Управљање временом у циљу организације часа

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 444  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Управљање временом у циљу организације часа

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мастер професор језика и књижевности Драгана Василијевић , Академија струковних студија Београд

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Драгана Василијевић

Реализатор и модератор
0605560008
vasilijevic@gmx.at
Звање:

Мастер професор језика и књижевности 

Установа:

Академија струковних студија Београд 

Радно место:

Професор руског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2016 Филолошки факултет Докторанд-сарадник
2016 2019 Висока хотелијерска школа Наставник страних језика за руски језик
2019 2020 Академија струковних студија Београд, департман: Висока хотелијерска школа Наставник страних језика за руски језик
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дискурс политичке рекламе у српском, руском и украјинском језику Предавач Друштво младих лингвиста 2017
Радионица српског језика за странце Предавач Институт за стране језике 2019
Међународна преводилачка конференција „Преводи без граница“, панел бр. 5 „Копирајтинг и друге могућности за преводице“ Извођач Алфа Универзитет, Факултет за стране језике; Преводилачка агенција „Прима Преводи“ 2019
Конференција: 3rd International Conference on Education, Culture and Identity ICECI 2017: Bilingual Education in Serbian and Russian; Aleksinac Model (Sarajevo, oktobar 2017) Аутор The Future of Humanities, Education and Creative Industries (3), 179-195 2018
Конференција Language and Culture: Languages in Contact Коаутор Рад у штампи Bilingual Education at Grammar Schools at South of Serbia (Копер, Словенија, октобар 2018) 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво младих лингвиста