54. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

Код одобреног скупа: 424  

Саветовање

Институт за ратарство и повртарство
Максима Горког 30 Нови СадДушанка Стојшић
dusanka.stojsic@nsseme.com
0214898146
0648706167

54. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

научни саветник Светлана Балешевић Тубић , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Драгана Миладиновић , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Ана Марјановић Јеромела , Институт за ратарство и повртарство

2

50

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Светлана Балешевић Тубић

Члан програмског одбора
0214898100
svetlana.tubic@ifvcns.ns.ac.rs
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2019 Институт за ратарство и повртарство семенар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Balešević-Tubić S., Miladinović J. (2014): Semenarstvo soje. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, pp. 346. ISBN 978-86-80417-57-8. Balešević-Tubić, Svetlana, Ilić, A. (2014): Semenarstvo soje. U Balešević-Tubić Svetlana, Miladinović, J.,, Eds., Semenarstvo soje. Institut za ratarstvo i pov Аутор Miladinović, J., Vidić, M., Djordjević, V., Balešević-Tubić, Svetlana (2015): New trends in plant breeding – example of soybean. Genetika, 47 (1):131- 2015

Драгана Миладиновић

Члан програмског одбора
0214898421
dragana.miladinovic@nsseme.com
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство 

Радно место:

Координатор за науку и менторски рад 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2019 Институт за ратарство и повртарство Биотехнолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Radanović A, Miladinović D, Cvejić S, Jocković M, Jocić S (2018) Sunflower genetics from ancestors to modern hybrids—A review. Genes 9(11):528. DOI: 10.3390/genes9110528 Коаутор Miladinović J, Ćeran M, Đorđević V, Balešević-Tubić S, Petrović K, Đukić V, Miladinović D (2018). Allelic variation and distribution of the major matu 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Vasić D. (2003): Somatska hibridizacija suncokreta / Sunflower Somatic Hybridization. Zadužbina Andrejević, Beograd. ISBN 86-7244-336-5 Аутор

Ана Марјановић Јеромела

Члан програмског одбора и реализатор
0214898111
ana.jeromela@nsseme.com
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство 

Радно место:

помоћник директора за научноистраживачке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2019 Институт за ратарство и повртарство Оплемењивач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Marjanović Jeromela A, Terzić S., Jankulovska M., Zorić M., Kondić-Špika A, Jocković M., Hristov N, Crnobarac J, Nagl N. (2018): Dissection of year related climatic variables and their effect on winter rapeseed (Brassica napus L.) development and yield. Journal of Agricultural Science. In press. Аутор Kiprovski B, Đalović I, Adamović D, Mitrović P, Marjanović-Jeromela A, Malenčić Đ, Popović T. (2018): Biochemical changes in Oenothera biennis plants 2018