ДРУГИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – КА КВАЛИТЕТНОЈ ПРАКСИ

Код одобреног скупа: 42  

Конгрес

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

ДРУГИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – КА КВАЛИТЕТНОЈ ПРАКСИ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Љиљана Маролт , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани педагог Гордана Цветковић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
педагог Сандра Бацковић , Завод за унапређивање васпитања и образовања
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ „ Дечји дани“ Београд
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
Дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ ''Дечја радост'' Панчево
Дипломирани васпитач Љиљана Драгутиновић , ПУ „Врачар“ Београд
педагог Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
(Ph.D.)Doctor of Pedagogy; proffesor Maja Hmelak , University of Maribor, Faculty of Education

2 дана (укупно време рада: мин.)

127

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Љиљана Маролт

Члан програмског одбора и модератор
0113616530
jiljana.marolt@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

руководилац групе за ПВО МПНТР 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2000 Институт за педагошка истраживања Београд Истраживач сарадник
2000 2002 Предшколска установа «Чукарица» Београд Стручни сарадник - педагог
2003 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја руководилац групе за ПВО МПНТР
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Маролт, Љ. (2013): Концепт игре у предшколском васпитању - пример курикулума Шведске Аутор Педагогија, бр. 3, стр. 335- 348 2013
Различите концепције предшколске установе, Маролт, Љ. (2014) Аутор Педагогија, бр. 4, стр. 465- 479 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Гордана Цветковић

Члан програмског одбора и реализатор
0648134052
gordana.cvetkovic@mpn.gov.rs
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Руководилац групе за образовање мањина 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1985 средња школа стручни сарадник
1985 2002 предшколска установа "Лане" Гроцка стручни сарадник и директор
2002 2015 МП -ШУ Београд просветни саветник и начелник
2015 2017 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац групе за социјалну инклузију
2017 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац групе за образовање мањина, социјалну инклузију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Први конгрес стручних радника ПУ Србије, Педшколско васпитање и образовање уСрбији- изазови и перспективе Аутор сажетак радоваБеоград, акредитација број 608- 4/2015/407. 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Педагошког друштва Србије
Председник УО Мреже подршке инклузивном образовању

Сандра Бацковић

Члан програмског одбора и модератор
0655331047
sandra.backovic@zuov.gov.rs
Звање:

педагог 

Установа:

Завод за унапређивање васпитања и образовања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2018 Завод за унапређивање васпитања и образовања саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Настава као средство васпитања по Љубомиру Протићу Предавач Пети Вуков педагошки сабор 2007
Значај стручног усавршавања васпитача у предшколским установама Предавач Скуп Удружења васпитача у болничким групама 2013
Могућности стручног усавршавања запослених у предшколским установама Аутор ЗУОВ, Монографија 2014
Полазишта Oснова програма предшколског васпитања и образовања Предавач Скуп Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије 2015
Стручно усавршавање као одлика професије васпитача Предавач Скуп Савеза удружења васпитача предшколских установа Србије 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Педагошка питања, 2008 Коаутор
Приручник за планирање стручног усавршавања, 2012 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
члан Иницијативног одбора Секције предшколских педагога

Оливера Вејновић

Члан програмског одбора
0653331093
olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2005 Предшколска установа "11 април" Нови Београд васпитач
2005 2018 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка новим Основама предшколског програма Извођач Стручни сусрети медицинских сестара 2015
О Основама програма предшколског васпитања и образовања Извођач Стручни сусрети васпитача, 2015
Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији Извођач Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2018 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дете може и хоће Аутор Смедеревски магазин, (29) 20 2012
Верујмо у своју децу Аутор Смедеревски магазин, (33) 21 2013
Дете у игри најбоље учи да мисли Аутор Смедеревски магазин, (29) 25 2015
„Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Зборник,Графомарк, Лакташи, стр. 207-209. 2013
Сажетак рад првог Конгреса стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, С. Радосављевић (ур) „Значај струковних удружења у предшколској делатности Аутор Newpress Смедерево, стр.19- 21. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006); Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011 Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0642084033
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медицинска сестра 

Установа:

ПУ „ Дечји дани“ Београд 

Радно место:

сарадник за унапређивање превентивно зз 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1980 Клиника за рехабилитацију “ Мирослав Зотовић" Виша медицинска сестра на дечјем одељењу
1980 1992 Предшколска установа «Звездара» Београд Виша медицинска сестра у јасленој групи
1992 2002 Предшколска установа «Звездара» Београд Стручни сарадник за превентивно здравствену заштиту
2002 2010 Предшколска установа «Дечји дани» Београд Стручни сарадник за превентивно здравствену заштиту
2010 2018 Предшколска установа «Дечји дани» Београд Сарадник за унапређивање превентивне здравствене заштите
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XIX сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – Конференција Реализатор Брзеће, акредитација број 422-4/2016 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
«Сребрни знак» међународне асоцијације медицинских сестара међународна асоцијација медицинских сестара 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
ФЕПИ- (Федерације регулаторних тела у сестринству Еуропске уније
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац 

Радно место:

Стручни сарадник -педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1994 ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева Стручни сарадник –педагог
2000 2001 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор Стручни сарадник –педагог
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац Директор
2007 2018 ПУ „Наше дете“ Шабац Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Породични клуб“ Коаутор Зборник радова, IX стручни сусрети Васпитачи- васпитачима, Златибор, 2004 2004
«Породични клуб 2» Зборник радова, XI стручни сусрети Васпитачи- васпитачима, Врњачка бања, 2006 Коаутор Зборник, 2006 2006
„Улога стручног сарадника- педагога у планирању и програмирању у установи“ ,VI стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, Златибор Аутор Зборник, 2012. 2012
Улога стручног сарадника у унапређивању квалитета рада предшколске установе диверсификацијом програма Коаутор Зборник радова: десети стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања Министарство просвете и спорта РС 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Радно место:

