Подршка особама са ометеношћу у учењу енглеског

Код одобреног скупа: 417  

Трибина

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Високог Стевана 2Мирјана Ђорђевић
mira.djordjevic81@gmail.com
0692345978
0692345978

Подршка особама са ометеношћу у учењу енглеског

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1

50

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2 25.12.2019. 43

Радне биографије


Ненад Глумбић

Члан програмског одбора и реализатор
0642971141
nenadglumbic@gmail.com
Звање:

наставник у звању редовни професор 

Установа:

ФАСПЕР 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Установа за децу "Нада Наумовић" дефектолог
1998 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент и наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
S. Vukićević, M. Đorđević, N. Glumbić, Z. Bogdanović, M. Đurić-Jovičić, A demonstration project for the utility of kinect-based educational games to benefit motor skills of children with ASD, PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS, pp. on line first-on line first, 2019. Коаутор PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS 2019
N. Glumbić, B. Brojčin, M. Đorđević, M. Ivančević-Otanjac, Supporting people with disabilities to learn English in on-line environment, 7th International Congress Mediterraneo senza handicap “Social Recognition and Attitudes Towards Disability in the Era of Technology”: Book of abstracts, pp. 53-54, Аутор th International Congress Mediterraneo senza handicap “Social Recognition and Attitudes Towards Disability in the Era of Technology” 2019
N. Glumbić, B. Brojčin, M. Đorđević, Platforma za učenje engleskog jezika namenjena odraslim osobama sa ometenošću, Zbornik sažetaka I međunarodne naučno-stručne konferencije „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“, pp. 38-39, Apr, 2018. Аутор Zbornik sažetaka I međunarodne naučno-stručne konferencije „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“ 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
M. Đorđević, B. Brojčin, N. Glumbić, Multikomponentne bihevioralne intervencije u specijalnoj edukaciji, Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (ICF), 2019. Коаутор
N. Glumbić, B. Brojčin, M. Đorđević, Specijalna edukacija zasnovana na dokazima: bihevioralne tehnike, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Izdavački centar (ICF), 2018. Аутор

Бранислав Бројчин

Члан програмског одбора и реализатор
0641157342
Branislav06@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

ФАСПЕР 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1992 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно" дефектолог
1993 1993 ОШ "Миодраг Матић" дефектолог
1998 1999 ОШ "Душан Дугалић" дефектолог
1998 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент и наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Đorđević, N. Glumbić, B. Brojčin, Paralinguistic abilities of adults with intellectual disability, RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, Vol. 48, No. 1, pp. 211-219, 2016. Коаутор RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 2016
N. Glumbić, B. Brojčin, M. Đorđević, M. Ivančević-Otanjac, Supporting people with disabilities to learn English in on-line environment, 7th International Congress Mediterraneo senza handicap “Social Recognition and Attitudes Towards Disability in the Era of Technology”: Book of abstracts, pp. 53-54, Коаутор 7th International Congress Mediterraneo senza handicap “Social Recognition and Attitudes Towards Disability in the Era of Technology 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
M. Đorđević, B. Brojčin, N. Glumbić, Multikomponentne bihevioralne intervencije u specijalnoj edukaciji, Univerzitet, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (ICF), 2019. Коаутор
N. Glumbić, B. Brojčin, M. Đorđević, Specijalna edukacija zasnovana na dokazima: bihevioralne tehnike, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Izdavački centar (ICF), 2018. Коаутор

Маја Иванчевић Отањац

Члан програмског одбора и реализатор
0638420640
majaotanjac@fasper.bg.ac.rs
Звање:

наставник страног јеѕика 

Установа:

ФАСПЕР 

Радно место:

diplomirani filolog anglista – master 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2009 Profesor engleskog jezika na neodređeno vreme na Institutu za strane jezike (teč Profesor engleskog jezika
2006 2009 Stručni saradnik u Višoj školi za engleski jezik “Edukat“, Beograd стручни сарадник
2010 2019 Nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Engleski jezik i književnost, Faku наставник страног јеѕика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- Glumbić, N., Ivančević-Otanjac, M., Brojčin, B., & Đorđević, M. (2019). Rezultati primene Quick placement testa kod osoba sa ometenošću. U M. Nikolić & M. Vantić-Tanjić (Ur.) Tematski zbornik sa X međunarodne naučno-stručne konferencije "Unapređenje kvalitete života djece i mladih", (377-384). Ist Коаутор Tematski zbornik sa X međunarodne naučno-stručne konferencije "Unapređenje kvalitete života djece i mladih 2019
- Glumbić, N., Brojčin, B., Đorđević, M., Ivančević Otanjac, M. (2018). Supporting people with disabilities to learn English in on-line environment. 7th International Congress Mediterraneo senza handicap “Social Recognition and Attitudes Towards Disability in the Era of Technology”, Koper, Slovenia Коаутор 7th International Congress Mediterraneo senza handicap “Social Recognition and Attitudes Towards Disability in the Era of Technology”, Koper, Slovenia 2018