Решавање конфликтних ситуација

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 430  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Решавање конфликтних ситуација

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Јелена Јеремић

Реализатор и модератор
0642516981
jelena.jeremic@hart.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

H.art Development Center 

Радно место:

Консултант, тренер и коуч 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 H.art Development Center Консултант, тренер и коуч
2014 2019 Blanchard Serbia Tренер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како падамо у развоју руководилаца Аутор Профит Магазин (број 120) 32-33 2019
Стрес код запослених Коаутор Профит Магазин (број 118) стр 47 2019
Пасивност у комуникацији Аутор Ekономски онлине 2018
Руковођење - пошаст или почаст Аутор Профит Магазин (102) стр 44 2017
Примена психотерапије у раду са организацијама - Емоционална интелигенција и адаптација на нове улоге Коаутор Радионица на 9. Конгресу психотерапеута Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
EAPTI-SEB (едукант завршне године Гешталт психотерапије)
EAGT (чланица удружења)