54. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

Код одобреног скупа: 424  

Саветовање

Институт за ратарство и повртарство
Максима Горког 30 Нови СадДушанка Стојшић
dusanka.stojsic@nsseme.com
0214898146
0648706167

54. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

Унапређење образовања предметних наставника пољопривредних стручних школа кроз примере из праксе и савремена научна достигнућа у решавању актуелних проблема у пољопривредној пракси у Србији

Трендови пољопривреде у ЕУ, Сарадња науке и привреде, Резистентност амброзије на хербициде, Примена савремених метода у предоплемењивању стрних жита, кукуруза, соје, алтернативних култура, сунцокреата и уљане репице, крмног биља и поврћа и сл.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

научни саветник Светлана Балешевић Тубић , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Драгана Миладиновић , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Ана Марјановић Јеромела , Институт за ратарство и повртарство

2

50

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

2.500 РСД