Партиципација у образовању - педагошки (п)огледи

Код одобреног скупа: 416  

Конференција

Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11 000 БеоградЈелена Јовановић
drustvo@pedagog.rs
381112687749
0668013246

Партиципација у образовању - педагошки (п)огледи

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани педагог Душица Чолаковић , Министарство просвете науке и технолошког развоја
Дипломирани педагог Маја Врачар , Зуботехничка школа
Дипломирани педагог Ирена Мучибабић , ОШ "22. октобар" Сурчин
Мастер педагог Јела Станојевић , средња школа ГСП
Др наука спец.едук. и рехабилитације Мирослав Павловић , ЗУОВ
Дипломирани педагог Наташа Стојановић , Гимназија Свети Сава и Педагошко друштво Србије
Дипломирани педагог Биљана Радосављевић , ОШ "Мирослав Антић"
Доцент Александар Тадић , Филозофски факултет
Доктор педагогије Александра Илић Рајковић , Филозофски факултет
редовни професор Александра Пејатовић , филозофски факултет
доктор педагошких наука Емина Хебиб , Филозофски факултет Београд
Ванредни професор Кристинка Овесни , Филозофски факултет Београд
Доцент доктор педагошких наука Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Београд
ванредни професор Лидија Радуловић , Филозофски факултет Београд
доцент Милан Станчић , Филозофски факултет Београд
ванредни професор Наташа Матовић , Филозофски факултет Београд
ванредни професор Виолета Орловић Ловрен , Филозофски факултет
доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Филозофски факултет Београд
редовни професор Радован Антонијевић , Филозофски факултет
Редовни професор Снежана Медић , Филозофски факултет Београд
доцент Владета Милин , Филозофски факултет Београд
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Београд
доктор педагошких наука Зорица Шаљић , Филозофски факултет Београд
редовни професор Шефика Алибабић - Хоџић , Филозофски факултет Београд
ванредни професор Вера Спасеновић , Филозофски факултет Београд
доктор педагошких наука Ивана Јеремић , Филозофски факултет Београд
ванредни професор Јелена Врањешевић , Филозофски факултет Београд
ванредни професор Биљана Бодрошки Спариосу , Филозофски факултет Београд
доцент Саша Дубљанин , Филозофски факултет Београд
редовни професор Миомир Деспотовић , Филозофски факултет Београд

2

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Чика Љубина 18-20, Београд 24.01.2020. 129

Радне биографије


Душица Чолаковић

Модератор
0638251599
dusicacolakovic@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Министарство просвете науке и технолошког развоја 

Радно место:

Сарадник за рани развој 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2019 Министарство просвете науке и технолошког развоја Сарадник за рани развој у Групи за образовање мањине
2017 2018 УНИЦЕФ Консултант за подршку програму неформалног образовања
2011 2018 ПУ 11 април Стручни сарадник педагог
2017 2017 Канцеларија за младе ГО Обреновац Креатор и водитељ радионица
2011 2011 Канцеларија за младе ГО Обреновац Креатор и водитељ радионица
2011 2011 Канцеларија за младе ГО Обреновац Креатор и водитељ
2010 2010 Гимназија у Обреновцу стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове могућности за учење предшколских педагога - искуства из пројекта мобилности Коаутор Зборник радова са научне конференције - Образовна политика или пракса - у складу или раскораку 2019
Изазови у структурирању простора дечјег вртића Аутор презентован на Другом конгресу предшколских радника "Предшколско васпитање и образовање - изазови и перспективе 2018
"Рефлексивни приступ у сагледавању улоге стручног сарадника у вртићу" Коаутор Презентован н стручног конференцији "Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитета предшколске делатности 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
Е-твининг образовни портал

Маја Врачар

Члан програмског одбора и модератор
0641833455
vracarmaja@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Зуботехничка школа 

Радно место:

Стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Зуботехничка школа Педагог
2011 2013 Педагошко друштво Србије Секретар
2010 2011 Техничка школа "Дрво арт" Помоћник директора
2007 2010 Техничка школа "Дрво арт" Педагог
2006 2009 Педагошко друштво Србије Координатор омладинског центра за медијацију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Положај педагога у школама и анализа развоја, компетенција у условима савремених промена образовања Коаутор Зборник радова 2 Београд: Филозофски факултет у Београду 2014
Вршњачка медијација у школи један модел васпитног рада Коаутор Годишњак српске академије образовања 2013
Перспектива педагога: компетенције потребне за успијешно професионално дјеловање Коаутор Зборник сувремени изазови у раду (школског) педагога, ФФ Ријека 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије - председник Управног одбора
Члан радне групе УНИЦЕФ- а за програм школа без насиља
ЦАРС - центар за алтернативно решавање конфликата
Члан редакције педагошких новина

Ирена Мучибабић

Модератор
0641142715
mucicabibcirena@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ОШ "22. октобар" Сурчин 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2019 ОШ "22. октобар" Сурчин Педагог
2017 2018 Министарство просвете науке и технолошког развоја Група за заштиту од насиља занемаривања и злостављања
2005 2017 ОШ "22. октобар" Педагог
2002 2005 ОШ "Станко Марић" Угриновци Педагог
2002 2002 ПУ "Др СИма Милошевић" Земун Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Усвајање стилистике у млађим разредима основне школе у настави и учењу, бр 2 Коаутор Настава и учење 2016
Мишљења одељенских старешина о превенцији дигиталног насиља Коаутор Настава и учење 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Посебан допринос за реализацију КРОС-а РТС Министарство просвете науке и технолошког развоја 2010
Захвалница за унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз активности у области заштите деце и ученика од насиља Министарство просвете науке и технолошког развоја 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Јела Станојевић

Модератор
0642743792
jela.stanojevic@yahoo.com
Звање:

Мастер педагог 

Установа:

средња школа ГСП 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2019 Техничка школа ГСП Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионица на тему насиља "Прича из школског дворишта" Реализатор Просветни преглед 2009
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за допринос примене знања и развој стваралаштва младих Савез проналазача Србије 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Редакција педагошких новина

Мирослав Павловић

Члан програмског одбора и реализатор
0655331038
miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs
Звање:

Др наука спец.едук. и рехабилитације 

Установа:

ЗУОВ 

Радно место:

Саветник координатор Центра за стр. усв 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 ЗУОВ Саветник и коо.центра за стр.усавршавање
1987 2005 Институт за ментално здравље педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Научна заснованост програма стручног усавршавања за превенцију вршњачког насиља Коаутор Настава и васпитање 2016
Програми стручног усавршавања директора Коаутор Институт за педагошка истраживања и ЗУОВ 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ментални поремећаји и њихов утицај на усвајање школских знања и вештина, 2003, Педагошко друштво Србије Коаутор
Програми превенције поремећаја понашања у школи, 2010, ФАСПЕР у Београду Коаутор
Третман поремећаја понашања у детињству и адолесценцији, 2013, ФАСПЕР Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета града Београда за хуманитарни рад Град Београд 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Наташа Стојановић

Члан програмског одбора и модератор
063698048
savapedagog@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Гимназија Свети Сава и Педагошко друштво Србије 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 ОШ "Вук Караџић" Шабац Педагог
1993 1997 ОШ "Вук Караџић" Поточац Педагог
1997 2002 ОШ "Стеван Јаковљевић" Параћин Педагог
2002 2019 Гимназија "Свети Сава" педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
нема радова до сада Предавач нема радова 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак напред у сарадњи школе и родитеља, 2016, Педагошко друштво Србије Коаутор
Предузетничко учење у гимназијама, 2010, МПНТР Коаутор
Предлог почетне платформе за рад савета за борбу против насиља над младима на Новом Београду, 2010 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Образовни форум

Биљана Радосављевић

Члан програмског одбора
0607447040
biljana.radosavljevic1@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ОШ "Мирослав Антић" 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2000 ОШ "Милентије Поповић" Педагог
2000 2002 ОШ "Милентије Поповић" Вршилац дужности директора
2002 2006 ОШ "Милентије Поповић" директор
2006 2019 ОШ "Мирослав Антић" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
нема радова до сада Предавач нема радова 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за примену посебног протокола о заштити деци и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, 2009 Коаутор
Приручник за планирање стручног усавршавања и напредовања, 2009 Коаутор
Водич за одељенске старешине - Корак напред у сарадњи одељенског старешине и родитеља, 2016, Педагошко друштво Србије, УНИЦЕФ и ЦОП Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Образовни форум
Национални просветни савет

