Нова економија и будућност образовања

Код одобреног скупа: 446  

Трибина

Факултет ФЕФА
Булевар Зорана Ђинђића 44Бранка Драшковић
info@fefa.edu.rs
0112600600
0692107770

Нова економија и будућност образовања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

50

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
директор/помоћник директора

Радне биографије


Горан Питић

Члан програмског одбора и реализатор
0112600600
gpitic@fefa.edu.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет ФЕФА 

Радно место:

економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1985 Инситут за економију индустрије истраживач
1985 2004 Економски факултет асистент, професор
2004 2020 Факултет ФЕФА професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
економија Коаутор Pitić, Goran, Goran Radosavljević, Mihajlo Babin, and Miloš Erić. "Digitalization of the tax administration in Serbia." Ekonomika preduzeća 67 2019
економија Коаутор Pitić, Goran, Nebojša Savić, and Srđan Verbić. "Digital transformation and Serbia." Ekonomika preduzeća 66, no. 1-2 (2018): 107-119. 2018
економија Коаутор Savic, Nebojsa, Goran Pitic, and Snezana Konjikusic. "Microeconomic and macroeconomic determinants of competitiveness of East European countries in 20 2014

Тања Кузман

Реализатор
0112600600
tkuzman@fefa.edu.rs
Звање:

асистент 

Установа:

Факултет ФЕФА 

Радно место:

економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2011 кабинет потпредседника Владе РС млађи саветник
2012 2014 Инситиут ФЕФА директор
2018 2020 Факултет ФЕФА асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
економија Коаутор Kuzman, Tanja, Sotirios K. Bellos, and Katarina Đulić. "DETERMINANTS OF INNOVATION-BASED SUSTAINABILITY IN TRANSITION AND DEVELOPING ECONOMIES." 2018
економија Коаутор Đulić, Katarina, and Tanja Kuzman. "Opinion of Serbian students regarding knowledge economy." Ekonomika preduzeća 61, no. 3-4 (2013): 212-221. 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Marie Curie Fellow, European Commission’s Framework 7 Industry-Academia Partnerships Programme Европска комисија 2017

Горан Радосављевић

Реализатор и модератор
012600600
gradosavljevic@fefa.edu.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет ФЕФА 

Радно место:

економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Факултет ФЕФА доцент, професор
2012 2014 Нафтна индустрија Србије зменик извршног директора
2008 2011 кабинет потпредседника Владе РС саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
економија Коаутор Pitic, G, Radosavljevic, G, Babin, M, and Eric, M. (2018), „Digitalization of the Tax administration in Serbia“, Ekonomika preduzeća 2019
економија Коаутор Bisić, M, Radosavljević G. (2014), „Tax Competitivnes in Serbia“, in Competitivenes is the name of the game: Paths to Reigniting Serbian Development 2014

Зоја Кукић

Реализатор
0642385707
zojaku@gmail.com
Звање:

програмски директор 

Установа:

Иницијатива дигитална Србија 

Радно место:

економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Иницијатива дигитална Србија програмски директор
2013 2018 SEE ICT оснивач, председник управног одбора
2014 2019 Факултет ФЕФА асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
економија Коаутор Trbovich, Ana S., Nebojša Savić, and Zoja Kukić. "Software education and digital economy development in Serbia." Ekonomika preduzeća 65, no. 1-2 (2017 2017
економија Коаутор Savić, Nebojša, Jelisaveta Lazarević, Zoja Kukić, and Ema Marinković. "Digital transformation: Challenges for companies in Serbia." Ekonomika preduzeć 2019

Катарина Ђулић

Реализатор
0112600600
kdjulic@fefa.edu.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет ФЕФА 

Радно место:

економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2020 Факултет ФЕФА професор
2012 2016 KPMG d.o.o. консултант
2002 2004 Министарство финансија РС помоћник министра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
економија Коаутор Kuzman, Tanja, Sotirios K. Bellos, and Katarina Đulić. "DETERMINANTS OF INNOVATION-BASED SUSTAINABILITY IN TRANSITION AND DEVELOPING ECONOMIES." 2018
економија Коаутор Đulić, Katarina, and Tanja Kuzman. "Opinion of Serbian students regarding knowledge economy." Ekonomika preduzeća 61, no. 3-4 (2013): 212-221. 2013