Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2020"

Код одобреног скупа: 438  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2020"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

ванредни професор Горан Јованић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору
доктор наука Стеван Несторов , ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“
редовни професор Горан Ајдински , Институт за специјалну едукацију, Скопље

4 дана (укупно време рада: мин.)

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Мона Плаза" - Београд, Улица Солунска 21, Београд 11000 20.02.2020. 21

Радне биографије


Горан Јованић

Члан програмског одбора и реализатор
0631710927
goxi67@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дипломирани специјални педагог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2013 Дефектолошки факултет Универзитета у Београду (данас ФАСПЕР) асиситент
2013 2017 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Доцент
2017 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јованић, Г., и Илијић, Љ. (2015). Образовне потребе и едукативни третман осуђених. У М. Вуковић (ур.) Коаутор Зборник радова ИX Међународног скупа „Специјална едукација и рехабилитација данас“, Београд 2015
Жунић-Павловић, В., Павловић, М., Глумбић, Н., и Јованић, Г. (2017). Ефективност самоедукације родитеља у редуковању екстернализованих проблема код деце предшколског узраста. У М. Филиповић и Б. Бројчин (ур.) Коаутор Book of Proceedings Eurlyaid Conference 2017 „Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium “, Београд 2017
Јованић, Г., и Петровић, В. (2017). Потребе, пракса и ефективност образовања и професионалног оспособљавања осуђених. Коаутор Специјална едукација и рехабилитација, 16(2), 199-221. doi:10.5937/specedreh16 -14012; ISSN 1452-7367 2017
Петровић, В., Јованић, Г., и Луковић, М. (2017). Ефективност радних програма у затворима –примери појединих програма у САД. Коаутор Специјална едукација и рехабилитација, (у штампи). ИССН 1452-7367 2017
Јованић, Г., Петровић, В., и Савић, А. (2017). Kарактеристике осуђених на кратке и дуге казне. Коаутор Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, 36, у штампи. ИССН 0350-2694 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Илић, З., и Јованић, Г. (2011). Затвор и/или слобода под надзором: стање и перспективе третмана осуђених лица у Србији. Београд: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-86-6203-007-8 Коаутор
Доц. др Горан Јованић: Kазни, затвори, запосли, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки центар факултета - ИЦФ, Београд, 2017 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Повереник у Скупшини Друштва дефектолога Србије испред ФАСПЕР-а
члан је Управног одбора Удружења специјалних педагога Србије

Гордана Николић

Члан програмског одбора и модератор
025412030
gocadra@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2000 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Дефектолог-наставник
2000 2003 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Директор
2003 2005 Министарство просвете, Центар за стратешки развој Саветник координатор
2005 2010 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац сектора
2010 2015 Педагошки факултет у Сомбору Доцент за ужу научну област дефектолошке науке
2015 2019 Педагошки факултет у Сомбору Ванредни професор за ужу научну област дефектолошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 (2013) 2013
Мапирање деце која се налазе ван образовно-васпитног ситема - да свако дете постане ђак Аутор Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, ФАСПЕР, Београд 2012
Стандарди и индикатори инклузивног образовања. У Д. Радовановић (ур.) Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији Коаутор Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд 2009
Улога билингвизма у развоју деце оштећеног слуха Аутор Настава и васпитање, 4, стр. 438-445. ИССН 0547-3330. (2006) 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Знаковни језик и његов значај за развој деце слуха, 2009, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд Аутор
Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју, 2014, Универзитет у Новом Саду – Пегаошки факулет Сомбор Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник Развојног центра