пензионер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете просветни саветник
2004 2005 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2005 2011 ПУ '' Дечја радост'' Панчево Директор установе
2011 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
'' Фокус група- Екстерно вредновање'' Реализатор Стручни сусрети медицинских сестара 2012
''Инклузија-стање,проблеми,потребе'' Уводно излагање Извођач трећа научно-стручна конференција '' Средина и предшколско дете'',БАПТА,Цетиње 2014
''Унапређивање праксе јачањем комптенција медицинских сестара у предшколским установама Србије'' Реализатор Стручни сусрети медицинских сестара 2016
Унапређивање васпитне праксе и образовног рада кроз размену професионалних искустава Реализатор Стручна конференција медицинских сестара Србије 2016
''Истраживачки приступ у мојој васпитној пракси'' Реализатор Стручна конференција за васпитаче, Кладово 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' Креативни центар, Београд. Аутор
''Инклузија-стање,проблеми,потребе''-зборник радова 2014 Аутор
''Улога стручног сарадника у развоју пројекта ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са вртићем из Румуније''-зборник радова 2016 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете ССС
Члан Програмског одбора за избор радова за стручне сусрете васпитача
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''

Александра Ружичић

Члан програмског одбора и реализатор
0692389040
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

ПУ ''Дечја радост'' Панчево 

Радно место:

стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
2005 2011 ПУ '' Дечја радост'' Панчево помоћник директора установе
2011 2018 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Инклузија- стање,проблеми,потребе'' Уводно излагање,трећа научно-стручна конференција '' Средина и предшколско дете'', Предавач БАПТА,Цетиње 2014
'' Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитетеа предшколске делатности'' Извођач Стручни сусрети стручних сарадника 2016 2016
„Креативност из перспективе стручних сарадника и сарадника у предшколској установи“ Предавач 8.Стручни сусрети стручних сарадника2014 2014
''Грађење квалитета предшколског васпитања и образовања кроз различите облике сарадње “ Реализатор 9.Стручни сусрети стручних сарадника2015 2015
''Улога стручног сарадника у развоју пројекта ''Smart children network’’ ИПА програм прекограничне сарадње са вртићем из Румуније'' Аутор зборник радова 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' Креативни центар, Београд. Коаутор

Љиљана Драгутиновић

Члан програмског одбора и модератор
0641212722
ljdragutinovic@gmail.com
Звање:

Дипломирани васпитач 

Установа:

ПУ „Врачар“ Београд 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2018 ПУ „Врачар“ Београд васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Утицај медија, савремених играчака и игара на децу“ Коаутор Округли сто, април 2007. ДКЦ, Београд. 2007
„Критичко преиспитивање сопствене педагошке документације“ Аутор април 2013. год. Галерија РТС-а , Београд 2013
„Вртић као место одрастања из перспективе деце, родитеља и васпитача“ Аутор април 2015. ДКЦ , Београд 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Тимски рад у процесу планирања Аутор
Приручник за развој графомоторике, ПУ „Врачар“, 2012. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска МПНТР 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Београда
Савез удружења васпитача Србије

Живка Крњаја

Реализатор
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

педагог 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Филозофски факултет у Београду Редовни професор
2013 2016 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
2008 2013 Филозофски факултет у Београду Доцент
2000 2008 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица професор струковних студија
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања, 2014. Коаутор Педагогија, бр.3. 220 -232 2014
Игра, стваралаштво, отворени васпитни систем: шта их повезује Аутор Настава и васпитање, бр. 2, стр. 264-277. 2010
Игра као сусрет : коауторски простор у заједничкој игри деце и одраслих Аутор Етноантрополошки проблеми, св. 1, стр. 251- 267. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка. Где станује квалитет. Књ.3 Развијање праксе дечјег вртића.Институт за педагогију и андрагогију ФФ. 2016. Аутор
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
КРЊАЈА, Живка. Контекст у учењу и подучавању, (Библиотека Едуцатио, 15). Београд: Задужбина Андрејевић, 2009. 83 стр., илустр. ИСБН 978-86-7244-767-5. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Maja Hmelak

Реализатор
3863122281
maja.hmelak@um.si
Звање:

(Ph.D.)Doctor of Pedagogy; proffesor  

Установа:

University of Maribor, Faculty of Education 

Радно место:

Assistant professor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 University of Maribor, Faculty of Education, Department of Preschool Education Assistant with a doctorate
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Preschool study as preparation of future preschool educators to cooperate with parents. Коаутор The new educational review, ISSN 1732-6729, 2015, vol. 41, no. 3, str. 158-168. 2015
Razvoj ključnih kompetenc za profesionalni razvoj študentov predšolske vzgoje. Коаутор Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko, ISSN 0353-1392, 2015, letn. 30, [št.] 2, str. 123-137, tabele. 2015
The importance of recognizing roles in teams for higher-quality work in preschools and schools Коаутор The Proceedings of 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, (Procedia-Social and behavioral sciences,ISSN 1877-0428 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Izbrane teme predšolske pedagogike : izzivi predšolske pedagogike na začetku 21. stoletja, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 Коаутор
LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, HMELAK, Maja. Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monogra Коаутор
LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, HMELAK, Maja. The importance of education in kindergarten : with an emphasis on di
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Članica državne predmetne komisije za 2. Predmet poklicne mature – vzgoja predšolskega otroka (DPK PM) – strokovna tajnica komisije