Митови и истине о резултатима ПИСА теста

Код одобреног скупа: 436  

Трибина

Институт за модерно образовање
Масарикова 5, 11000 БеоградВалентин Кулето
office@institut.edu.rs
0114011260
00000000

Митови и истине о резултатима ПИСА теста

Унапређење компетенција наставника и других актера у образовању кроз анализу резултата ПИСА студије. Подстицање наставника за развој дигиталне и финансијске писмености код ученика. Оснаживање наставника за израду питања и задатака какви се срећу на ПИСА тесту и њихову имплементацију у настави.

Приказ резултата ПИСА студија 2018. године Значај дигиталне и финансијске писмености са освртом на ПИСА налазе Приказ ПИСА ајтема са нагласком на исходе учења Дискусија о резултатима ПИСА студије и повезаности наставног процеса са резултатима

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука Бојан Ристић , Висока струковна школа за информационе технологије
доктор наука Драгица Павловић Бабић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор наука Младен Стаменковић , Економски факултет Универзитета у Београду
доктор наука Иван Анић , Висока струковна школа за информационе технологије

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образованје 10.01.2020. 90