Александар Тадић

Члан програмског одбора
0646355744
aleksandar.tadic@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет 

Радно место:

Педагог доктор педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2008 Учитељски факултет Београд Сарадник у настави
2009 2015 Учитељски факултет Београд асистент
2015 2015 Учитељски факултет Београд доцент
2015 2019 Филозофски факултет Београд доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Повезаност наставничког доживљаја аутономије у школи и његово поступање према ученицима: Преглед савремених истраживачких студија Аутор Зборник института за педагошка истраживања 2015
Васпитни концепт учитеља Коаутор Педагогија 2014
АУтономија ученика у разредном контексту - критика преспектима теорије самоодређења Аутор Настава и васпитање 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наставнички модели и стратегије разредне дисциплине, 2015, Учитељски факултет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Александра Илић Рајковић

Члан програмског одбора
0113206161
avilic@f.bg.ac.rs
Звање:

Доктор педагогије 

Установа:

Филозофски факултет 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 Филозофски факултет Асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Испит зрелости као услов за наставак школовања у Србији крајем 19 и почетком 20 века Аутор андрагошке студије 2010
Емпиријско педагошка истраживања у часопису Учитељ између два светска рата Коаутор Институт за педагогију и андрагогију 2012
Прве студије о квалитету образовања у Србији Аутор Институт за педагогију и андрагогију 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеници и национално васпитање у Србији (1878-1918), 2010, Филозофски факултет Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Александра Пејатовић

Члан програмског одбора
063319016
apejatov@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

филозофски факултет 

Радно место:

андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1989 Млади истраживачи Србије уредник инф.аналитичког центра
1989 1997 Институт за пеадгогију и андрагогију истраживач приправник
1997 2004 Одељење за педагогију и андрагогију аисистент
2004 2014 Одељење за педагогију и андрагогију доцент
2014 2019 Одељење за педагогију и андрагогију ванредни професор
2019 2019 Одељење за педагогију и андрагогију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чиниоци партиципације наставника у професионалом усавршавању Коаутор андрагошке студије 2013
Политика развоја образовања одраслих у Републици Србији Коаутор Публикација програм реформе средњег стручног образовања Београд 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Обука за одрасле - сусрет очекивања и процењивања, 2019, Институт за ПЕ и АН Аутор
Запосленост и образовање после 50. године, 2014, Институт за ПЕ и АН Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златно слово Републички акциони одбор за основно образовање одраслих 1990
Награда за књигу образовање и квалитет живота Фонд проф. Боривоје Самоловчев 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво андрагога Србије
Савет центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду
Савет за стручно образовање и образовање одраслих

Емина Хебиб

Члан програмског одбора
0638821612
ehebib@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Филозофски факултет Београд асистент приправник
1995 2006 Филозофски факултет Београд асистент
2006 2013 Филозофски факултет Београд доцент
2013 2019 Филозофски факултет Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школска клима и школска култура: Оквир за изградњу школе, као безбедне и подстицајне средине за учење и развој Коаутор Зборник института за педагошка истраживања 2018
Инклузивно образовање као оквир за промене у раду наставника Коаутор Иновације у настави 2018
Ефективно управљање школом као претпоставка унапређивања квалитета школског образовања Аутор Институт за ПЕ и АН 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како развијати школу-развојни и рефорски процеси у области школског образовања, 2013, Институт за ПЕ и Ан Аутор
Школа као систем, 2009, Институт за ПЕ и Ан Аутор
Улога педагога у вредновању рада наставника, 1996, Институт за ПЕ и Ан Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Кристинка Овесни

