Од исхода до оцене; вођењa електронског дневника уз примену законске регулативе

Код одобреног скупа: 415  

Саветовање

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Од исхода до оцене; вођењa електронског дневника уз примену законске регулативе

Оснаживање учесника за примену нове законске регулативе и унапређивање компетенција за реализацију наставе оријентисане на образовне исходе.

1. Новине у законској регулативи 2. Значај и улога исхода у процесу праћења и вредновања постигнућа ученика 3. Примена новина у млађим разредима основне школе и вођење Е-дневника

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Професор разредне наставе Јасна Радојичић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Професор разредне наставе Љиљана Симовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Доктор дидактичко-методичких наука Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ „ Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд

1

250

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште 16.12.2019. 102
2 ОШ "Свети Сава", Гарсије Лорке бб, Ниш 24.12.2019. 155