Од исхода до оцене; вођењa електронског дневника уз примену законске регулативе

Код одобреног скупа: 415  

Саветовање

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Од исхода до оцене; вођењa електронског дневника уз примену законске регулативе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Професор разредне наставе Јасна Радојичић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Професор разредне наставе Љиљана Симовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Доктор дидактичко-методичких наука Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ „ Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд

1

250

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште 16.12.2019. 102
2 ОШ "Свети Сава", Гарсије Лорке бб, Ниш 24.12.2019. 155

Радне биографије


Ана Младеновић

Реализатор
0600251652
anamladenovic66@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш Професор разредне наставе
2019 2019 ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука „Вођење евиденције и издавање јавних исправа у основној школи“ Реализатор Излагање- Регионални центар Ниш 2016
Семинар „Иновативне методе у настави Грађанског васпитања Коаутор ЗУОВ (акредитован семинар за преиод од 2016. до 2021. године) 2016
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења Предавач ЗУОВ (акредитован семинар за преиод од 2017. до 2021. године) 2017
Трибина „Ваннаставне активности – „огледало школе“ - улога наставника и специфични проблеми у њиховој реализацији Предавач Учитељско друштво Алексинац 2018
Школе за 21. век - Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема Предавач British Council, Министарство просвете,науке и технолошког развоја, ЗУОВ 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални филм „Чије име носи наша школа“ – наставно средство, Друштво за академски развој „Култура на дар 2“, 2015. год. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Учитељског друштва Ниш Учитељско друштво Ниш 2015
Признање „Најуспешнија жена у послу“ Унија занатлија и предузетника региона Јужне Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља РС - члан Управног одбора
Учитељско друштво Ниш - секретар, члан Секретаријата
Републички фестивал дечијег стваралаштва „Ризница талената“ - идејни аутор

Јасна Радојичић

Реализатор
0641592467
jasna.radojicic@mpn.gov.rs
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1993 ОШ „Браћа Јерковић“/ОШ „Вук Караџић“/ОШ „Свети Сава“/ОШ „Владимир Назор“ Београд Наставник разредне наставе
1999 2018 ОШ „Бранислав Нушић“ Београд Професор разредне наставе
2013 2017 Допунска настава на српском језику, Цирих, Швајцарска Професор разредне наставе
2018 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник у Одсеку за послове основног образовања и васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бескрајна бајка – креативна радионица, Учитељ, 75. Аутор Објављен рад 2004
Основне карактеристике реформских процеса, Учитељ, 75. Аутор Објављен рад 2004
Потреба и значај проучавања илустрација у уџбеницима природе и друштва, Методичка пракса, 4. Аутор Објављен рад 1999
Учешће у имплементацији бројних пројеката, у радним групама, у изради у реализацији бројних обука Реализатор / 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Природа и друштво за 4. разред основне школе – Уџбеник са радном свеском, Народна књига, Београд, 2005. Коаутор
Природа и друштво за 3. разред основне школе – Уџбеник са радном свеском, Народна књига, Београд, 2004. Коаутор
Свет око нас за 2. разред основне школе – Уџбеник са радном свеском, Народна књига, Београд, 2003. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник Светосавске награде Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2017
Захвалница за допринос неговању српског језика, културе и традиције у дијаспори Књижара „Стани Баден” 2016
Захвалница за допринос у раду удружења Удружење жена „Милева Марић Ајнштајн”, Цирих 2016
Захвалница за сарадњу и допринос афимарцији Друштва Друштво учитеља Београда 2012
Признање за учешће и освојено прво место на републичком такмичењу у квизу „Кроз врата знања до путовања” National Geographic Junior Klett 2008
Захвалница за сарадњу и допринос у развоју учитељске професије Друштво учитеља Београда 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Секретар Кровне организације Срба, Српски културни савез Шајцарске, Цирих (2015-2017)
Члан Управног одбора Друштвa српско-швајцарског пријатељства и културе сећања „Др Арчибалд Рајс”, Цирих (2016-2017)
Потпредседник Удружењa жена „Милева Марић Ајнштајн”, Цирих (2015-2017)
Руководилац Тима за стручно усавршавање Друштвa учитеља Београда (2003–2015)
Члан Управног одбора Друштвa учитеља Београда (2003–2015)