Члан програмског одбора
0611954367
kovesni@f.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1998 Филозофски факултет Београд демостратор на предмету методика основног образовања одрасли
1993 1995 Институт за пе и ан истраживач волонтер
1995 1996 Институт за пе и ан истраживач приправник
1996 1998 Општи одсек Филозофског факултета Београд стручни сарадник за наставу и научни рад
1998 2002 Филозофски факултет Београд асистент приправник
2002 2008 Филозофски факултет Београд асистент
2008 2015 Филозофски факултет Београд доцент
2015 2015 Филозофски факултет Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Посвећеност наставника професији и школи у којој су запослени Коаутор Настава и васпитање 2014
Детерминанте неразумевања између ученика и наставника Коаутор Настава и васпитање 2018
Однос са наставником из угла ученика - андрагошке и дидактичке дилеме о комуникативним компетенцијама учитеља Коаутор Иновације у настави 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Организација која учи: андрагошка перспектива, 2014, Институт за ПЕ и АН Аутор
Андрагошки кадрови - професија и професионализација, 2009, Институт за ПЕ и АН Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за књигу Андрагошки кадрови - професија и професионализација Фонд проф Боривоје Самоловчев при Матици Српској 2010

Лидија Мишкељин

Члан програмског одбора и реализатор
063239869
lidija.miskeljin@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

доцент наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Филозофски факултет Београд доцент
2007 2013 висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда професор педагошке групе предмета
2004 2007 ЗУОВ руководилац сектора за осигурање квалитета програма стр.ус
2003 2004 Центар за професилнални развој запослених саветник - координатор
2001 2003 Министарство просвете и спорта РС саветник за стручно усавршавање за предшколско образовање
1996 1991 ПУ Чукарица педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Менторство као колаборација практичара - перспектива ментора Аутор Настава и васпитање 2016
Диверсификација значења и политике у пракси предшколског образовања и васпитања у Србији Аутор ИПА Филозофски факултет 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за диверсификацију програма предшколског васпитања, 2014, МПНТР Коаутор
Од учења ка подучавању, 2006, Лађарак Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Лидија Радуловић

Члан програмског одбора и реализатор
0641683533
liradulo@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2019 Филозофски факултет ванредни професор
1988 1990 Дечји вртић Савски венац васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Просветна политика у Србији: Где је практичар? Аутор Филозофски факултет и Педагошко друштво 2019
Подршка ученицима за упис на факултет - шта можемо научити из искуства једног програма подршке Аутор Са скупа сусрети педагога 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Слике о наставнику, 2016, Институт за ПЕ и АН Аутор
Образовање наставника за рефлексивну праксу, 2011, Филозофски факултет Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Уредник часописа Настава и васпитање
БАСОПЕД

Милан Станчић

Члан програмског одбора
0653466462
mstancic@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Филозофски факултет Београд наставник доцент
2014 2016 Институт за педагошка истраживања истраживач и научни сарадник
2010 2014 Филозофски факултет Београд истраживач и докторант
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Перспективе о настави будућих наставника: у шта верују, чему би тежили и шта би радили у настави Коаутор Андрагошке студије 2013
Наставничке рефлексије о евалуацији сопственог рада Аутор настава и васпитање 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Школска пракса у оразовању будућих наставника: водич кроз школску праксу, 2014, Центар за образовање наставника Коаутор
Филм у настави: приручник за студенте - будуће наставнике, 2017, Фондација б92 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Наташа Матовић

Члан програмског одбора
0643349000
nmatovic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1988 Центар за педагошко психолошко и методичко образовање студента аистент приправник
1988 1993 Филозофски факултет Београд асистент приправник
1993 1994 Филозофски факултет Београд асистент
1994 2014 Филозофски факултет Београд доцент
2014 2019 Филозофски факултет Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Припремљеност наставника разредне и предметне наставе за рад са децом са сметњама у развоју Коаутор Настава и васпитање 2015
Прогностичка ваљаност критеријума за избор студената на студије педагогије Аутор настава и васпитање 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Комбиновање квантитативног и квалитативног приступа у педагошком истраживању, 2013, Институт за ПЕ и АН Аутор
Мерење у педагошким истраживањима, 2007, Институт за ПЕ и АН Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Виолета Орловић Ловрен

Члан програмског одбора и реализатор
063240531
violeta.orlovic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет 

Радно место:

андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1992 Млади истраживачи Србије секретар и координатор
1992 1995 савезно министарство за просвету и културу саветник за образовање одраслих
1995 2003 Завод за заштиту природе Србије руководилац службе за образовање
2003 2013 Пројекти - УСАИД и ЕУ тренинг менаџер и експерт
2013 2019 Филозофски факултет Београд наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Универзитетски наставници у транзицији ка одрживом развоју: један концепт и бројна питања Аутор Иновације у настави 2016
Интегрисање концепта одрживости у професионалну припрему андрагога - допринос квалитету андрагошке делатности Аутор институт 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како се заштитити од природних непогода - приручник за учитеље, 2018, УНИЦЕФ Коаутор
Паметне школе - водић за јачање отпорности на ризике од непогода, 2015, Архус центар Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАСОПЕД
ЕСРЕА
Друштво андрагога Србије

Драгана Павловић Бренеселовић

Члан програмског одбора и реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2019 Филозофски факултет наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Политика обезбеђивања квалитета предшколског васпитања у Србији Коаутор Институт за ПЕ и АН 2014
Партнерство у образовању Аутор Андрагошке студије 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Од природних непријатеља до партнера - системски приступ породице и јавног васпитања, 2012, Филозофски факултет Аутор
Где станује квалитет - истраживање са децом праксе дечјег вртића, 2015, Институт за ПЕ и АН Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАСОПЕД
ЦИП
Педагошко друштво Србије

Радован Антонијевић

Члан програмског одбора
0638118889
aa_radovan@yahoo.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2005 ОШ Ђура Даничић директор
2007 2007 Институт за педагошка истраживања научни сарадник
2007 2019 Филозофски факултет Београд редовни наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Студија ТИМСС Као модел вредновања квалитета образовања Аутор Институт за ПЕ и АН 2011
Концепција истраживања ТИМСС 2003 Аутор Институт за ПЕ и АН 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Систем знања у настави, 2006 Аутор
Општа педагогија, 2013 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАСОПЕД
Педагошко друштво Србије

Снежана Медић

Члан програмског одбора
0113282985
snedic@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2001 Филозофски факултет ванредни професор
2001 2019 Филозофски факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програми за развој дидактичких компетенција универзитетских наставника и циљеви наставе високошколског образовања Коаутор Образовање одраслих 2018
Вредносне разлике као изазов у интергенерацијском и интеркултурном учењу Коаутор Андрагошке студије 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратешко управљање интегралном и социјалном заштитом у локалној заједници, 2010, Стална конференција градова и општине Коаутор
Образовање и социјализација одраслих, 1993, Завод за уџбенике и наставна средства Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво андрагога Србије
БАСОПЕД
ЕСРЕА

Владета Милин

Члан програмског одбора
0631706706
vladeta.milin@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2007 Београдска отворена школа демонстратор
2009 2017 Филозофски факултет Београд истраживач сарадник
2017 2019 Филозофски факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правци унапређивања стручног усавршавања наставника у Србији: перспективе различитих актера Коаутор Институт 2014
Извештај о истраживању представе о образовним променама у Србији: рефлексије прошлости, визије будућности Коаутор ПОПС 2 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег студента на групи за педагогију Филозофски факултет у Београду 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан уредништва настава и васпитање

Живка Крњаја

Члан програмског одбора и реализатор
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2013 Филозофски факултет Београд доцент
2013 2016 Филозофски факултет Београд ванредни професор
2016 2019 Филозофски факултет Београд редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике Аутор Настава и васпитање 2014
Основе програма као димензија квалитета предшколског образовања и васпитања Коаутор Педагогија 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Где станује квалитет, књ. 3 Развијање праксе дечјег вртића, 2016, Институт за ПЕ и АН Аутор
Где станује квалитет, књ. 1 Политика грађења квалитета у предшколском васпитању, 2013, Институт за ПЕ и АН Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАСОПЕД
ЕСАРЕА
Педагошко друштво Србије

Зорица Шаљић

Члан програмског одбора и модератор
0631199999
d.una04@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2012 Центар за заштиту одојчади деце и омладине васпитач
2012 2015 Филозофски факултет асистент
2015 2019 Филозофски факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија у образовању као циљ и садржај реформи савремених школских система Коаутор Настава и васпитање 2017
Улога педагога у унапређиваљу евалуације школског рада Коаутор Педагогија 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Превенција антисоцијалног понашања ученика - шта и како радити у школи, 2017, Институт за ПЕ и АН Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАСПЕД

Шефика Алибабић - Хоџић

Члан програмског одбора
0638496558
salibabi@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1977 2019 Универзитет у Београду универзитетски наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Писменост као кључна компетенција у Европској политици у образовању одраслих Коаутор Иновације у настави 2011
Развојни елементи у стратегијама у образовању одраслих Коаутор педагогија 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Образовање одраслих и менаџмент: хармонија моћи, 2018, Институт за ПЕ и АН Аутор
Теорија организације образовања одраслих, 2002, Институт за ПЕ и АН Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
За допринос развоју науке (награђена књига Теорија организације образовања одраслих) МПНТР 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво андрагога Србије

Вера Спасеновић

Члан програмског одбора и реализатор
0653446967
vspasenov@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2007 Филозофски факултет Београд асистент
2007 2013 Филозофски факултет Београд доцент
2013 2019 Филозофски факултет Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Покушаји остваривања педагошког плурализма у образовној политици и пракси у Србији Коаутор Акта ладертина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Школски системи из компаративне перспективе, 2013, Филозофски факултет Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
БАСПЕД

Ивана Јеремић

Члан програмског одбора
0643331645
ivana.jeremic@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2010 Филозофски факултет Београд сарадник у настави
2010 2017 Филозофски факултет Београд асистент
2017 2019 Филозофски факултет Београд доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Упитници за самовредновање наставног рада (три примера из прошлости) Коаутор Институт за ПЕ и АН 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Центар за примењену педагогију

Јелена Врањешевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628080315
jelena.vranjesevic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2014 Учитељски факултет Београд доцент
2014 2015 Филозофски факултет Београд доцент
2015 2019 Филозофски факултет Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога и значај консултација са децом у образовању Аутор Настава и васпитање 2017
Деца као (ко)истраживачи: партиципативна истраживања и најбољи интерес детета Аутор Примењена психологија 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развојне компетенције и партиципација деце: од стварног ка могућем, 2012, Учитељски факултет Београд Аутор
Промена слике о себи: Аутопортрет адолесценције, 2001, Забужбина Андрејевић Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Љуба Стојић за допринос раду друштва психолога Србије Друштво психолога Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Друштво истраживања у образовању Србије

Биљана Бодрошки Спариосу

Члан програмског одбора
0644177983
bbodroski@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2008 Филозофски факултет Београд асистент
2008 2018 Филозофски факултет Београд доцент
2018 2019 Филозофски факултет Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Фербартова концепција васпитања - значај и актуелност основних поставки Аутор педагогија 2009
Сврха универзитетског образовања са становишта Хумболтовских неохуманистичких вредности Аутор Настава и васпитање 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Структура и корелати интересовања ученика за наставне предмете, 1997, Савез педагошких друштава Војводине Аутор
Поступци родитеља у васпитању деце и њихов међугенерацијски транфер, 2010, Филозофски факултет Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
БАСОПЕД
Педагошко друштво Србије

Саша Дубљанин

Члан програмског одбора
0113206266
sdubljan@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2019 Филозофски факултет Београд доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Византијски поглед на васпитање и однос родитеља и деце-правни и педагошки аспекти Коаутор Педагошко друштво 2013
Значај разумевања у настави Аутор Педагошко друштво 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Редакција часописа Настава и васпитање

Миомир Деспотовић

Члан програмског одбора
0113206159
mdespoto@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1984 Институт за криминолошка и социолошка истраживања асистент истраживач
1984 2019 Филозофски факултет Београд редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стратегије образовања одраслих - жеље потребе могућности и резултати Коаутор Филозофски факултет Београд 2014
Улога наставника у моделовању критичког мишљења одраслих Коаутор андрагошке студије 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Радна средина и образовање, 1991, Филозофски факултет Београд Аутор
Развој курикулума у стручном образовању: приступ усмерен на компетенцији, 2010, Филозофски факултет Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво андрагога Србије
ЕСРЕА
БАСОПЕД