ДРУГИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – КА КВАЛИТЕТНОЈ ПРАКСИ

Код одобреног скупа: 42  

Конгрес

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

ДРУГИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – КА КВАЛИТЕТНОЈ ПРАКСИ

Унапређивање компетенција васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника у остваривању квалитетне васпитно-образовне праксе кроз сагледавање постојећег стања из угла иницијалног образовања, инклузивности, структурних димензија квалитета, интегрисане подршке деци и породици у контексту грађења квалитетне праксе.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – КА КВАЛИТЕТНОЈ ПРАКСИ 1. КВАЛИТЕТ ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ВАСПИТАЧА И ПОТРЕБЕ ПРАКСЕ 2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 3. ШИРЕЊЕ ПОНУДЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА И ОБЛИКА РАДА 4. СТРУКТУPНЕ ДИМЕНЗИЈЕ КВАЛИТЕТА 5. ВРТИЋ КАО МЕСТО ДЕМОКРАТСКЕ ИНКЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ 6. ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ДРУШТВЕНЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Љиљана Маролт , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани педагог Гордана Цветковић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
педагог Сандра Бацковић , Завод за унапређивање васпитања и образовања
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ „ Дечји дани“ Београд
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
Дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ ''Дечја радост'' Панчево
Дипломирани васпитач Љиљана Драгутиновић , ПУ „Врачар“ Београд
педагог Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
(Ph.D.)Doctor of Pedagogy; proffesor Maja Hmelak , University of Maribor, Faculty of Education

2

127

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

5000 РСД