ЗУОВ-а за шк.2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 и 2011/2012. 2012
есДневник мастер тренер Реализатор реализоване обуке школских координатора за примену есДневника 2017-2019. 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
Члан Клуба матичне културе Земуна
Члан студија за едукацију „Дидакта“

Бранко Голоскоковић

Реализатор
0628071333
golos@sbb.rs
Звање:

дипломирани инжењер машинства 

Установа:

Техничка школа Ваљево 

Радно место:

Техничка школа Ваљево 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2002 Техничка школа Ваљево Наставник
2002 2020 Техничка школа Ваљево Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Применa наставних метода и техника из угла наставника и ученика Аутор Истраживачки рад презентован на испиту за лиценцу директора 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Ваљева у области васпитно образовног рада Скупштина Града Ваљева 2010
Повеља капетан Миша Анастасијевић за област образовање за подручје Колубарског округа Привредна комара Србије 2012
Светосавска награда Министарство просвете 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Балкан Јуниор- међународно удружење Техничких школа са простора балкана, оснивач и члан удружења Председник секторског већа за Индустријски развој при Агенцији за класифиикације,
Подпредседник Заједнице Машинских школа,
Члан Извршног одбора Електро заједнице
Члан Управног одбора Грађевинске заједнице

Наталија Матић

Реализатор
0642547178
direktor@osveselinmaslesa.edu.rs
Звање:

Дипломирани музичар 

Установа:

ОШ ''Веселин Маслеша'' , Београд 

Радно место:

: Професор музике – директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1975 1975 ОШ ''Јован Миодраговић - Београд Наставник музичке културе
1979 1989 ''Позориште на Теразијама'' Београд Члан уметничког ансамбла
1989 1994 ОШ ''Бранко Радичевић'' Батајница Професор музичке културе
1994 2001 Приватни бизнис Агент некретнина
2001 2009 ОШ ''Веселин Маслеша'' Београд Професор музичке културе
2010 2020 ОШ ''Веселин Маслеша'' Београд Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
40 година постојања ОШ ''Веселин Маслеша'' , Београд Коаутор Свечани концерт – 2004.г. СЦ ''Шумице'' , Београд 2004
50 година постојања ОШ ''Веселин Маслеша'' , Београд Аутор Свечани концерт – 2014.г. ''Позориште на Теразијама'', Београд 2014
''Шекспир и његова дела'' Коаутор Представа на енглеско-српском језику – 2003.г. СЦ ''Шумице'' , Београд 2003
''Сарадња породице и школе-перспектива родитеља'' Аутор Истраживачки рад за полагање залиценцу директора, 2018.г. 2018
Портфолио директора који је стекао лиценцу Аутор Радионица , 2019.г. 2019
''Иновативно јачање компетенција наставника и стручних сардника са циљем оснаживања предузетничких компетенција ученика'' Аутор Акредитовани семинар у трајању 2 године – 2015.г. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Сарадња породице и школе – перспектива родитеља'' , 2018.г. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва директора школа Србије од оснивања
Радна подгрупа за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2019/2020. години на нивоу школске управе Београд
Предложена за члана комисије у Министарству просвете за полагање испита за лиценцу директора школа

Роберт Џунић

Реализатор
065290005
robertdzunic@gmail.com
Звање:

Дипломирани математичар 

Установа:

Основна школа ''Краљ Петар I'', Ниш 

Радно место:

Директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1991 Основна школа ''Краљ Петар I'', Ниш Професор математике
1991 1991 Техничка школа „Ратко Павловић“,у Нишу Професор математике
1993 1993 Основна школа „Чегар“ у Нишу Професор математике
1991 2001 Основна школа „Моша Пијаде“ у Нишу Професор математике
2001 2020 Основна школа „Моша Пијаде“ у Нишу Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Аутор уџбеника Математика за 2. разред, 2015, Бигз Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Руководилац актива директора
Рецензент уџбеника Информатика и рачунарство за 8. разред, ЗУНС
Члан управног одбора Друштва директора Србије

Марко Шпилер

Реализатор
0642480025
mspiler@gmail.com
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Центар за менаџмент – Институт за јавни менаџмент, 

Радно место:

дипл. економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2014 ЈКП Београдске електране Директор набавке
2014 2016 Јединица за управљање пројектима РС Директор набавке
2014 2020 Висока школа за дизајн технологију и менаџмент Београд, Висока пословна струковн Професор, професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Коаутор 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Јавне набавке – теорија и пракса“ (са групом аутора), Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Коаутор
„Организација јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Аутор
„Јавне набавке у установама образовања и васпитања“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Систем и пракса јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
„Форензика јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2017. (212 стр. – коаутор Др Наташа Тањевић) Коаутор
„Менаџмент јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2015. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комора јавних набавки Србије - Председник

Нивес Почкар

Реализатор
041762434
NIVES.POCKAR@SCLJ.SI
Звање:

Унив, дипл, педагог 

Установа:

Школски центар Љубљана 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2020 Школски центар Љубљана Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
---- 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
PREDSEDNICA UDRUGE RAVNATELJA SREDNJIH ŠKOLA SLOVENIJE OD 2003
ČLANICA IZVRŠNEGA ODBORA EFFE
ČLANICA ESHE

Саша Стевановић

Реализатор
065/3933143
stevanovicss@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Помоћник министра у Сектору за финансије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра у Сектору за финансије
2012 2019 Државна ревизорска институција Послови ревизије у Сектору за ревизију буџета локалних власти
2011 2012 Општина Трговиште Помоћник председника општине за буџет и финансије
2010 2011 Град Врање Послови аналитике буџета