ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ УЧЕЊА - Како подстаћи скривене потенцијале ученика

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 433  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ УЧЕЊА - Како подстаћи скривене потенцијале ученика

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар неуронаука Ранко Рајовић , Агенција за едукацију НТЦ ХД
дипломирани психолог Ивана Бауцал , Klett друштво за развој образовања

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Ранко Рајовић

Реализатор и модератор
0654720640
rrajovic@gmail.com
Звање:

магистар неуронаука 

Установа:

Агенција за едукацију НТЦ ХД 

Радно место:

Предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 Агенција за едукацију НТЦ ХД Предавач
2008 2011 Агенција за консалтинг и менаџмент НТЦ Предавач
2005 2008 Породични доктор, одринација опште медицине, Нови Сад Лекар
2000 2005 РСГВ – Панонија фруит, Нови Сад Лекар специјалиста
1993 2000 Медицински факултет, Нови Сад, Институт за интерну медицину Лекар
1991 1993 Завод за саобраћајну медицину Лекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стимулација даровитости Аутор Зборник радова, 3. Међународна конференција о неговању талената, Кањижа, стр 138-147 2009
Развој креативног и функционалног размишљања Аутор Учитељ, Часопис Савеза учитеља Републике Србије 1/2010 стр 37-41, Београд 2010
НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења Аутор програм сталног стручног усавршавања 2013
НТЦ систем учења – развој укупних способности детета Аутор програм сталног стручног усавршавања 2013
Дислексија и нова сазнања из неурофизиологије Коаутор Стручни скуп: Дани дефектолога, Златибор 11-13. Јануар 2012, Друштво дефектолога Србије 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
IQ детета, брига родитеља, I део: предшколски узраст, НТЦ систем учења. Абецеда, Нови Сад, 2009 Аутор
Методички приручник за васпитаче, НТЦ систем учења. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, 2009 Аутор
НТЦ систем учења, Методички приручник за учитеље „Учење је игра“. Министарство просвјете и културе Републике Српске, Бања Лука, 2012 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за интелектуални допринос друштву Међународна Менса, одсек за едукацију и истраживања 2015

Ивана Бауцал

Члан програмског одбора
066402391
ivanabaucal@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Klett друштво за развој образовања 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2019 Klett друштво за развој образовања Стручни сарадник
2015 2016 Агенција за истраживање тржишта МАСМИ Специјалиста за квалитативна истраживања
2012 2014 Институт за психологију Универзитета у Београду Истраживач-сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предвиђање школског успеха из српског језика и математике на основу података с уписа првака Коаутор Емпиријска истраживања у психологији – књига резимеа 2011
Предвиђање школског успеха на основу података с уписа првака Коаутор Емпиријска истраживања у психологији – књига резимеа 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, 2014, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje sinomaštva i UNICEF Коаутор