КОНФЕРЕНЦИЈA „Васпитач у 21. веку“ ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Код одобреног скупа: 447  

Конференција

Академија васпитачко-медицинскух студија
Крушевац, Балканска 18Славиша Петровић
slavisa.petrovic007@gmail.com
018804323
0641981583

КОНФЕРЕНЦИЈA „Васпитач у 21. веку“ ИЗАЗОВИ ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор социолошких наука Зоран Недељковић , Филозофски факултет у Косовској Митровици
доктор педагошких наука Александра Милошевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Доктор политичких наука Анкица Симона Ковачевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студи
доктор наука, доцент Бранка Гугољ , Факултет уметности Универзитета у Приштини, Звечан
проф. струковних студија Даница Столић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
доктор наука Љиљана Јовчић , : АССБ – Висока здравствена школа струковних студ
ванредни професор Љубиша Златановић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
доктор ликовних уметности Милош Насковић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
проф. струковних студија Милутин Ђуричковић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Доктор уметности – ликовних уметности Радован Станојевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Социолог Садуша Реџић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
виши научни сарадник Славица Шевкушић , Институт за педагошка истраживања
Професор струковних студија Стојан Обрадовић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Доктор педагошких наука Весна Краварушић , Aкадемија васпитачко-медицинских струковних студиј
доктор наука- психолошке науке Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
дипломирани педагог Maja Врачар , Зуботехничка школа
Доктор дидактичко-методичких наука Мирјана Стакић , Педагошки факултет у Ужицу Универзитетета у Крагуј
редовни професор Бисера Јевтић , Филозофски факултет Ниш
Редовни професор Петар Анђелковић , Филозофски факултет Косовска Митровица
редовни професор (доктор педагогије) Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду

2 дана (укупно време рада: мин.)

80

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Зоран Недељковић

Члан програмског одбора и реализатор
060446101
zoramino@gmail.com
Звање:

Доктор социолошких наука 

Установа:

Филозофски факултет у Косовској Митровици 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1992 ЦСУОВ за културолошка занимања у Приштини Професор филозофије и социологије
1992 1998 НУБ Иво Андрић у Приштини Инструктор библиотекарства
1998 2020 Филозофски факултет Универзитета у Приштини Доцент на Одсеку за социологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социјална улога рата у Сорокиновом учењу о цикличном схватању историје Аутор Зборник радова Филозофског факултета XLVII(2),2017, Косовска Митровица 2017
Тумачење Хантингтонове тезе о сукобу цивилизација као племенском сукобу глобалних размера Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, год.XLVI, бр.1, 2016, Косовска Митровица 2016
Фукујамино учење о крају историје и последњем човеку Аутор Зборник радова Филозофског факултета, XXXVII/2007, Косовска Митровица 2007
Допринос Емила Диркема конституисању социологије морала Аутор Зборник радова Филозофског факултета, XXXVI/2006, Косовска Митровица 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лавиринт историје надчовека и последњег човека, Институт за српску културу, Приштина, 2009 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Григорије Божовић“ Књижевно друштво Косова и Метохије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење књижевника Србије
Књижевно друштво Косова и Метохије
Српско социлошко друштво

Александра Милошевић

Члан програмског одбора и модератор
06428831
milosevicaleksandra67@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1997 Дом за децу без родитељског старања „Петар Радовановић“ Ужице васпитач
1997 2003 Техничка школа „Радоје Марић“ Ужице стручни сарадник
2003 2005 Школска управа Ужице Саветник за развој и развојно планирање у предшколским уста
2005 2011 Школска управа Ужице Просветни саветник
2011 2016 Медицинска школа и Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“ Ужице Стручни сарадник- педагог
2016 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Предавач
2019 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, одсек Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Истраживачка улога педагога у савременој школи Коаутор У Зборнику радова (2014): Идентитет професије педагог у савременом образовању; Београд: Филозофски факултет, стр. 63-70. 2014
Социјална дистанца ученика од наставника у старијим разредима Аутор Учитељ, 1/2015., стр.119-132. 2015
Место и реализација васпитних програма у савременој школи Коаутор У Зборнику радова, 20(19)/ 2017. Ужице: Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу, 9–20. 2017
Улога невербалне комуникације у реализацији педагошке функције предшколске установе. Аутор У Зборнику радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, 17/2018. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 213-221. 2018
Интерактивне методе учења у припремном предшколском програму. Аутор У Зборнику радова са Четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, 18/2019. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 173-180. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стилови рада савременог наставника, 2015, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије

Анкица Симона Ковачевић

Члан програмског одбора и модератор
0628835344
ankicakovacevic@yahoo.com
Звање:

Доктор политичких наука 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студи 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2011 Гимназија, Рашка Професор социологије
2009 2010 Угоститељско-туристичка школа, Нови Пазар Професор Грађанског васпитања
2011 2016 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Предавач за ужу наставно-научну област Социолошке науке
2016 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Професор струковних студија за ужу наставно-научну област Со
2019 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац, Одсек Алексинац Професор струковних студија за ужу наставно-научну област Со
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога породице у процени потреба детета са сметњама у развоју Аутор Зборник радова Наше стварање бр.17 2018
Реализација наставног садржаја предмета Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама уз примену активне наставе Аутор Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методиǖ“ Велико Трново 2017
Друштвена подршка породици деце са сметњама у развоју Аутор Годишњак Факултета политичких наука 2016
Примена еко-системске теорије у пракси социјалног рада: однос породице детета са сметњама у развоју и интерресорне комисије Аутор Социјална политика- Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада 2015
Партиципација деце са сметњама у развоју у васпитно-образовном раду: могућности и ограничења Аутор Зборник радова Наше стварање бр.15 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско социолошко друштво
Editorial & Reviwer board in: International Journal of cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)
Удружење грађана „Нови дан“, Београд

Бранка Гугољ

Члан програмског одбора и реализатор
0637628056
b.gugolj@gmail.com
Звање:

доктор наука, доцент 

Установа:

Факултет уметности Универзитета у Приштини, Звечан 

Радно место:

историчар уметност 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2015 Филозофски факултет, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини асистент
2015 2020 Факултет уметности, Звечан, Универзитет у Приштини доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Graphic Design in the Period of Social Realism within the Yugoslav Artictic Space (1945-1950) Коаутор Knoweledge, International Journal 22,6, Skopje 2018, 1713-1720. 2018
Представе пловила у српском средњовековном сликарству Коаутор Транспорт и превоз робе као културно наслеђе : конференција са међународним учешћем : апстракти, Београд 23-24.11.2017, 24. 2017
The Menorah as a Symbol of Jewish Identity in the Diaspora and an Expression of Aspiration for Renewing the Jerusalem Temple Коаутор Migrations in Visual Art, (eds.) J. Erdeljan et al. Beograd 2018, 137-150 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УЛУПУДС
ICOM Србије

Даница Столић

Члан програмског одбора и модератор
0642744047
danarad55@yahoo.com
Звање:

проф. струковних студија 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1999 Прва приштинска гимназија професор
1999 2003 Шеста београдска гимназија професор
2003 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац професор
2019 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија у Крушевцу, Одсек Алексинац професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Концептуално становиште према савремености и према традицији у ауторским бајкама Раше Попова Коаутор Зборник радова са међународног научног скупа, Вршац, 2018, стр. 186-202. CIP 821.163.41.09 Popov R. (082) Zbornici COBISS.SR-ID 326348295 2018
Архаични, савремени и медијални дискурс: Јединство хронотопа у савременој бајци Дванаесто море (Свет Јие Сибин) Игора Коларова. Коаутор Детињство 3, 2017, стр. 59-69, UDK 821.163.41-93-32:398.09 Kolarov I. 2017
Улога стилских фигура у развоју говора предшколаца Аутор Krugovi detinjstva 1-2, 2017, str. 104-112, UDK731.3:81'232/053.4 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Култура говора, хрестоматија са практикумом, 2008, Висока школа за васпитаче струковних студија-Libro Company, Алексинац- Краљево Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Књижевна награда „Тома Радосављевић“ Центар културе „Сава Дечанац“ Лепосавић 2014
Књижевна награда „Тома Радосављевић“ Центар културе „Сава Дечанац“ Лепосавић 2012

