Ученичке задруге од теорије до праксе

Код одобреног скупа: 422  

Саветовање

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

Ученичке задруге од теорије до праксе

Упознавање са правилником и законским оквирима формирања ученичких задруга, са предностима које оне доносе образовним установама, као и могућностима сарадње и партнерства са локалном заједницом, институцијама и привредним субјектима; начин стицања и одржавања директорске лиценце, ток полагања; ученичке екскурзије

Начин стицања и одржавања директорске лиценце, ток полагања Ученичке екскурзије Предузетништво као кључна компетенција целоживотног учења, ученичко предузетништво Ученичка задруга као модел развоја предузет. у школама Законски оквир оснивања уч. задруге, оснивање, регистрација и престанак рада уч. задруге, примери из праксе Организациона структура ученичке задруге Делатност уч. задруге (са примерима у пракси) План и програм рада ученичке задруге Партнерство и сарадња са лок. заједницом, институацијама и привредним субјектима Правила за рад ученичке задруге Електронски портфолио директора Школ. информ. систем за будућност (Епортфолио наставника и ученика, Епедагошка свеска, Вођење Е-документације у ПУ, Софрвер за ПП службу

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

2

90

директор/помоћник директора

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Винг" Јагодина 25.11.2019. 87
2 "С-клуб" , ул. Јаковачке десетине бр.10, Јаково 05.03.2020. 47