ОКЦ конференција Онлајн дидактика

Код одобреног скупа: 434  

Конференција

Образовно креативни центар
Д.Р. Бобија 6/1Зоран Милојевић
info@okc.rs
0642863080
0642863080

ОКЦ конференција Онлајн дидактика

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе/учитељица Дијана Коцкаревић , ОШ“Мирослав Антић“ Футог
магистар филолошких наука Зорица Ивановић , Технолошка школа, Параћин
Васпитач у предшколским установама Милијана Гајић , ПУ Чукарица
магистар филолошких наука Бојана Никић Вујовић , ОШ ,,Иво Андрић”, Београд
дипломирани географ Тања Плазинић , ОШ „Иво Андрић" Београд
Професор информатике Соња Поповић , Медицинска школа са домом ученика Крагујевац
дипломирани економиста Александра Бакрач , Економско трговинска школа Бечеј
Самостални педагошки саветник Марина Панић , Гимназија Краљево
дипл. инж. ел. Зоран Милојевић , Економско трговинска школа Бор

1 дана (укупно време рада: мин.)

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 15.02.2020. 375

Радне биографије


Дијана Коцкаревић

Реализатор
0637137658
kockarevic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе/учитељица 

Установа:

ОШ“Мирослав Антић“ Футог 

Радно место:

Наставник разредне наставе/учитељица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2019 ОШ“Мирослав Антић“ Футог Наставник разредне наставе/учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXIII Сабор учитеља Србије Предавач Гејмификација учења таблице множења у другом разреду 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Новог Сада

Зорица Ивановић

Реализатор
0642277867
ts.zoricaivanovic@gmail.com
Звање:

магистар филолошких наука 

Установа:

Технолошка школа, Параћин 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1996 Економско-трговинска школа, Параћин наставник српског језика и књижевности
1996 1996 Машинско-електротехничка школа, Параћин наставник српског језика и књижевности
1995 2019 Технолошка школа, Параћин наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција: Нове технологије, Београд, 2018 Предавач Говор Буљана и околине Параћина, Зборник радова, Библиотека „Др Вићентије Ракић”, Параћин 2004
Дани Академије Филиповић, Кончарево, 2018 и 2019 Предавач Интерактивне мапе – Српске цркве и манастири, Просветни преглед, 28. 3. 2018. 2018
Фреквенцијски речници писаца, Филолошки факултет, Београд, 2019. Предавач Фреквенцијски речници писаца, Менса 2019
Конференција "У сусрет квалитетном и иновативном образовању", Удружење „Живојин Мишић“, Београд, 2019. Предавач Писмени задатак у средњој школи, Библиотека „Др Вићентије Ракић”, Параћин 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најуспешније наставнике на републичким такмичењима Друштво за српски језик и књижевност 2019
Награда за ментора награђене лингвистичке секције Друштво за српски језик и књижевност 2019
Награда за ментора награђених ученика Републичко такмичење Књижевна олимпијада 2019
Награда за најуређенији електронски портфолио Академија Филиповић 2018
Награда на најбољи ауторски текст Фестивал дечијих сцена 2018
Најбољи едукатор Србије Удружење Живојин Мишић 2015

Милијана Гајић

Реализатор
0658555158
bebagajic@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколским установама 

Установа:

ПУ Чукарица 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1991 Дечји вртићи и јаслице, Пула, Хрватска Одгајатељ
1995 1996 Вртић “Станком бајка “ Васпитач
1997 2019 ПУ Чукарица Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена и коришћење QR кодова у раду с најмлађима Аутор Примена и коришћење QR кодова у раду с најмлађима 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Nacional Quality labels, Europian Quality labels, Pupil Quality labels Фондација Темпус 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Београда
Microsoft innovate educator expert
еTwinning образовне платформе

Бојана Никић Вујовић

Реализатор
0641678095
bojana.nikic@gmail.com
Звање:

магистар филолошких наука 

Установа:

ОШ ,,Иво Андрић”, Београд 

Радно место:

наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2009 Факултет за стране језике, Београд стручни сарадник
2006 2019 Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд наставник енглеског језика
2014 2019 ОШ ,,Иво Андрић”, Београд наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Creative ways of Using ICT in Inclusive EL Classroom’, The 10th International ELTAM- IATEFL- TESOL Conference, North Macedonia Предавач The aspects of interaction based on the distribution distribution in the classroom’, UDC: 371.311.4 :: 811.1 / .981'243, newspaper ‘Words’, Belgrade 2009
Responsible and engaged students’, The 13th ELTA Serbia Conference Предавач Technology mediated education in vocational schools’, ELTA Newsletter, June 2010, ISSN 1820-9831 2010
CLIL Revisited“, The 22nd IATEFL Slovenia Conference, IATEFL Slovenia Предавач The Internet Application in the Teaching of Vocational English’, lecture at the international conference ‘Challenges and Prospects 2011
Content and language integrated learing“, The 13 th ELTA Serbia Conference, ЕLTA , Beograd, Предавач The Internet as a valuable resource in ELT’, lecture at the 18th international IATEFL conference ‘2 KUL 4 SKUL’, Topolšica, Slovenia 2011
The 23th IATEFL Conference, Budimpešta, Mađarska Предавач Drama in teaching-learning-assessmenting circle’, lecture at the 9th International ELTA Conference ‘Learning-Teaching-Assesing: Strengthening the Link 2011
ELT- Skill, Art and Motivation, Temišvar, Rumunija Предавач Critical thinking in ELT curriculum’, The 20th International IATEFL Congerence 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Explore Medical English, уџбеник за први и други разред средњих стручних школа са пољем рада здравство и социјална заштита, БИГЗ, Београд 2011 Аутор
Explore Medical English, методички приручник за наставнике, БИГЗ, Београд, 2011. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења научних и стручних преводилаца
Удружење професора енглеског језика
Друштво за стране језике и књижевности

Тања Плазинић

Реализатор
0642365256
parezanovic.tanja@gmail.com
Звање:

дипломирани географ 

Установа:

ОШ „Иво Андрић" Београд 

Радно место:

наставник географије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 ОШ „Иво Андрић" Београд наставник географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове технологије у образовању „Виртуална авантура“ Предавач Moćno sredstvo na času" - Pedagoška praksa 2018
Годишњи семинар Географског факултета, „Примена виртуелне реалности у настави географије" ---- 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Аутор уџбеника за шести разред основне школе, издавачка кућа Klett, 2019. Аутор
Аутор дигиталног уџбеника за шести разред основне школе, издавачка кућа Klett, 2019. Аутор
Аутор дигиталног уџбеника за пети разред основне школе, издавачка кућа Klett, 2018. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. награда у категорији припрема за час Конкурс „Дигитална ризница знања" 2019
2. награда за припрему за час Конкурс „Час за углед" 2018
3. награда за час „Mystery skype" Конкурс „Дигитални час" 2018
1. награда „Блог - средство за реализацију идеја" Конкурс „Сазнали на семинару, применили у пракси" 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско географско друштво

Соња Поповић

Реализатор
0643435934
sonja.medskg@gmail.com
Звање:

Професор информатике 

Установа:

Медицинска школа са домом ученика Крагујевац 

Радно место:

Наставник рачунарства и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2019 Медицинска школа са домом ученика Крагујевац Наставник рачунарства и информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Гугл упитници као средство оцењивања Коаутор Гугл упитници као средство оцењивања 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена образовних игара – Коришћење бесплатних сервиса на интернету“, као део тимског рада под називом „Оснажи себе, прескочи препреку“ Коаутор

Александра Бакрач

Реализатор
0641922024
bakractl@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

Економско трговинска школа Бечеј 

Радно место:

наставница економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Економско трговинска школа Бечеј наставница економске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове технологије у образовању Предавач Кау и скајп у настави 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
155 питања и одговора - Водич за рад у виртуелним предузећима, 2012. Аутор
Практикум за осигурање, 2013. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Иновативни наставник Мајкрософт Србија 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника ВЕТ Форум
Удружење грађана Образовни импулс
Мicrosoft educator community

Марина Панић

Реализатор
062332531
profesorkamarina@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

Гимназија Краљево 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Гимназија Краљево наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
8. Регионални Moodle Moot Предавач Панић М, Дијалекатско богатство језика, Зборник радова Дигитални час 2018
Нове технологије у образовању Предавач Панић М, Мој Милутине, све ће то народ позлатити, Зборник радова Дигитални час 2017
„IC Teachers“, Београдска отворена школа Предавач Панић М, „Писање ми тешко пада, ал` волим да пишем сада“, у бази знања Дигитални час 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Треће место на конкурсу Дигитални час Министарство за трговину, туризам и телекомуникације 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мудл мрежа Србије
Друштво за српски језик и књижевност Краљево

Зоран Милојевић

Реализатор и модератор
0642863080
profesor.zoran@gmail.com
Звање:

дипл. инж. ел. 

Установа:

Економско трговинска школа Бор 

Радно место:

наставник информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 Економско трговинска школа Бор наставник информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога директора у процесу образовања Предавач Улога директора у процесу образовања 2015
Нове технологије у образовању Предавач Нове технологије у образовању 2014
Обука просветних радника за коришћење ИКТ у настави Реализатор Обука просветних радника за коришћење ИКТ у настави 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
Siemens Join Multimedia. I место Министарство просвете и компанија Сименс 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Образовно креативни центар
Мудл Мрежа Србије