Љиљана Јовчић

Реализатор
06349128
ljiljana.jovcic@yahoo.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

: АССБ – Висока здравствена школа струковних студ 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2000 ОШ „Дуле Караклајић“ Стручни сарадник логопед
2001 2003 Предшколска установа „Ракила Котаров Вука“ директор
2003 2004 Секретаријат за социјалну и дечију заштиту Града Београда Заменик градског секретара
2004 2007 Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју директор
2007 2012 Секретаријат за дечију заштиту града Београда Секретар секретаријата
2012 2013 Секретаријат за образовање и дечију заштиту Секретар секретаријата
2014 2017 Висока здравствена школа струковних студија у Београду Предавач
2017 2020 Висока здравствена школа струковних студија у Београду Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Моторички и физички аспект дечје игре Коаутор Зборник радова-Рефлексије савременог доба на васпитно-образвни рад у предшколској установи,Алексинац,2016 2016
Концепт савременог спортско-еколошког вртића Коаутор Ecologica, Београд, 2018
Самопоштовање и улога спорта код глувих и наглувих Аутор X међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација данас“, Београд. 2019
Стратегија ширења мреже установа за децу предшколског узраста на територији града Београда Предавач Међународни конгрес-Форума за дијалог-модерни рад са омладином.Беч 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Буди прав бићеш здрав Библиотека града Београда,Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, 2003. М42 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за изузетан допринос логопедској делатности Удружење логопеда Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење логопеда Србије
Удружење здравствених радника Србије
Пројекат. „Борба против дискриминације осетљивих група деце“ Општи оквир за спровођење права детета у Србији и положај посебно осетљивих група деце ,Београд 2016.

Љубиша Златановић

Члан програмског одбора и реализатор
0641398036
zlatanovic1301@yahoo.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1998 Клиника за психијатрију психолог
1998 2020 Филозофски факултет у Нишу професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремено предшколско васпитање у контексту глобализације и мултикултуралности Аутор Наше стварање: зборник радова са Деветог симпозијума “Васпитач у 21.веку”, 2013, 21-29. 2013
Природа и психолошки значај креативности предшколске деце: импликације за васпитну праксу Аутор Наше стварање: зборник радова са Десетог симпозијума “Васпитач у 21.веку”, 2014, 183-194. 2014
Дете и ауторитет одраслих: Да ли нам је потребан нови ауторитет у васпитању? Аутор Зборник радова са 12. Конференеције „Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи“. Алексинац: 2017
Positive psychology: Implication for mental and physical health. Аутор Годишњак за психологију, 9(11),2012, 17-24. 2012
The role of the person’s self concept in quality of life research. Аутор Facta Universitatis, 2, 391-397 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Разумевање когниције, 2011. Ниш: Филозофски факултет Аутор
Тајне душе, изазови тумачења, 2002. Ниш: Друштво бихевиоралне теорије и праксе Аутор
Јунг, јаство и индивидуација, 2001. Ниш: Студентски информативно-издавачки центар Аутор
Теорија као метафора самопоимања. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стипендија за изузетно успешне студенте Универзитет у Нишу 1980
Стипендија Фонд за отворено друштво, Београд 1997
Стипендија Интернационално друштво за истраживање квалитета живота, Беч 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Београд
Антрополошко друштво Србије, Београд
Друштво југоисточне Европе за неурологију и психијатрију, Солун

Милош Насковић

Члан програмског одбора и реализатор
0628835356
milosnasko@yahoo.com
Звање:

доктор ликовних уметности 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2011 ОШ „Бранко Радичевић“ Наставник ликовне културе
2008 2019 Висока школа за васпитаче Алексинац Наставник за област ликовне уметности
2019 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Алексинац Наставник за област ликовне уметности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изложба сликарске секције Аутор Павиљон Цвијета Зузорић, Београд, 2019. 2019
Мајска изложба графике Аутор Галерија ГК, Београд, 2019. 2019
Међународно бијенале радова на папиру Аутор Спомен парк Крагујевац, 2018 2018
Значај и улога ликовне уметности у холистичком приступу развоја дечје личности Аутор Зборник радова са четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, Алексинац, 2019. 2019
Предели Милуна Митровића Аутор Часопис Караџић, 2018. 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
III награда за сликарство Војвођанска банка – Нови Сад 2001
Нове перспективе Ликовни критичари Београда 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УЛУС – редован члан
УЛУА – редован члан