Стеван Несторов

Члан програмског одбора и модератор
063266879
stevanestorov@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“ 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2015 Школа за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ у Земуну, Београд Дефектолог-наставник
2009 2019 Удружење „Помоћ породици“, Земун потпредседник и пројект менаџер
2015 2019 Школа за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ у Земуну, Београд Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Организација слободног времена деце ометене у развоју у породици Коаутор Педагогија, бр. 2, (2016) 2016
Породице деце са сметњама у развоју и проблеми са којима се суочавају Коаутор Специфичности оштећења слуха- Нови кораци, Тематски зборник радова, ФАСПЕР 2016
Светомир Бојанин:. Третман покретом и саветовање Коаутор Београдска дефектолошка школа, 22(1), 105-109. (2016) 2016
Специфичности слободног времена младих глувих и наглувих Аутор Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (3), бр. 60, 563- 578 (2014) 2014
Специфичност едукације и рехабилитације вишеструко ометене деце оштећеног слуха Аутор Београдска дефектолошка школа, бр. 2, стр. 281-302. (2010) 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Здрави у бољи живот- Saste ano pošukar djivdipe, приручник за здравствену едукацију Рома, Помоћ породици, Београд (2008) Коаутор
Да се боље разумемо, припрема младих за сарадњу и волонтерски рад са особама оштећеног слуха и подршку за њихово укључивање у цивилно друштво, мултимедијални приручник за учење знаковног језика, Помоћ породици, Београд (2009) Коаутор
Приручник за родитеље деце са сметњама у развоју „Покренимо се, повежимо се“, Помоћ породици, Београд (приручник) Коаутор
Вишеструко ометена глува деца. Задужбина Андрејевић, Београд, 2010 (монографија) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2014
Признање Његове светости Патријарха српског Иринеја за волонтерски рад у саветовалишту Верског добротворног старатељства Српске православне цркве Српска православна црква 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – члан Управног одбора и координатор сурдолошке секције
Потпредседник у организацији „Помоћ породици“, Земун, од 2009

Горан Ајдински

Члан програмског одбора и реализатор
23116520
goran@fzf.ukim.edu.mk
Звање:

редовни професор 

Установа:

Институт за специјалну едукацију, Скопље 

Радно место:

дипломирани дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1995 Специјална школа «Златан Сремац» - Скопље Специјални едукатор и рехабилитатор
1995 1999 Институт за специјалну едукацију и рехабилитацију, Скопље Асистент
1999 2003 Институт за специјалну едукацију и рехабилитацију, Скопље Доцент
2003 2008 Институт за специјалну едукацију и рехабилитацију, Скопље Ванредни професор
2008 2019 Институт за специјалну едукацију и рехабилитацију, Скопље Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улогата на дефектологот во процесот на инклузија во редовните основни училишта Аутор Дефектолошка теорија и практика, бр. 1-2, 2007 2007
Анализа на ставовите на воспитувачите во предучилишните установи кон инклузивниот процес и застапеноста на децата со посебни образовни потреби вклучени во овие установи Аутор Зборник на трудови, Битола, 2010 2010
Теорија на емоционално врзување на децата со аутизам и Даунов синдром Аутор Зборник на трудови, Сомбор, 2010 2010
Подобрување на детекцијата на децата со пречки во развојот во предучилишните установи Аутор Зборник на трудови, Струмица, 2012 2012
Preschool inclusive education systems in some EU countries, Macedonia and Turkey, YICER YILDIZ Аутор International Conference on Educational Research and Social Studies September 01-03, 2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи на дефектолошката теорија и практика (во коавторство) Сојуз на дефектолозите на Македонија, Скопје, 1999. Коаутор
Карактеристики во развојот на ментално ретардираните ученици, Македонска ризница, Куманово, 2000 Аутор
Олигофренологија (учебник), Бомат - Графикс, Скопје 2007. Аутор
Основи на дефектологија (во коавторство), Македонска ризница, Куманово 2007 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Member of the Association of special educators and rehabilitators of Republic of Macedonia and the Macedonian Scientific Society for Autism-MNZA
Декан Филозофског факултета 2009-2017
Руководилац Института за специјално образовање и рехабилитацију од 2001-2005. Шеф постдипломског студија на Институту за специјално образовање и рехабилитацију.
Шеф научног одбора пете међународне конференције „Трансформација ка одрживом и отпорном друштву за особе са инвалидитетом 2018. године
Координатор ТЕМПУС пројекта „У фокусу“, Македонија 2002-2025.
Члан одбора за награду Мајка Тереза.