Изазови у образовно-васпитном раду и заједничко креирање образовних политика у Србији и земљама региона

Код одобреног скупа: 432  

Симпозијум

МВ центар за образовање и образовне политике
Ивањица Мркочевац б.б.Марија Лакићевић
mvcentar@gmail.com
032664851
0638387134

Изазови у образовно-васпитном раду и заједничко креирање образовних политика у Србији и земљама региона

Упознавање учесника са изазовима васпитнообразовне праксе и превладавање истих, јачање компетенција директора установа, упознавање са образовном праксом у региону, размена искустава и примена стечених знања у пракси.

1. Школа будућности-улога директора; 2. Улога директора у промовисању писмености за успешно учење / ПИСА тестирање; 3. Правилници о критеријумима и стандардима за финансирање установа образовања и контроле података у Информационом систему „Доситеј” 4. Лиценце за директоре 5. Стратегије образовања Републике Српске и предмети од националног значаја за Републику Српску и Републику Србију 6. Ученичке задруге, најчешћа питања и одговори и јавне набавке (Ученичке задруге, екскурзије, исхрана ученика, обезбеђење ученика и запослених)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор југословенске књижевности Весна Недељковић , Основна школа "Михаило Петровић Алас"
мастер професор српског језика и књ. Марија Лакићевић , Основна школа "Михаило Петровић Алас"
доктор наука, дипломирани економиста Марко Шпилер , Центар за менаџмент
Б.А, педагогија и психологија Нина Нинковић , Педагошки завод Републике Српске, Бања Лука
Дипломирани математичар Роберт Џунић , Основна школа ''Краљ Петар I'', Ниш
дипломирани инжењер машинства, професор Сања Радмиловић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани математичар Грегор Мохорчич , Министарство просвете, науке и спорта Р. Словеније
доктор словеначког језика Наташа Поточник , Национални завод за образовање

3

100

директор/помоћник директора

5000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Аранђеловац 20.02.2020. 62