ЗНАЧАЈ СПОРТОВА НА СНЕГУ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДЕЦОМ СА ОМЕТЕНОМ У РАЗВОЈУ

Код одобреног скупа: 418  

Летње и зимске школе

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
РАДНИЧКА 47-34ВЛАДО СТИЈЕПОВИЋ
vlado.upravnik@gmail.com
0113571926
0648656764

ЗНАЧАЈ СПОРТОВА НА СНЕГУ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДЕЦОМ СА ОМЕТЕНОМ У РАЗВОЈУ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

4

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у дому ученика
директор/помоћник директора

Радне биографије


ВЛАДО СТИЈЕПОВИЋ

Реализатор
0648656764
IVSS.VLADO@GMAIL.COM
Звање:

ПРОФЕСОР 

Установа:

ДОМ УЧЕНИКА 

Радно место:

УПРАВНИК 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2019 ДОМ УЧЕНИКА УПРАВНИК
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
КОФЕРЕНЦИЈА 2017 ФСФВ КОПАОНИК Аутор КОПАОНИК 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ПРИРУЧНИК ЗА ИНСТРУКТОРЕ СКИЈАЊА 2019 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
НАГРАДА ЗА ДОПРИНОС У СПОРТУ ДИЈАСПОРА СРБИЈЕ 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДЕЛЕГАТ У МЕЂУНАРОДНОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ СПОРТОВА НА СНЕГУ У ШКОЛАМА И УНИВЕРЗИТЕТИМА

ЉУБИША ЛИЛИЋ

Члан програмског одбора и реализатор
064124568
LJUBISALILIC@GMAIL.COM
Звање:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 

Установа:

ФСФВ ПРИШТИНА 

Радно место:

ПРОФЕСОР 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2019 ФСФВ ПРОФЕСОР
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР НА ФАКУЛТЕТУ Предавач КОПАОНИК2017,2018 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
МЕЂУНАРОДНИ ИНСТРУКТОР СКИЈАЊА СРБИЈЕ ИСИА