Митови и истине о резултатима ПИСА теста

Код одобреног скупа: 436  

Трибина

Институт за модерно образовање
Масарикова 5, 11000 Београд



Валентин Кулето
office@institut.edu.rs
0114011260
00000000

Митови и истине о резултатима ПИСА теста

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука Бојан Ристић , Висока струковна школа за информационе технологије
доктор наука Драгица Павловић Бабић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор наука Младен Стаменковић , Економски факултет Универзитета у Београду
доктор наука Иван Анић , Висока струковна школа за информационе технологије

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образованје 10.01.2020. 90

Радне биографије


Бојан Ристић

Члан програмског одбора и модератор
0658134007
bojan.ristic@its.edu.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Висока струковна школа за информационе технологије 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Висока струковна школа за информационе технологије професор струковних студија
2010 2013 Интернационални универзитет у Новом Пазару доцент
2002 2010 Министарство просвете, науке и технолошког развоја начелник сектора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dragović N., Anđelić S., Ristić B., Žilović M., ''The Use Of Tablet Devices And Google Drive Service In Teaching In The Case Of Information Technology High School-ITHS'' Коаутор Technics and Informatics in Education – TIO 2016, 6th International Conference, Čačak, Serbia 2016
Ristić B., Anđelić S., Ilić M.,''Digitalization and Technological Innovation in the Banking sector, as imperative for survival of commercial banks’’ Аутор 22ndInternational Scientific Symposium Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management – SM 2017, Subotica, Serbia 2017
Ристић Б., Анђелић С., Кулето В., Радић Г., ''Дуално образовање – добит на дуге стазе'' Аутор Национална конференција са међународним учешћем ITOP17, пленарно предавање, стр. 9-15 2017
Ристић Б., Анђелић С., Радић Г., Јевремовић С., ''Социјално партнерство у развоју образовања и запошљавања'' Аутор Национална конференција са међународним учешћем ITOP16, пленарно предавање, стр. 33-41 2016
Анђелић С., Ристић Б., Кулето В., Радић Г., ''Образовање стручних кадрова засновано на компетенцијама потребних тржишту рада'' Коаутор Национална конференција са међународним учешћем RPPO15, пленарно предавање, Чачак 2015

Драгица Павловић Бабић

Члан програмског одбора и реализатор
063425158
dragica.pavlovic@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2020 Филозофски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pavlovic Babic, D. (2018). New approaches in designing educational assessment instruments and its use in international (assessment) studies: What's new in PISA 2018? Аутор Proceedings 7th International Science Conference Technics and Informatics in Education. pp. 19-24. Čačak, Serbia. 2018
Pavlovic Babic, D., Baucal, A. (2011): The Big Improvement in PISA 2009 Reading Achievements in Serbia: Improvement of the Quality of Education or Something Else? Аутор CEPS Journal, 2011, Vol. 1 (3), 31-52 2011
Павловић Бабић, Д., Бауцал, А. (2013). Подржи не, инспириши ме, ПИСА 2012 у Србији: први резултати. Аутор Београд: Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Центар за примењену психологију. 2013
Бауцал, А., Павловић Бабић, Д. (2011). Научи ме да мислим, научи ме да учим. ПИСА 2009 у Србији. Коаутор Београд: Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Центар за примењену психологију. 2011
Бауцал, А., Павловић Бабић, Д. (2009). Квалитет и праведност образовања у Србији: образовне шансе сиромашних. Коаутор Београд: Министарство просвете Републике Србије и Институт за психологију. 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
И. Анић, Д. Павловић Бабић, В. Радак, „Формула живота – за све који воле математику и желе да је поклоне другима“, Математископ, 2011 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Националног савета за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА

Младен Стаменковић

Члан програмског одбора и реализатор
0641997779
mladen@ekof.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2020 Економски факултет Универзитета у Београду доцент
2012 2017 Економски факултет Универзитета у Београду асистент
2010 2012 Економски факултет Универзитета у Београду сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Petrović, M., Bojković, N., Anić, I., Stamenković, M., & Tarle, S. P. (2014). An ELECTRE-based decision aid tool for stepwise benchmarking: An application over EU Digital Agenda targets. Коаутор Decision Support Systems, 59: 230-241. 2014
Stamenković, M., Anić, I., Petrović, M., & Bojković, N (2016). An ELECTRE approach for evaluating secondary education profiles: evidence from PISA survey in Serbia. Аутор Annals of Operations Research, 245:337-358. 2016
Petrović, M., Bojković, N., Stamenković, M. & Anić, I. (2018). Supporting performance appraisal in ELECTRE based stepwise benchmarking model. Коаутор Omega: International Journal of Management Science, 78:237-251. 2018
Stamenković, M., Backović, M., Anić, I., Popović, Z. (2013), Measuring Attractiveness of High School Programs using Composite Index of Attractiveness and a Multi-Level Outranking Framework: Evidence from PISA survey in Serbia. Аутор 22nd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 256. 2013
Backović, M., Anić, I., Stamenković, M., Popović, Z. (2013), Measuring Attractiveness of Secondary Education Programs: Evidence from PISA Survey. Коаутор XI Balkan Conference on Operational Research, 589-596. 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Националног савета за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА
Члан Научног друштва економиста Србије

Иван Анић

Члан програмског одбора и реализатор
0648650104
ivan.anic@its.edu.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Висока струковна школа за информационе технологије 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Висока струковна школа за информационе технологије професор струковних студија
1994 2015 Математички факултет Универзитета у Београду асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Stamenković, M., Anić, I., Petrović, M., & Bojković, N. (2016). An ELECTRE approach for evaluating secondary education profiles: evidence from PISA survey in Serbia. Коаутор Annals of Operations Research, 245(1-2), 337-358. 2016
Petrović, M., Bojković, N., Stamenković, M., & Anić, I. (2017). Supporting performance appraisal in ELECTRE based stepwise benchmarking model. Коаутор Omega: International Journal of Management Science, 78:237-251. 2018
Petrović, M., Bojković, N., Anić, I., Stamenković, M., & Tarle, S. P. (2014). An ELECTRE-based decision aid tool for stepwise benchmarking: An application over EU Digital Agenda targets. Коаутор Decision Support Systems, 59: 230-241. 2014
Backović, M., Anić, I., Stamenković, M., Popović, Z. (2013), Measuring Attractiveness of Secondary Education Programs: Evidence from PISA Survey. Коаутор XI Balkan Conference on Operational Research, 589-596. 2013
Stamenković, M., Backović, M., Anić, I., Popović, Z. (2013), Measuring Attractiveness of High School Programs using Composite Index of Attractiveness and a Multi-Level Outranking Framework: Evidence from PISA survey in Serbia. Коаутор 22nd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 256. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
И. Анић, Д. Павловић Бабић, В. Радак, „Формула живота – за све који воле математику и желе да је поклоне другима“, Математископ, 2011 Аутор
И. Анић, Р. Кошанин, “Уџбеник са збирком задатака за пети разред основне школе”, БИГЗ, 2018. Аутор
И. Анић, Р. Кошанин, “Уџбеник са збирком задатака за шести разред основне школе”, БИГЗ, 2019. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Националног савета за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА