ОКЦ конференција Онлајн дидактика

Код одобреног скупа: 434  

Конференција

Образовно креативни центар
Д.Р. Бобија 6/1Зоран Милојевић
info@okc.rs
0642863080
0642863080

ОКЦ конференција Онлајн дидактика

Подизање свести о употреби ИКТ у наставном процесу, кроз примере добре праксе наставника практичара. Упознавање учесника са могућностима употребе ИКТ у наставном процесу уз помоћ бесплатних и једноставних веб-алата, који су лако доступни наставницима и ученицима. Упознавање учесника са новим технологијама у наставном процесу у свету и у Србији.

Веб алати за унапређивање наставе учитеља Мапирање у настави QR кодови за најмлађе Учење у онлајн окружењу Онлајн карте Веб-алати за праћење постигнућа ученика Бројеви и бројање – математика за српски језик Escape Room – веб-алати за интерактивну наставу Трендови у онлајн образовању

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе/учитељица Дијана Коцкаревић , ОШ“Мирослав Антић“ Футог
магистар филолошких наука Зорица Ивановић , Технолошка школа, Параћин
Васпитач у предшколским установама Милијана Гајић , ПУ Чукарица
магистар филолошких наука Бојана Никић Вујовић , ОШ ,,Иво Андрић”, Београд
дипломирани географ Тања Плазинић , ОШ „Иво Андрић" Београд
Професор информатике Соња Поповић , Медицинска школа са домом ученика Крагујевац
дипломирани економиста Александра Бакрач , Економско трговинска школа Бечеј
Самостални педагошки саветник Марина Панић , Гимназија Краљево
дипл. инж. ел. Зоран Милојевић , Економско трговинска школа Бор

1

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у школи

450 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 15.02.2020. 375