Милутин Ђуричковић

Члан програмског одбора и модератор
0694055120
mdjurickovic@yahoo.com
Звање:

проф. струковних студија 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2006 МТШ „Змај“, Земун проф.
2006 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац проф.
2019 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, Одсе Алексинац проф.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Драмски текстови за децу Аутор Зборник радова са 13. конференеције „Васпитач у 21. веку“, бр. 17. Алексинац. 2017
Ликови и идентитети у савременој немачкој драми за децу и младе Аутор „Детињство“, Нови Сад. Бр. 2/2018. 2018
Време и простор у татарској књижевности за децу Аутор „Детињство“, Нови Сад, бр. 1/2017. 2017
Хибридне форме у прози за децу Лидије Николић Аутор „Детињство“, Нови Сад, бр. 2/2019. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Преподневне једночинке, Чачак, 2016. Аутор
Књижевност за децу и младе у књижевној критици 1-2. Краљево – Алексинац, 2007. Коаутор
Поетика детињства, Даниловград, 2007. Аутор
Култура говора, Краљево – Алексинац, 2008. Коаутор
Златне речи, Алма, Београд, 2008. Аутор
Паметна књига о школском позоришту. Народна библиотека, Кикинда, 2011. Коаутор
Ризница народних веровања и обичаја, Букленд, Београд, 2016. Аутор
Поруке на зиду. Пчелица, Чачак, 2018. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Сима Цуцић“ Банатски културни центар, Ново Милошево 2010
„Раде Обреновић“ Змајеве дечје игре, Нови Сад 2011
„Доситејево перо“ Пријатељи деце Вождовца, Београд 2011
«Ана Франк» ИП «Феникс», Скопље (Македонија) 2016
Gonfaloniere dell’ Unione Mondiale dei Poeti Unione Mondiale dei Poeti (Genova, Italija) 2016
Diploma of doctor honor causa Кiev, Ukraine 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење књижевника Србије, Београд
Удружење новинара Србије, Београд
Српска краљевска академија научника и уметника, Београд

Радован Станојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628835347
radovanstanojevic@gmail.com
Звање:

Доктор уметности – ликовних уметности 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

Академски сликар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 ОШ Митрополит Михајло, Сокобања приправник
2002 2012 Специјална школа са домом ученика „Бубањ“, Ниш Наставник
2012 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац Предавач, Професор струковних студија
2019 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, Одсек Алексинац Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Самостална изложба Аутор Галерија савремене ликовне уметности Ниш (Павиљон у тврђави) 2009
Самостална изложба Аутор Галерија НКЦ 2010
Самостална изложба Аутор Галерија НКЦ 2016
Самостална изложба Аутор Галерија Културног центра Параћин 2017
Самостална изложба Аутор Народни музеј Лесковац 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан савета уметничке колоније „Сокоград“ у Сокобањи
Члан УЛУС-а

Садуша Реџић

Члан програмског одбора и модератор
0612301330
redzichfilfak@gmail.com
Звање:

Социолог 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

Социолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2016 Филозофски факултет у Косовској Митровици Висока школа за образовање васпитача у Асистент, доцент
2016 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу Професор струковних студија
2019 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац, Одсек Алексинац Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Моралне одлике женских ликова У најстаријим пјесмама јуначким: Социолошка анализа садржаја Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. 2015. vol. 45, iss. 2. (М51) 2015
Личност, темперамент и карактер у теорији Ериха Фрома Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 42-2 (2012), стр. 391-410. M52 2012
Испитивање појединих аспеката родне социјализације студената с обзиром на припадност родној групи Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 1 2014. (М51) 2014
Морал Срба – стереотип, или научна истина? Аутор Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Број XLIII (2) (2013), стр. 339-352. М51 2013
О друштвеном статусу жене у досредњевековној и средњовековној Србији. Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини br. 41 (2011) стр. 465-485. М53 2011

Славица Шевкушић

Члан програмског одбора и реализатор
0631522341
ssevkusic@gmail.com
Звање:

виши научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања 

Радно место:

педагог (доктор педагошких наука) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2020 Институт за педагошка истраживања, Београд Виши научни истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Принципи ефикасне комуникације у настави Аутор Настава и васпитање, бр. 1-2, 152-163. 1995
Припрема васпитача за успешнију комуникацију са децом, у књизи: Перспективе образовања васпитача Аутор Виша школа за образовање васпитача, Нови Сад, 99-107. 1993
Унапређивање социјалних вештина ученика Коаутор Знање и постигнуће (148-166). Београд: Институт за педагошка истраживања 2004
Наставник и социјално понашање ученика ---- 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Изазови и усмерења професионалног развоја учитеља, Педагошки инштитут, Љубљана и Институт за педагошка истраживања, Београд, 2011 Коаутор
Квалитативна истраживања у педагогији: допринос различитих методолошких приступа. Београд: Институт за педагошка истраживања, 2011 Аутор
Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део. Београд: Институт за педагошка истраживања, 2012 Коаутор

Стојан Обрадовић

Члан програмског одбора и модератор
0628835301
drstojanobradovic@gmail.com
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

Доктор физичких наука-просветни радник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2006 Гимназија Прокупље Професор физике
2006 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија у Крушевцу, Одсек Алексинац Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Метафизические аспекты квантовой космологии Аутор Философия науки, Н4 (79) (2018) 58-67 2018
Empirical Evidence in the Structure of Physical Theories Аутор Foundations of Science (Found Sci), Vol. 18, No. 2, (2013), 307-318 2013
The Heuristic Function of Mathematics in Physics and Astronomy Аутор Foundations of Science (Found Sci), Vol. 14, No. 4, (2009), 351-360 2009
The nature of axioms of physical theory Аутор European Journal of Physics, 23 (2002) 269-275 2002
Некоторые принципы построения системы аксиом физической теории Аутор Философия науки, Н1 (12) (2002) 63-68 2002
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Савремена епистемологија физике, 2004, Задужбина Андрејевић, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за допринос развоју научног стваралаштва Задужбина Андрејевић, Београд 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије
Удружење књижевника Србије

Весна Краварушић

Члан програмског одбора и модератор
0641678884
vesna.kljajic@gmail.com
Звање:

Доктор педагошких наука 

Установа:

Aкадемија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Наставник, ужа научна област Педагошке
2019 2020 Академија струковних студија Београд, Одсек Висока здравствена школа, Београд Наставник, ужа научна област Педагошке науке, допунски рад
2016 2020 Висока здравствена школа струковних студија, Београд Наставник, ужа научна област Педагошке науке, допунски рад
1996 2013 Зуботехничка школа, Београд Стручни сарaдник, педагог
1987 1996 Ош Франце Прешерн, Београд Стручни сарaдник, педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Естетско васпитање у предшколској установи Аутор Зборник сажетака Другог међународног научног скупа Традиционално и савремено у уметности и образовању. Факултет уметности Универзитета у Приштини са п 2019
Партиципација студената у евалуацији квалитета образовно-васпитног процеса у високошколској установи Аутор Нови Сад: Педагошка стварност LXIII, 1 (2018, за 2017), 64-77. 2018
Утицај законских новина на васпитно-образовни рад у предшколској установи. Аутор Зборник радова са Четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, бр. 18, 2019, 99 – 111. 2019
Евалуација рада наставника у функцији евалуације рада васпитача Аутор Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности: Бугарска, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018
Како до партнерства деце и одраслих (васпитача)? Аутор Зборник радова са 13 конференције „Васпитач у 21. веку“, бр.17. Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања. Алексинац: Висока шко 2018
Партиципација деце у активностима предшколске установе – перцепција студената Аутор Нови Сад: Педагошка стварност бр. 3., 513 – 528. (2016). 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Жељко Младеновић

Реализатор
0643148490
liderzeljko@yahoo.com
Звање:

доктор наука- психолошке науке 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

професор струковних студија  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2014 СШ „Бранислав Нушић“ Соко Бања Наставник психологије
2015 2015 ОШ „Вожд Карађорђе“ Алексинац Наставник верске наставе
2015 2017 ТШ „Прота Стеван Димитријевић“ и ПШ „Шуматовац“ Алексинац Наставник верске наставе
2017 2019 Интернационални Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар Доцент за ужу научну област психологија
2019 2020 Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац Наставник за поље психолошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај музике на интензитет емоционалног доживљаја филмске сцене, мерен преко просечне величине психогалванског рефлекса и броја откуцаја срца Аутор Годишњак за психологију. 8(10): 96-104. 2011
Морфологија језика као система сагледана као специјалан случај морфологије природних система. Аутор Теме. 4: 1993-2011. 2013. 2013
Поузданост као метријска карактеристика неких од задатака логичког резоновања из публикације „Мисаоне игре“ Коаутор Учење и настава, Београд: КЛЕТ Друштво за развој образовања. 2(1): 61-72. 2016
Psychological and sociodemographic characteristics and development of physical exercise dependence Коаутор Rev Bras Med Esporte. 24(1): 50-53. 2018. 2018
Comparison of motivation for parenting in healthy and depressed patients Коаутор Sanamed. 13(3): 299–304. 2018. 2018

Maja Врачар

Реализатор
0641833455
vracarmaja@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Зуботехничка школа 

Радно место:

стручни сарадник-педагог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2013 Педагошко друштво Србије Секретар
2010 2011 Техничка школа «Дрво арт» Помоћник директора
2007 2010 Техничка школа «Дрво арт» Педагог
2006 2009 Педагошко друштво Србије Координатор Омладинског центра за медијацију
2004 2007 Фармацеутско-физиотерапеутска школа Београд Педагог
2003 2004 Класична гимназија Београд Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Положај педагога у школама и анализа развоја, компетенција у условима савремених промена у образовању Коаутор Зборник радова 2,Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду, Педагошко друштво, Србије 2014
Вршњачка медијација у школи-један модел васпитног рада Коаутор Годишњак Српске академије образовања ISSN 1820 – 5461, COBISS.SR-ID 140963340, Година: IX 2013.199 – 210 2013
Перцепција одељењских старешина о облицима и садржајима рада са родитељима Коаутор Истраживања и развој квалитета образовања у Србији – стање, изазови и перспективе, Тематски зборник, (стр. 55-66). Београд: Институт за педагогију и а 2015
Перспектива педагога: компетенције потребне за успјешно професионално дјеловање, у М. Турк (прир.) Коаутор Зборник „Сувремени изазови у раду (школског) педагога“. Филозофски факултет, Ријека.Свеучилиште у Ријеци. ISBN 978-953-7975-46-3, 214-236 2017
Интеркултурална перспектива школа у Србији, Теме, бр.3 ---- 2018
Preservation of national culture and tradition in schools in Serbia: Current state and prospects for development ---- 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рецензент:Логос, Београд (два уџбеника и две радне свеске) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ПДС – Педагошко друштво Србије, председник Управног одбора Педагошког друштва Србије
Члан Радне групе Уницефа за програм „ Школа без насиља“
ЦАРС – Центар за алтерантивно решавање конфликата Члан редакције Педагошких новина

Мирјана Стакић

Члан програмског одбора и реализатор
0641668711
mirjanastakic073@gmail.com
Звање:

Доктор дидактичко-методичких наука  

Установа:

Педагошки факултет у Ужицу Универзитетета у Крагуј 

Радно место:

Доцент за ужу научну област Српски језик 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1996 Основна школа „Аца Алексић“, Александровац Наставник српског језика
1996 2002 Филолошки факултет у Приштини, Универзитет у Приштини Асистент за ужу научну област Методика наставе српског језик
2002 2005 Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“, Чајетина Директор
2005 2006 Туристичка организација Златибор Директор
2006 2012 Основна школа „Димитрије Туцовић“, Чајетина Наставник српског језика
2012 2013 Висока школи за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем Професор за област Филолошких наука
2013 2015 Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, Универзитет у Приштини – Косовској М Доцент за ужу научну област Методика наставе српског језика
2015 2020 Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу Доцент за ужу научну област Српски језик и књижевност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Use of the Picture Book in Teaching Mathematics and Serbian Language to Children with Learning Disabilities Коаутор Constructing Innovative Learning Environments. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 395–413, 2018. 2018
The Role of Literary Content for Children in Preschool Mathematics Education Коаутор Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 4(2), 631–642, 2018. 2018
Teaher as a motivation factor for encouraging students’ interest for learning the mother tongue grammar Аутор Knowledge, International journal scientific papers, Vol. 17, No 4, Macedonia, Skopje, pp. 1551–1557, 2017. 2017
Хуманитарна и васпитнообразовна улога женске подружине и њене занатске школе у Нишу од оснивања до почетка Другог светског рата Коаутор Теме, XLI(3), 573–585, 2017. 2017
Улога наставника у избору методолошког приступа за интерпретацију књижевног дела Аутор Настава и васпитање, LXV (3), стр. 541–554, 2016. 2016
Улога и значај књижевног текста у образовању и васпитању детета предшколског узраста Аутор Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 18, број 17, стр. 91–98, 2015. 2015
Евалуација предзнања из граматике српског језика студената Учитељског факултета у Лепосавићу Коаутор Зборник радова са међународног научног скупа Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада. Ужице: Учитељски факултет у Ужицу, стр. 273–284, 2015
Социолошки приступ и савремено тумачење књижевности у наставној пракси Аутор Настава и васпитање, година LXIII, (3), 535–550,2014. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Буквар, 2018, Београд: БИГЗ (Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу решења број 650-02-00135/2018-07). Аутор
Наставни листови уз Буквар, 2018, Београд: БИГЗ (Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу решења број 650-02-00135/2018-07). Коаутор
Српски језик 1 (Контролне вежбе). 2018, Београд: БИГЗ. Аутор
Методички приступ уметничкој приповеци у настави српског језика и књижевности, 2014. Лепосавић: Учитељски факултет. Аутор
Стручне методе у настави књижевности, 2002, Чачак: Легенда. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Међународна награда за књижевност Rosetta World Literatura Часопис за интернационалну компаративну литературу Rosetta World Literatura и издавачка кућа ARTSHOP, Истанбул. 2017
Захвалница – за допринос 8. Међународном дечјем фестивалу Отворено срце Мултимедијални центар и Mademust Fest „Отворено срце 2016
Захвалница Општине Чајетина – за изузетан допринос развоју општине Општина Чајетина 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан пројектног тима националног пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе (евиденциони број 179026) (од 2018. године), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Редовни члан Матице српске (од 2017).
Члан Удружења књижевника Србије (од 2013).
Члан редакције Зборника радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, (часопис је сврстан у категорију М53 Листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) од 2016.
Члан редакције часописа Учитељ (часопис је сврстан у категорију М53 Листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) од 2015.
Члан уредништва Часописа за књижевност, уметност и културу Међај од 2005, до 2013, а у периоду: 2009– 2013, уредник Међаја.

Бисера Јевтић

Реализатор
0638150855
bisera@vaspks.edu.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Ниш 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2000 Основне школе -Трстеник учитељ
2000 2002 МП-школска управа Крушевац Школски надзорник
2002 2008 Висока школа за васпитаче Крушевац Професор струковних студија
2008 2020 Филозофски факултет Ниш Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подстицање просоцијалне вредносне оријентације Аутор Тематски Зборник радова: Унапређење квалитете живота дјеце и младих, Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Едукацијско-рехабилитацијс 2014
Корелација породичног и школског васпитања у примени васпитних поступака методе подстицања и спречавања. Аутор Теме: часопис за друштвене науке. Год. XXXIX, Бр. 3 . Универзитет у Нишу, Ниш. 2015. 2015
Вршњачки притисак као негативни школски контекстуални фактор Аутор Зборник радова: Хуманистичко и еманципаторско васпитање. Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Бања Лука. 2016 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ретро(пер)спектива (а)социјализације. Ниш: Филозофски факултет, 2015. Аутор
Педагогија-основна знања о васпитању, Филозофски факултет Бања Лука, 2015. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Савеза учитеља Републике Србије
Оснивач струковног удржења Друштво учитеља Трстеник
Члан Друштва учитеља Трстеник
Члан Педагошког друштва Србије, ID 0401
Почасни члан Хрватског педагогијског друштва
Члан струковног удружења The Scientific and Cultural Association "Educircle", Грчка, ID 0039-2015

