Изазови руковођења установа - законодавни оквир и пракса (образовање и васпитање, јавне набавке, јпп)

Код одобреног скупа: 445  

Саветовање

Центар за менаџмент доо - огранак Институт за јавни менаџмент
Саве Јовановића 69, БеоградМарко Шпилер
mspiler@gmail.com
0113962532
0642480025

Изазови руковођења установа - законодавни оквир и пракса (образовање и васпитање, јавне набавке, јпп)

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Дипломирани правник Милош Јовић , Електромрежа Србије
Дипломирани криминолог Муамер Муфтић , Центар за менаџмент
Дипломирани дефектолог Милован Марковић , Секретеријат за образовање и дечју заштиту
Дипломирани правник Драган Цвијић , Управа за јавне набавке
Mагистар музичке уметности Бранка Ивковић - Петронић , ОМШ Невена Поповић
Дипломирани економиста Марко Шпилер , Центар за менаџмент
Мастер политиколошкиња Андријана Јовановић , Институт за политичке студије
Дипломирани географ Милош Благојевић , Министарство просвете, науке, технолошког развоја
др Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошкошког развоја
магистар знаности мр сц. Иван Шпрајц , Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу

3

50

Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор, Хотел Мона 23.02.2020. 19
2 Врњачка Бања 05.07.2020. 26
3 Борско језеро 25.08.2020. 82
4 Златибор, Хотел Мона 28.02.2021. 55

Радне биографије


Милош Јовић

Реализатор и модератор
062761460
jovicmil76@gmail.com
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Електромрежа Србије 

Радно место:

Стручњак за послове набавке  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Електромрежа Србија Стручњак за послове набавки
2013 2019 Управа за јавне набавке, Београд Руководилац групе за развој система јавних набавки
2009 2012 Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова Руководилац сектора за оланирање, правне и оште послове
2005 2009 Симекс доо Нови Сад Директор пословне јединице Београд
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Припрема 'понуде и заштита права Реализатор ОЕЦД 2015
Обука за судије и тужиоце из области јавних набавки Реализатор Правосудна академија и УНДП 2015
Надзор и праћење јавних набавки у РС Реализатор World Bank 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Изазови јавних набавки, 2017., Инг - Про Аутор
Саветник за јавне набавке , 2017, Инг - Про Аутор
Приручник о јавним набавкама , 2015-2019, Форум Медиа Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбоље оцењени предавач у 2018.години Национална академија за Јавну управу 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду Закона о јавним набавкама
Члан радне групе за израду Закона о јавно приватном партнерству и концесијама
Извршни директор коморе за јавне набавке

Муамер Муфтић

Члан програмског одбора и модератор
0642480025
mmuftic@gmail.com
Звање:

Дипломирани криминолог 

Установа:

Центар за менаџмент 

Радно место:

Стручњак за послове набавке  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2009 ZAMM media Consulting Директор
2006 2007 Легат доо, Сарајево Менаџер
2004 2007 Пословни зборник, доо Сарајево Менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Deutsche Gesellschaft fur Inernationale Zusammenarbeit, GIZ Реализатор Strengthenиnig of Public Institutions 2016
ZAMM media Consulting Коаутор Борба против корупције у јавним набавкама 2017
Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине Коаутор Практична примјена закона о слободи приступа информацијама за Агенцију за државну службу Босне и Херцеговине 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јавне набавке - Збирка питања и одговора, 2014, ZAMM media Consulting Коаутор
Закон о јавним набавкама са коментаром и пресудама Европског суда правде, 2015. , ZAMM media Consulting Коаутор

Милован Марковић

Члан програмског одбора и модератор
0691230506
boban.mark@yahoo.com
Звање:

Дипломирани дефектолог 

Установа:

Секретеријат за образовање и дечју заштиту 

Радно место:

Просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Секретеријат за образовање и дечју заштиту Просветни инспектор
2017 2019 Министарство фнансија , Одељење за уговарање и финансирање програма од стране ЕУ Сукоординатор
2010 2019 Средња занатска школа Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Муђународна конференција мултидисциплинарни приступ, БиХ Аутор Професионална оријентација у средњој школи 2019
Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор Процена имплементације инклузивне политике 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за обуке у пројекту образовања одраслих "Знањем за боље сутра", 2016, Министраство финансија Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора Србије
Витезови осмеха - НВО
ЦИРП - Оснаживање деце са сметњама у развоју, припрема за укључивање у редовне школе
НВО - Дечје срце

Драган Цвијић

Члан програмског одбора и реализатор
0642360061
drcvijo1405@yahoo.com
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Управа за јавне набавке 

Радно место:

Руководилац групе надзор посупака ЈН 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 Управа за јавне набавке Руководилац групе за надзор поступака јавних набавки
2008 2018 Град Београд- Служба за централизоване јавне набавке Начелник одељења за спровођење централизованих ЈН
2005 2008 Адвокатска канцеларија Горан И. Видаковић Адвокатски приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука за службеника за јавне нанабвке Коаутор Поступак јавен набавке 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Експертска група за јавне набавке при Европској комисији
Комора јавних набавки

Бранка Ивковић - Петронић

Реализатор и модератор
0648545305
direktor.omsgrocka@gmail.com
Звање:

Mагистар музичке уметности  

Установа:

ОМШ Невена Поповић 

Радно место:

Директор ОМШ Невена Поповић 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 ОМШ Невена Поповић Директор школе
2004 2014 ОМШ Гроцка Наставник солфеђа и теорије музике
2008 2009 МШ Корнелије Станковић Наставник контрапункта
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Евиденција у основним музичким школама Предавач Припреме за почетак школске 2019/2020 године 2018
Музичка школа Аутор Моја школа 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Темпус пројекат Писана реч Константина Бабића , 2014 , Факултет Музичке уметности Коаутор
Монографија : 20 година Основне музичке школе из Гроцке , 2009, Интранет БГД Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за књигу Писана реч Кнстантина Бабића Часопис "Музика класика" 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан жирија општинског такмичења Дечијих музичких свечаности, 2012
Члан Удружења за неговање уметничке и традиционалне музике АКОРД
Члан групе МПНТР

Марко Шпилер

Реализатор и модератор
0642480025
mspiler@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Центар за менаџмент 

Радно место:

Стручњак за послове набавке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 Висока школа за дизајн, технологију и менаџмент Београд Професор струковнох студија
2014 2016 Јединица за управљање пројектима Директор набавке
2005 2014 ЈКП Београдске електране Директор набавке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Организација стручног скупа Почетак школске 2019/20 Аутор Јавне набавке у установама образовања и васпитања 2019
Стручни скуп Аутор Јавне набавке и ЈПП 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јавне набавке - теорија и пракса ,2018., Центар за менаџмент Београд Коаутор
Организација јавних набавки, 2018, Центар за менаџмент Београд Аутор
Јавне набавке у установама образовања и васпитања, 2017, Центар за менаџмент Београд Коаутор
Форензика јавних набавки, 2017, Центар за менаџмент Београд, Висока струковна школа ДТМ, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Коморе јавних набавки Србије

Андријана Јовановић

Реализатор
0628127144
anikfpn@gmail.com
Звање:

Мастер политиколошкиња 

Установа:

Институт за политичке студије 

Радно место:

Истраживачица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 Институт за политичке студије, Београд Истраживачица
2015 2018 Висока школа за пословну екеномију и предузетништво Асистенткиња у настави
2015 2020 Комисија за јавно приватно партнерсвто Замница председника Комисије
2012 2014 Министраство регионалног развоја и локалне самоуправе Сарадница у Кабинету министра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Contribution of Public Private Partnership to the Development of the Energy Efficiency Market Аутор Proceeding the 2nd International Conference 2018
Јавно приватно партнерство као начин решавања еколошких проблема и пример друштвено одговорног полсовања у Србији Коаутор 5th International Scientific Conference 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Коментар Закона о ЈПП и концесијама према стању законодавства од 07. јануара 2017., 2017, Службени гласник Београд и Правни факултет Универзитета у Београду Коаутор
Развојни потенцијал ЈПП у Републици Србији, 2017, Институт за еконимику и финансије Аутор
Карактеристике система локалне самоуправе у Републици Србији, 2015, Центар за демократију Факултета политичких наука Аутор
Нови приступ мањинском питању . децентрализација и националне мањине, 2015, Институт за политичке студије Коаутор

Милош Благојевић

Модератор
0648134688
milos.blagojevic@mpn.gov.rs
Звање:

Дипломирани географ 

Установа:

Министарство просвете, науке, технолошког развоја 

Радно место:

Самостални саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 МПНТР Самостални саветни
2016 2017 МПНТР Посебни саветник министра
2014 2016 ОШ Ј.Ј. Змај, Панчево Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука за службеника за јавне набавке Коаутор Поступак Захтева за заштиту права 2019

др Славица Јашић

Реализатор
0648134668
slavica.jasic@mpn.gov.rs
Звање:

 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошкошког развоја  

Радно место:

начелник Одељења за послове предшколског и основног образовања и васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја начелник Одељења за послове предшколског и основног образовања и васпитања
2013 2017 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац Групе за послове основног образовања и васпитања
2011 2013 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Виши саветник
2009 2011 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Начелник-виши саветник
2006 2009 Министарство просвете Просветни саветник
2003 2006 ОШ "Бранко Радичевић", Београд Професор разредне наставе
1985 2003 ОШ „ Вељко Влаховић“ (садашња „Раде Драинац“), Београд Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Иновативни модели у настави-интерактивна настава Аутор Методичка пракса 2008
Иновативни модели у настави-интегративна настава Аутор Образовна технологија 2009
Иновативни модели рада у настави млађих разреда - проблемска настава Аутор Министарство просвете Републике Србије 2009
Управљање процесом партнерства породице и школе Аутор Учитељски факултет 2009
Дидактичке иновације у трећем миленијуму Аутор Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак 2010
Образовне потребе директора као чинилац управљања њиховим професионалним развојем Аутор Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак 2010
Професионални развој наставника у функцији унапређивања квалитета образовно-васпитног процеса Аутор Педагошки факултет Бијељина 2010
Унапређивање квалитета рада наставника увођењем стандарда за професију наставника Аутор Српска Академија образовања 2010
Мекдоналидизација у ИНСЕТ-у Аутор Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак 2012
Prevention of digital violence in educational institutions Аутор Journal Plus Education, Vol 16, No 2 2016
Реформске иновације као детерминирајући фактор примене иновација у настави Аутор Учитељски факултет у Врању 2017
Сензорне игре у ситуацијама учења Аутор Дани дефектолога Србије 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Природа и друштво - уџбеник и радна свеска за природу и друштво Коаутор

мр сц. Иван Шпрајц

Реализатор
isprajc@gmail.com
Звање:

магистар знаности 

Установа:

Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу 

Радно место:

спољни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 - Одсек за социологију, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу спољни сарадник
2016 - free lancer
2008 2016 Велеучилиште "НИкола Тесла", Госпић Виши предавач
2006 2008 Друштвено велеучилиште у Загребу Виши предавач
2005 2006 Уред за законодавство Саветник
1995 2005 Правни факултет у Загребу Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Именовање чланова Државне комисије за контролу поступака јавне набаве: владавина права или владавина бирокрације Аутор Свеска за јавно право 2018
Управни надзор над проведбом прописа о јавној набави Аутор Право и порези 2017
Одбацивање непотпуне жалбе у Закону о јавној набави: још једна неуставност? Аутор Одвјетник 2017
Претходно савјетовање прије покретања поступка – нови институт у јавној набави Аутор Право у господарству 2017