ЗНАЧАЈ СПОРТОВА НА СНЕГУ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДЕЦОМ СА ОМЕТЕНОМ У РАЗВОЈУ

Код одобреног скупа: 418  

Летње и зимске школе

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
РАДНИЧКА 47-34ВЛАДО СТИЈЕПОВИЋ
vlado.upravnik@gmail.com
0113571926
0648656764

ЗНАЧАЈ СПОРТОВА НА СНЕГУ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДЕЦОМ СА ОМЕТЕНОМ У РАЗВОЈУ

УНАИ НА СНЕГУПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ПРОГРАМИМА ЗИМОВАЊА НА ПЛАНИНАМА КРОЗ АКТИВНОСТИ СПОРТОВ

-ПОЧЕТНА ШКОЛА СКИЈАЊА -НАПРЕДНА ШКОЛА СКИЈАЊА -НАСТАВА СКИЈАЊА СА ДЕЦОМ ОМЕТЕНОМ У РАЗВОЈУ -ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ -ВЕРА И СПОРТ -СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ОПРЕМЕ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

4

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у дому ученика
директор/помоћник директора

4000 РСД