Положај ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у образовном систему Србије

Код одобреног скупа: 448  

Трибина

Средња занатска школа
Вукасовићева 21 а, БеоградДрагана Божиновић
dragana2243@gmail.com
0113594104
0616666503

Положај ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у образовном систему Србије

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Дипломирани социјални радник Богољуб Радовановић , Средња занатска школа
Дипломирани филолог Драгана Божиновић , Средња занатска школа
Дипломирани психолог Јулија Малка , Средња занатска школа
Дипломирани психолог МАЈДА МАРИЋ , МШ "Ватрослав Лисинси"
Дипломирани дефектолог Светлана Стефановић , Средња занатска школа
Музички педагог Александра Павићевић , ОШ "Ђорђе Крстић"
Дупломирани дефектолог Бранислава Живановић , ОШ "Душан Дугалић"
дефектолог-олигофренолог Биљана Милановић-Доброта , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Дефектолог-олигофренолог Зорана Радовановић , Средња занатска школа
Тифлопедагог Силвана Павловић , ОШ "Драган Ковачевић"
Дипломирани психолог Милена Јеротијевић , Група МОСТ, Боград
Дипломирани психолог Снежана Пејаков , Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“
Дипломирани социјални радник Гордана Филиповић-Шиљковић , Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Богољуб Радовановић

Члан програмског одбора
0638887289
bobanrad@yahoo.com
Звање:

Дипломирани социјални радник 

Установа:

Средња занатска школа 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2020 Средња занатска школа стручни сарадник - социјални радник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социјални рад у контексту друштвених промена Аутор Социјална политика и социјални рад, бр. 3 2019
Основни показатељи стања, потреба и проблема особа ометених у менталном развоју на територији Општине Раковица Аутор Актуелности бр. 3-4 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Удружења за помоћ особама са сметњама у развоју Раковица

Драгана Божиновић

Члан програмског одбора и модератор
0616666503
dragana2243@gmail.com
Звање:

Дипломирани филолог 

Установа:

Средња занатска школа 

Радно место:

Стручни сарадник - библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2020 Средња занатска школа Стручни сарадник - библиотекар
2009 2010 ИП "Просвета" менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузивне мултимедијалне радионице Аутор "13 и по прича", Службени гласник, Лицеј 2011
Интегративна настава у средњој школи за ученике са сметњама и инвалидитетом Аутор Средња занатска школа 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
13 и по прича, 2011, Лицеј и Службени гласник Аутор
Књижевно-историјска мапа, 2012, ИЕФ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународни конгрес за особе са инвалидитетом

Јулија Малка

Члан програмског одбора и реализатор
0605715042
grcic.julija@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Средња занатска школа 

Радно место:

стручни сарадник – психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Средња занатска школа стручни сарадник – психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интегративна настава у средњој школи за ученике са сметњама и инвалидитетом Коаутор Средња занатска школа 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан секције стручних сарадника

МАЈДА МАРИЋ

Реализатор
0638251464
majdajanezic@sbb.rs
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

МШ "Ватрослав Лисинси" 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2020 МШ "Ватрослав Лисинси" стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ТВ серијал "Кућа за маштање" - психолошки блок тема Аутор РТС 1997
Асоцијално понашање ученика Аутор Социјална мисао 1995
Children with additional support needs in Music education Коаутор ПАН конференција (психологија и музика) 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога, Друштво музичких психолога

Светлана Стефановић

Члан програмског одбора
063276625
ekana66@gmail.com
Звање:

Дипломирани дефектолог 

Установа:

Средња занатска школа 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2020 Средња занатска школа помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Од аутоматизовања, препознавања до усвајања количине броја у оквиру прве десетице" Коаутор Дани дефектолога 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога

Александра Павићевић

Реализатор
0628121118
aleksandrapavicevic100@gmail.com
Звање:

Музички педагог 

Установа:

ОШ "Ђорђе Крстић" 

Радно место:

Наставник музичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2020 ОШ "Ђорђе Крстић" Наставник музичке културере
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Традиција и традиционална музика Аутор Крајина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хор у основној школи, 2017, АГМ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља Константина Бабића Дечји културни центар 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српска хорска асоцијација, Удружење наставника музичке културе
Анђеоски глас

Бранислава Живановић

Реализатор
0642020070
branislava_zivanovic@yahoo.com
Звање:

Дупломирани дефектолог 

Установа:

ОШ "Душан Дугалић" 

Радно место:

Наставник-дефектолог у другом циклусу  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2020 ОШ "Душан Дугалић" Дефектолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузивно образовање у Србији и Црној Гори - школа по мери детета Реализатор Save the children, пројекат 2007
Радионице у парку дугиних боја Коаутор Центар за развој инклузивног образовања 2008
Развионица - специфичне методе рада са ученицима са сметњама у развоју Аутор МПНТР, ЗУОВ 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Наших 50...", 2016, ОШ "Душан Дугалић" Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи едукатори Србије Удружење за развој предузетништва "Живојин Мишић" 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан ИРК

Биљана Милановић-Доброта

Реализатор
063296460
biljanamilanovicdobrota@gmail.com
Звање:

дефектолог-олигофренолог 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

професор-доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2020 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Баријере у запошљавању особа са интелектуалном ометеношћу - перцепција послодаваца Аутор Специјална едукација и рехабилитација, 17(2), 189-212. 2018
Базични концепт индивидуалног транзиционог планирања Коаутор Инклузивна теорија и пракса (стр. 95-103) 2016
Радна ангажованост средњошколаца на практичној настави Аутор Настава и васпитање, 66(1), 67-82. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионално и радно оспособљавање особа са интелектуалном ометеношћу, 2016, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију - Издавачки центар Коаутор
Индикатори радне ефикасности ученика са лаком интелектуалном ометеношћу, 2015, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога

Зорана Радовановић

Реализатор
0603557451
zelenacojamontenegra@gmail.com
Звање:

Дефектолог-олигофренолог 

Установа:

Средња занатска школа 

Радно место:

Наставник-дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2020 Средња занатска школа Наставник-дефектолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Адолесценти са лаком интелектуалном ометеношћу: слободно време, друштвене активности и ангажованост у раду школских секција Аутор Зборник радова са Дана дефектолога 2016
Предлог листе праћења општих способности адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу Аутор Зборник радова са Дана дефектолога 2014
Пракса, физичке активности и слободно време адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу Аутор IV стручно-научни скуп са међународним учешћем: Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, Београд, 2015
Могу ја то- примена реедукације психомоторике код адолесцента са церебралном парализом Коаутор VIII Међународна научно-стручна конференција „Унапређење квалитете живота ђеце и младих“ Аранћеловац, . 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога

Силвана Павловић

Реализатор
063279981
silviplavsic@gmail.com
Звање:

Тифлопедагог 

Установа:

ОШ "Драган Ковачевић" 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2020 ОШ "Драган Ковачевић" директорsilviplavsic@gmail.com
2017 2017 Експертска група за доношење Закона о основама образовања и Закона о осн. образ. члан
2019 2019 Одбор за одобравање грантова у склопу пројекта Инклузивно предшколско васпитање члан
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дефектолошка подршка ученицима са когнитивним сметњама у предметној настави Коаутор Зборник радова са Дана дефектолога 2016
Васпитно-образовни и корективни рад са хронично болесним и слабовидим ученицима Аутор Зборник радова са Дана дефектолога 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
СВЕТОСАВСКА НАГРАДА за посвећеност у промоцији професионализма у образовању ученика са сметњама у развоју Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2019
Добитник престижне награде у дефектологији, у категорији појединца. Фонд „ Проф. Мидраг В. Матић“ 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Један је од предлагача и оснивача Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије, од оснивања до данас председница Управног одбора

Милена Јеротијевић

Реализатор
0643624405
milena.jerotijevic@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Група МОСТ, Боград 

Радно место:

Коорд програма стручног усавр.запослених 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2020 Група МОСТ, Боград Коорд програма стручног усавр.запослених
2002 2004 Предшколска установа Врачар стручни сарадник-психолог
1977 2002 Завод за психофизиолошке и говорне поремећаје психолог терапеут
2004 2006 Завод за унапређивање образовања и васпитања саветница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стратегије подучавања ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Коаутор МПС 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за планирање и израду ИОП- а, МПС, 2011 Коаутор
Приручник за прилагођавање приступа образовању ученика из осетљивих група са примерима добре паксе, МПНТР и ДИЛС, 2012 Коаутор
Водич за препознавање дискриминације деце и младих из осетљивих група у образовању, Канцеларија за сарадњу са цивилним сектором владе РС и Делегација ЕУ, 2019 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за популаризацију савремене психологије "Живорад - Жижа Васић" (Савез друштава психолога Србије) 1994
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланица друштва психолога Србије
Чланица Мрежа подршке инклузивном образовању од 2010

Снежана Пејаков

Предавач
064 1832 657
spejakov@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ 

Радно место:

стручни сарадник – психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2020 Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ стручни сарадник – психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Међународна Трећа балканска конференција ИЦЕВИ (Интернационална организација за образовање визуелно хендикепираних) на тему "Транзиција едукације и рехабилитације - нове могућности" Учесник ФАСПЕР 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Награде и признањ
Назив Организација Година
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланица друштва психолога Србије
Члан Међународне организације ИЦЕВИ

Гордана Филиповић-Шиљковић

Предавач
064 1447310
filipovicsiljkovicgordana@gmail.com
Звање:

Дипломирани социјални радник 

Установа:

Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ 

Радно место:

стручни сарадник – социјални радник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2020 Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ стручни сарадник – социјални радник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука "Сугестије за разговор са учеником са сметњама у развоју и инвалидитетом" Аутор Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Награде и признањ
Назив Организација Година
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан секције стручних сарадника