Петар Анђелковић

Реализатор
0621912957
profapetar@gmail.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Косовска Митровица 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1992 Учитељски Неготин Професор -предавач
1992 2009 Висока школа за образовање васпитача Алексинац - Пирот Професор -предавач
2009 2020 Филозофски факултет К. Митровица професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Образовање и национални идентитет Аутор Тематски зборник, Могућност националног васпитања у време глобализације, Врање: Учитељски факултет 2010
Учитељ као (про)светитељ на вододелници традиционалног и модерног Аутор Тематски зборник, Врање: Учитељски факултет M53 2011
Верско образовање и национални идентитет Аутор Национални интерес 3/2011, (стр. 241-260) M51 2011
GOOD TEACHER IN BAD TIMES HARD TIMES (AND) OR BAD TEACHERS Аутор University ―St. Kliment Ohridski‖Faculty of Education – Bitola TEACHERInternational journal M14 2013
Хуманистичко образовање у злим временима, тешка времена и/или слаби наставници Коаутор Наше стварање, (стр. 123-129). Зборник радова са Једанаестог сипозијума са међународним учешћем, Алексинац: Висока школа ѕа васпитаче струковних студи 2016
Савремена образовна технологија и креативност ученика, ---- 2017
Светосавска просвета и дух модернизма ---- 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Православље и српско друштво пред ововременим изазовимa, Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија M42 2008. година, уџбеник: Аутор
Анђелковић, П. (2013). Српско друштво – без онога јуче шта смо ми данас, Косовска Митровица: Филозофски факултет Аутор
Анђелковић, П. (2014). Пасионирани патриотиозам или ЕУропство, Косовска Митровица: Филозофски факултет Косовска Митровица, Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Програмског и председник Организационог одбора међународне научне конференције Глобализација vs.Глокализација коју су заједнички организовали Српско социолошко друштво, Филозофски факултет Универ
Члан Програмског одбора међународне научно-стручне конференције "Регионални развој и прекогранична сарадња" одржане 2.12.2017. године Скупштине града Пирот, Привредне коморе Пирот, Факултета за менаџм
Члан је Српског социолошког друпштва, Председник Катедре за социологију у два изборна периода (2012-2018)

Радован Антонијевић

Члан програмског одбора и реализатор
0638118889
aa_radovan@yahoo.com
Звање:

редовни професор (доктор педагогије) 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1992 Институт за педагошка истраживања Истраживач приправник
1996 2000 ОШ ''Милорад Мића Марковић'' Школски педагог
2001 2005 ОШ ''Ђура Даничић'' Директор школе
2005 2007 Институт за педагошка истраживања Научни сарадник
2007 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду Одељење за педагогију и андрагогију Наставник (доцент, ванредни професор и редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Природа когнитивне препреке у процесу интелектуалног васпитања Аутор Настава и васпитање, бр. 4, 565-583. 2011
Развој математичког мишљења код ученика као аспект процеса интелектуалног васпитања Аутор ,Настава и васпитање, вол. 63, бр. 2, 215-227. 2014
Cognitive activities in solving mathematical tasks: The role of a cognitive obstacle Аутор Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology 2016
Методе и облици ефикасне наставе и учења Аутор Акредитовани програм стручног усаврашавања 2014
Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења Аутор Акредитовани програм стручног усаврашавања 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Систем знања у настави (2006), научна монографија Аутор
Основе процеса васпитања (2012), научна монографија Аутор
Општа педагогија (2013), уџбеник Аутор
Утемељење система знања у педагогији (2014), научна монографија Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
Педагошко друштво Србије