Специјална едукација и рехабилитација- Методе засноване на доказима

Код одобреног скупа: 413  

Симпозијум

Помоћ породици
Угриновачки пут 63, ЗемунВиолета Несторов
violetanestorov@gmail.com
062588991
063266879

Специјална едукација и рехабилитација- Методе засноване на доказима

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доктор наука, педагошки саветник Стеван Несторов , Помоћ породици, Земун и ОШ "Радивој Поповић", Зему
доктор дефектолошких наука Ненад Глумбић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор дефектолошких наука Виолета Несторов , Помоћ породици, Београд и ПУ "Савски венац"

2

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Сад 21.12.2019. 102

Радне биографије


Стеван Несторов

Члан програмског одбора и реализатор
063266879
stevanestorov@gmail.com
Звање:

доктор наука, педагошки саветник  

Установа:

Помоћ породици, Земун и ОШ "Радивој Поповић", Зему 

Радно место:

дефектолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2015 ОШ "Радивој Поповић", Земун дефектолог
2009 2019 Помоћ породици, Земун потпредседник и пројект менаџер
2015 2019 ОШ "Радивој Поповић", Земун помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Специфичност едукације и рехабилитације вишеструко ометене деце оштећеног слуха Аутор Београдска дефектолошка школа, бр. 2, стр. 281-302. (2010) 2010
Специфичности слободног времена младих глувих и наглувих Аутор Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (3), бр. 60, 563- 578 (2014) 2014
Светомир Бојанин:. Третман покретом и саветовање Коаутор Београдска дефектолошка школа, 22(1), 105-109. (2016) 2016
Породице деце са сметњама у развоју и проблеми са којима се суочавају Коаутор Специфичности оштећења слуха- Нови кораци, Тематски зборник радова, ФАСПЕР, ), Београд, стр. 245-261. 2016
Организација слободног времена деце ометене у развоју у породици Коаутор Педагогија, бр. 2, (2016) 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вишеструко ометена глува деца. Задужбина Андрејевић, Београд, 2010 (монографија) Аутор
Приручник за родитеље деце са сметњама у развоју „Покренимо се, повежимо се“, Помоћ породици, Београд (приручник) Коаутор
Здрави у бољи живот- Saste ano pošukar djivdipe, приручник за здравствену едукацију , Помоћ породици, Београд (2008) Коаутор
Да наше специјалне школе буду као европске; препоруке за унапређивање рада са смерницама добре праксе, Помоћ породици, Београд, 2018 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање Његове светости Патријарха српског Иринеја за волонтерски рад у саветовалишту Верског добротворног старатељства Српске православне цркве Српска православна црква 2015
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник сурдолошке секције
Потпредседник у организацији „Помоћ породици“, Земун, од 2009
Руководилац Ераѕмус+ пројекта „Let's make our Special Education Schools more European“

Ненад Глумбић

Члан програмског одбора и реализатор
0112920450
nenadglumbic@gmail.com
Звање:

доктор дефектолошких наука  

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  

Радно место:

дефектолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Предшколска установа „Нада Наумовић“, Крагујевац дефектолог
1998 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Đorđević, M., Glumbić, N. (2017). Procedura uvođenja vizuelnih rasporeda kod učenika sa poremećajem autističkog spektra u cilju olakšavanja tranzicionih procesa u školskom kontekstu. Настава и васпитање, 66(3), 451-464. Коаутор Настава и васпитање, 66(3), 451-464. (2017) 2017
Glumbić, N., Brojčin, B. (2012). Factor structure of the Serbian version of the Children's communication checklist – 2. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1352-1359. Коаутор 2. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1352-1359. (2012) 2012
Brojčin, B., Glumbić, N. (2017). Republic of Serbia. In M. L. Wehmeyer, J. R. Patton, (Eds.), The Praeger International Handbook of Special Education (pp. 211–223). Santa Barbara, California: Praeger. Коаутор The Praeger International Handbook of Special Education (pp. 211–223). Santa Barbara, California: Praeger, (2017) 2017
Đorđević, M., Glumbić, N., Brojčin, B. (2016). Paralinguistic abilities of adults with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 48(C), 211-219. Коаутор Research in Developmental Disabilities, 48(C), 211-219. (2016) 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Да наше специјалне школе буду као европске; препоруке за унапређивање рада са смерницама добре праксе, Помоћ породици, Београд, 2018 Коаутор
Глумбић, Н., Бројчин, Б., Ђорђевић, М. (2018). Специјална едукација заснована на доказима: бихевиоралне технике. ФАСПЕР Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан АБА Србија
Сарадник НВО „Помоћ породици“
Руководилац пројекта и реализатор истраживања у оквиру пројекта “Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС)
Члан радне групе за унапређење рада са децом и породицама деце са спектром аутистичних поремећаја (Министарство здравља РС)
Руководилац српског тима у пројекту Erazmus + „Accessible Online environment for encouraging autonomous English language learning aimed at people with disabilities“
Учесник пројекта „IPA+ – Inclusion of people with autism in Europe. Towards specialized training model for professionals”
Учесник пројекта „Камп животних вештина за особе са аутизмом“, (Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану)

Виолета Несторов

Члан програмског одбора и модератор
062588991
violetanestorov@gmail.com
Звање:

доктор дефектолошких наука  

Установа:

Помоћ породици, Београд и ПУ "Савски венац"  

Радно место:

логопед  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 НВО "Помоћ породици", Београд Координатор програма стручног усавршавања
2004 2019 ПУ "Савски венац", Београд дефектолог логопед у развојној групи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dysgraphic handwriting in Gipsy and Non- Gipsy Children. Journal of Head Trauma Rehabilitation, Vol. 27, N5, p. E31. ISSN: 0885 9701 Impact factor 3.443 Аутор рад у "Journal of Head Trauma Rehabilitation", Vol. 27, N5, p. E31. ISSN: 0885 9701 Impact factor 3.443 2012
Синтаксички развој код деце млађег школског узраста ромске националности, Београдска дефектолошка школа, Београд, Аутор рад у "Београдска дефектолошка школа" 2014
Семантички развој код деце млађег школског узраста ромске националности, Београдска дефектолошка школа, Београд Аутор рад у "Београдска дефектолошка школа" 2013
Дислексија и синтаксички развој, Примењена лингвистика, Аутор рад у "Примењена лингвистика," 2014
Дислексија и семантички развој, Специјална едукација и рехабилитација, Аутор рад у "Специјална едукација и рехабилитација" 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Да наше специјалне школе буду као европске; препоруке за унапређивање рада са смерницама добре праксе, Помоћ породици, Београд, 2018 Коаутор
Покренимо се, повежимо се, Помоћ породици, Београд, 2013 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2014
Грамата Патријарха Павла за рад у Здравственом саветовалишту при Верском добротворном старатељству СПЦ, Српска православна црква 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Помоћ породици, Београд, координатор програма стручног усавршавања
Учесник/координатор Ераѕмус+ пројекта „Let's make our Special Education Schools more European“