Љиљана Симовић

Реализатор
0648134021
ljiljana.simovic@mpn.gov.rs
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Шеф одсека за послове осн. обр. и васп. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Учитељски факултет у Београду Асистент
2002 2003 Министарство просвете и спорта Стручни сарадник на пројекту Развој образовања
2004 2006 МПС, Сектор за развој образовања и међународну просветну сарадњу Стручни сарадник
2006 2006 МПС, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање Самостални стручни сарадник
2006 2012 МПС, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање Саветник
2012 2017 МПНТР, Група за послове основног образовања и васпитања Самостални саветник
2018 2019 МПНТР, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање Шеф одсека за послове основног образовања и васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учешће у имплементацији бројних пројеката, у радним групама, у изради у реализацији бројних обука Реализатор / 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика, уџбеник за први разред основне школе, Милосав Марјановић, Маријана Зељић, Марија Капс, Љиљана Симовић; Завод за уџбенике, Београд. Коаутор
Радна свеска из математике за први разред основне школе ,Милосав Марјановић, Маријана Зељић, Марија Капс, Љиљана Симовић; Завод за уџбенике, Београд. Коаутор

Славица Јашић

Реализатор
0648134668
slavica.jasic@mpn.gov.rs
Звање:

Доктор дидактичко-методичких наука 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Руководилац Групе за послове осн. обр. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2003 ОШ „Раде Драинац“ Београд Наставник разредне наставе
2003 2006 ОШ „Бранко Радичевић“ Београд Професор разредне наставе
2006 2009 Министарство просвете, ШУ Београд Просветни саветник
2009 2011 Министарство просвете, Сектор за основно и предшколско образовање и васпитање Начелник – виши саветник
2011 2013 Министарство просвете, Сектор за основно и предшколско образовање и васпитање Виши саветник за стручне послове у области стр-пед. надзора
2013 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац Групе за послове основног образовања и васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Сензорне игре у ситуацијама учења“, Дани дефектолога Србије. Аутор Објављен рад 2017
„Реформске иновације као детерминирајући фактор примене иновација у настави“, Учитељски факултет у Врању, конференција Аутор Излагање 2017
Prevention of digital violence in educational institutions, published in Journal Plus Education, Vol 16, No 2 Аутор Објављњен рад 2016
Излагач на бројним конференцијама, округлим столовима на теме из области основног образовања и васпитања Предавач Излагање 2019
Учешће у имплементацији бројних пројеката, студијским путовањима, у изради у реализацији бројних обука Реализатор Излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Информатор о средњим школама - (наставни предмети у средњим школама), форма сајта, GIZ, Национална служба за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Коаутор
Природа и друштво - уџбеник и радна свеска за природу и друштво Коаутор

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ „ Иво Лола Рибар“ Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2019 ОШ „ Иво Лола Рибар“ Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
"Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
. Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Зорица Вукајловић

Члан програмског одбора и реализатор
0638289818
zoca04@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2019 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд Учитељ
1990 1991 ОШ „Младост”, Београд Учитељ
1989 1989 ОШ „Коста Абрашевић” Београд Учитељ
1987 1989 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Образовање без алтернативе - Дигитално окружење и образовање”– рад: „The use of ICT in education”, Сплит, 2018. године Аутор „Образовање без алтернативе - Дигитално окружење и образовање”– рад: „The use of ICT in education”, Сплит, 2018. године 2018
Члан централне комисије радне групе МПНТР за израду предлога правилника о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у ОШ Реализатор Објављен Дневник рада за 1. разред ОШ 2015
Члан централне радне групе ЗУОВ-а за израду „Предлога новог наставног плана за први циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за први разред“ (група за подршку предметним радним групама“ Реализатор / 2017
Члан радне групе ЗУОВ-а за Развијање специфичних програма обуке наставника за остваривање наставе усмерене на исходе Реализатор / 2018
Водитељ националне обуке за водитеље програма–Обуке учитеља за примену нових наставних планова оријентисаних на наставу и учење Реализатор / 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбенички комплет, „Српски језик за први разред основне школе” (рад по комплексном поступку), Креативни центар 1. Шта све деца знају 2. Чудна ми чуда 3. Пишем, пишем 4. Причам ти причу Аутор
Приручник за учитеље за рад по комплексном поступку са детаљним планом, програмом, припремама и упутством за рад, Креативни центар Аутор
Учитељска свеска, педагошка документација за први разред, Савез учитеља Републике Србије Аутор
Учитељска свеска, педагошка документација за други разред, Савез учитеља Републике Србије Аутор
Да ти кажем нешто (збирка песама Ј.Ј. Змаја илустрована ученичким илустрацијама, 1. разред основне школе), Друштво учитеља Београда, Societe Generale Banka Srbija Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Националног просветног савета
Председница Друштва учитеља Београда
Члан управног одбора Националне асоцијације родитеља и наставника-НАРНС
Члан Савеза учитеља Републике Србије