НАСИЉЕ У ШКОЛИ-ЧИЈА ОДГОВОРНОСТ?

Код одобреног скупа: 442  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

НАСИЉЕ У ШКОЛИ-ЧИЈА ОДГОВОРНОСТ?

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Дипломирани педагог ДАНИЈЕЛА ИВАНОВСКИ , ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево ОШ“Гоце Делчев“ Јабука
Професор разредне наставе Далиборка Бојковић Брети , ОШ Олга Петров Банатски Брестовац
Мастер професор информатике и технике Далибор Симоновић , Основна школа „Жарко Зрењанин“- Качарево

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


ДАНИЈЕЛА ИВАНОВСКИ

Реализатор и модератор
064202881
ivanovski@madnet.rs
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево ОШ“Гоце Делчев“ Јабука 

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2008 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево Школски педагог
2008 2013 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево Директор школе
2013 2020 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево Школски педагог
2015 2018 ОШ”Олга Петров“ Банатски Брестовац Школски педагог
2018 2020 ОШ“Гоце Делчев“ Јабука Школски педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Насиље у школи-чија одговорност Реализатор Трибина 2019

Далиборка Бојковић Брети

Реализатор и модератор
069300607
gbreti@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ Олга Петров Банатски Брестовац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1996 ОШ „4.октобар“Глогоњ Наставник разредне наставе
2002 2002 ОШ Бранко Радичевић“ Панчево Наставник разредне наставе
2002 2007 ОШ „4.октобар“Глогоњ Наставник разредне наставе
2007 - ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Насиље у школи-чија одговорност Реализатор Трибина 2019

Далибор Симоновић

Реализатор и модератор
0641649367
dalibor580711@gmail.com
Звање:

Мастер професор информатике и технике 

Установа:

Основна школа „Жарко Зрењанин“- Качарево 

Радно место:

Мастер професор информатике и технике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево професор информатике и рачунарства , професор техничког и ин
2016 2020 ОШ“Гоце Делчев“ Јабука професор техничког и информатичког образовања
2016 2019 Пољопривредна школа Панчево професор информатике и рачунарства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Насиље у школи-чија одговорност Реализатор Трибина 2019