НОВЕ ТЕМЕ У ИСТОРИОГРАФИЈИ – ОКВИРИ И ЦИЉЕВИ ПРИМЕНЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ

Код одобреног скупа: 428  

Конференција

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, Београд 11000Данко Леовац
danko.leovac@f.bg.ac.rs
0113206293
0643242428

НОВЕ ТЕМЕ У ИСТОРИОГРАФИЈИ – ОКВИРИ И ЦИЉЕВИ ПРИМЕНЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ

Kомпетенције за уже стручну област; професионални развој запослених; јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе; упознавање наставника историје са резултатима новијих историографских истраживања ради проширивања тематског оквира наставе историје, унапређења квалитета и методског осавремењавања наставног процеса; стручно усавршавање наставника за рад.

1) Методологија и историографија – примена нових истраживања у настави кроз пример; 2) Планирање тематске наставе; 3) Дигитални извори у настави историје; 4) Жене и женске студије у настави историје; 5) Непознати појмови – приближавање узрасту деце; 6) Мултиперспективност у настави – примена историјских извора; 7) Савремена историографија и настава историје у будућности.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Радош Љушић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Сузана Рајић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Милош Јагодић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Чедомир Антић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Марко Шуица , Филозофски факултет Универзитета у Београду
виши научни сарадник Јасмина Милановић , Институт за савремену историју

1

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд 22.02.2020. 158