Спољашње вредновање установа – 2. круг

Код одобреног скупа: 414  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Спољашње вредновање установа – 2. круг

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Електронски факултет, Ниш/ЗВКОВ
Проф. раз. наставе, Саветник сп.сарадник Ивана Благојевић , ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане
Просветни саветник Јасмина Ђелић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Педаг. саветник;Савет. спољни сарадник Наташа Николић Гајић , ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за културу, Карађорђева 5-7, Смедерево 12.12.2019. 111
2 Веков дом културе, Јована Цвијића 2, Лозница 05.12.2019. 185
3 Центар за културу Пожаревац, Јована Шербановића 1, Пожаревац 12.12.2019. 133
4 Борскоп Крушевац, Кајмакчаланска бб, Крушевац 29.11.2019. 469
5 ОШ "Вук Караџић", 22. септембра 13, Кладово 13.12.2019. 156
6 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1, Велико Градиште 16.12.2019. 223
7 ОШ "Светозар Марковић Тоза" Јанка Чмелика 89, Нови Сад 29.01.2020. 96

Радне биографије


Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Електронски факултет, Ниш/ЗВКОВ 

Радно место:

Доцент/Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
2012 2015 Градско веће Ниш Члан Градског већа
2008 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Директор
2018 2019 Учитељски факултет, Лепосавић Наставник ангажован екстерно за извођење наставе
1994 2019 Електронски факултет, Ниш Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Computing Transitive Cloisure Problem on Linear Systolic Arrays Коаутор Lecture Notes in Computer Science 3401 (2005), 416-423. (M23, IF-2005 0.302) 2005
Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Michael P. Bekakos, Branislav M. Randjelović: Finding Minimum Cost Spanning Tree On Bidirectional Linear Systolic Array Коаутор Filomat 23 (2009), 1–12. (M23, IF-2010 0.101) 2009
Branislav Randjelovic, Kazunari Shinagawa, Zoran Nikolic: A Mathematical Approach to Ostwald Ripening Due to Diffusion and Deformation in Liquid Bridge Коаутор Science of Sintering 45, Vol 3, International Institute for Science of Sintering, Serbian Academy of Science and Art (2013), 261-271. (M22, IF-2013 0. 2013
Branislav M. Randjelović, Lidija V. Stefanović, Bratislav M. Danković: Numerical Solution of Impulsive Differential Equation Коаутор Facta Universitatis, Ser. Math. Inform. Vol.15 (2000), 101-111. (M51) 2000
Branislav M. Randjelovic, Emina I. Milovanovic, Igor Ž. Milovanovic: Systolic Algorithms for Matrix Multiplication on Space Optimal 1D Systolic Arrays Коаутор Facta Univ. Ser. Math. Inform. Vol.29 No.3 (2014), 243-259. (M51) 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 20011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I.Milovanović, Ružica M. Stanković, Branislav M. Randjelović: The Elements of Discrete Mathematics, High Bussines School, Blace, 2008, V+312 pp. (Serbian) Коаутор
Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Marjan M. Matejić: Theory of Series - for students of technical faculties, SKC, Nis, 2006, V+103 pp. (Serbian) Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Discrete Mathematics - Collection of Problems, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2001, V+192 pp. (Serbian) Коаутор
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 2011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор

Ивана Благојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0648480700
blagoivana@gmail.com
Звање:

Проф. раз. наставе, Саветник сп.сарадник 

Установа:

ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Од исхода учења до ефикасне наставе Аутор Акредитован семинар од 2018. до 2021. 2018
Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења Аутор Акредитован семинар од 2016. до 2018. 2016
Како до ефикасније наставе Аутор Акредитован смеинар од 2014. до 2018. 2014
Support Human Capital Development and Research - General Education and Human Capital Development - Развионица Реализатор Акредитована онлајн обука 2015
Симпозијум "Ефикасан наставник = ефикасна школа" Аутор Акредитован стручни скуп 2013
Стручна трибина "Оцењивање ученика у основној школи" Реализатор Акредитован стручни скуп 2013
"Улога директора у процесу образовања" прва конференција Мреже ЦСУ Предавач Акредитован стручни скуп 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вештине наставника које позитивно утичу на ученичка постигнућа, 2017, часопис "Учитељ" СУРС Коаутор
Лидерство у образовању и ефикасност школе, сарадња са широм заједницом, Зброних радова Мреже ЦСУ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Крушевца
Савез учитеља Републике Србије

