Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2020"

Код одобреног скупа: 438  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2020"

Улоге и одговорности стручњака у раду са децом са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом у контексту нових услова и захтева у специјалној едукацији и рехабилитацији"

"Рана интервенција – од дијагнозе до третмана Kлиничка пракса – савремене методе у раду Предшколско васпитање и образовање – актуелни приступи у раду Основношколско – инклузивно образовање - десет година касније Средњошколско образовање – оспособљавање за квалитетан живот и укључивање у свет рада Установе за извршење кривичних санкција – на путу или странпутици ресоцијализације Kомпетенције и стандарди квалитета у раду дефектолога - приступи у мониторингу и евалуацији Социјална заштита - улога дефектолога у реформисаном систему Законска регулатива – проблеми и могућа решења Родитељи и породица деце, клијената, ученика и штићеника – актери и/или партнери Резултати истраживања и пројеката у дефектологији Примери добре праксе

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

ванредни професор Горан Јованић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору
доктор наука Стеван Несторов , ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“
редовни професор Горан Ајдински , Институт за специјалну едукацију, Скопље

4

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

7500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Мона Плаза" - Београд, Улица Солунска 21, Београд 11000 20.02.2020. 21