Јасмина Ђелић

Реализатор
0648134728
jasmina.djelic@mpn.gov.rs
Звање:

Просветни саветник 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2002 Београд: ОШ „С. Николајевић“; ОШ „14. октобар“; ОШ „Војвода Мишић“ Стручни сарадник-педагог
2002 2002 Министарство просвете и спорта Надзорник за разредну наставу у Школској управи Београд
2003 2005 Министарство просвете и спорта Саветник, затим и начелник у Одељењу за стручно усавршавање
2005 2009 Министарство просвете и спорта Начелник Одељења за стратегију и развој образовања
2009 2009 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Саветник-координатор
2010 2016 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за вредновање и истраживања
2016 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Начелник Одељења за координацију рада школских управа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Методологија за увођење, праћење и вредновање програма огледа у систему образовања и васпитања Коаутор Више пута на скуповима од националног и регионалног значаја (2009-2015) 2009
Методологија спољашњег вредновања Коаутор Више пута на скуповима од националног и регионалног значаја (2011-2018) 2011
Методологија самовредновања у области развоја инклузивности установе Коаутор Приручник за инклузивни развој установе, ЗВКОВ (2011-2013) 2011
Ревизија националног оквира за спољашње вредновање Коаутор Више пута на скуповима од националног и регионалног значаја; Правилник о стандардима квалитета рада установа (2017-2019) 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за самоевалуацију и спољашњу евалуацију инклузивности школе – Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша школа? Центар за образовне политике, Београд. Коаутор
Приручник за инклузивни развој школа (адаптација међународног инструмента за самовредновање инклузивности школа - Индекс за инклузију). Доступно на сајту Завода www.ceo.edu.rs. Ћелић Ј., Најдановић-Томић Ј., Вуковић Д., Гачић-Брадић Д. (2009). Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Наташа Николић Гајић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445370
gajicpo@gmail.com
Звање:

Педаг. саветник;Савет. спољни сарадник  

Установа:

ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2019 ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац Наставник разредне наставе
2010 2019 ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац Педагошки саветник и наставник разредне наставе
1997 2018 Друштво учитеља Општине Пожаревац Члан Извршног одбора, потпредседник
2018 2019 Друштво учитеља Општине Пожаревац Председник
2006 2014 Савез учитеља Републике Србије Члан Управног одбора, потпредседник
2014 2018 Савез учитеља Републике Србије Председник
2017 2019 МПНТР Саветник спољни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан Тима за спољашње вредновање, као саветник спољни сарадник, при Школској управи Пожаревац Реализатор Излагање (2018, 2019) 2018
Оцењивање ученика у првом разреду - саветовање - као саветник спољни сарадник, при Школској управи Пожаревац Предавач Излагање 2019
Стручна трибина: Оцењивање ученика у основној школи Предавач Излагање 2013
Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи Аутор Излагање (2016, 1 реализација; 2017, 11 реализација) 2016
ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар: Оцењивање ученика – национална обука Извођач Излагање (2012, 11 обука) 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2019). Учитељска свеска – педагошка документација за други разред. Београд: Савез учитеља Републике Србије. Аутор
Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2015). Учитељска свеска – педагошка документација за први разред. Београд: Савез учитеља Републике Србије. Аутор
Збирка задатака из српског језика, математике и природе и друштва за крај првог циклуса обавезног образовања, ЗВКОВ Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за значајан допринос у раду и остваривање програмских задатака школе ОШ "Краљ Александар I" 2015
Награда за Дан радника у образовању за остварене резултате у области васпитања и образовања будућих генерација нашег друштва СО Пожаревац 2007
Захвалница за укупан допринос у развоју културе у СО Пожаревац СО Пожаревац 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља општине Пожаревац
Савез учитеља Републике Србије
Удружење грађана Акција

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

Наставник у разредној настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 ОШ "Николај Велимировић" Шабац Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије