Заштита озонског омотача – стање у свету и у Србији

Код одобреног скупа: 411  

Трибина

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
Кнеза Милоша 7а/II, 11000 БеоградВладан Галебовић
sekretar@smeits.rs
0113230041
063300833

Заштита озонског омотача – стање у свету и у Србији

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Машински инжењер Alexander Pachai , Johnson Controls, Данска
Доктор филозофије Ристо Цицонков , Машински факултет Скопље, Северна Македонија
Дипломирани инжењер технологије Бојана Радески , Министарство заштите животне средине Србије
Дипломирани инжењер технологије Halvart Koeppen , UN Environment
Доктор техничких наука Liviu Drughean , Грађевински факултет, Технички универзитет
Доктор машинских наука Franc Kosi , Машински факултет Универзитета у Београду

1

80

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сава Центар, Милентија Поповића 9, Београд 05.12.2019. 3

Радне биографије


Alexander Pachai

Реализатор
0113230041
Alexander.C.Pachai@jci.com
Звање:

Машински инжењер 

Установа:

Johnson Controls, Данска 

Радно место:

Менаџер технологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 Johnson Controls, Данска Менаџер технологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радна група IIR-a: Безбедност у техници хлађења Аутор 49. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2018
Како ће тржиште реаговати на предстојеће постепено смањивање ХФЦ-а наккон амандмана у Кигалију? Аутор 48. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Pachai је аутор бројних обука намењеним техничарима и инжењерима у вези са природним расхладним средствима и савременим системима. Преко десет година учествује на Међународном конгресу КГХ.

Ристо Цицонков

Реализатор
0113230041
ristoci@ukim.edu.mk
Звање:

Доктор филозофије 

Установа:

Машински факултет Скопље, Северна Македонија 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 2019 Машински факултет Скопље, Северна Македонија Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Расхладни флуиди: трајња решења или дуготрајне обавезе? Аутор 48. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Извршни комитет Међународног института за хлађење (IIR), Америчко друштво за КГХ (ASHRAE), Европска асоцијација за хлађење природним расхладним средствима (EURAMMON), Друштво за КГХ Србије.

Бојана Радески

Реализатор
0113230041
bojana.radeski@ekologija.gov.rs
Звање:

Дипломирани инжењер технологије 

Установа:

Министарство заштите животне средине Србије 

Радно место:

Руководилац Групе за заштиту озона 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2019 Министарство заштите животне средине Србије Руководилац Групе за заштиту озона
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сертификација сервисера расхладних и клима уређаја у Републици Србији Аутор 49. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Преговарачке групе 27, руководи спровођењем Монтреалског протокола, Амандмана из Кигалија.

Halvart Koeppen

Реализатор и модератор
0113230041
halvart.koppen@un.org
Звање:

Дипломирани инжењер технологије 

Установа:

UN Environment 

Радно место:

Регионални координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2019 UN Environment ((Организација Уједињених нација за животну средину) Регионални координатор за Монтреалски протокол ЕСА мреже
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Међународни напори за побољшање руковања расхладним средствима Аутор 49. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2018
Ажурираље ратификованих амандмана из Кигалија Аутор 49. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2017

Liviu Drughean

Реализатор
0113230041
liviu.drughean@utcb.ro
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Грађевински факултет, Технички универзитет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Грађевински факултет, Технички универзитет у Букурешту, Румунија Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Коришћење природних расхладних флуида за расхладна постројења клизишта Аутор 49. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународни институту за хлађење (IIR), Америчко друштво за КГХ (ASHRAE), Дунавски огранак ASHRAE-а.

Franc Kosi

Модератор
0113230041
fkosi.sr@gmail.com
Звање:

Доктор машинских наука 

Установа:

Машински факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Редовни рофесор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2016 Машински факултет Универзитета у Београду Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прелаз топлоте и влаге са смрзнуте површине - инжењерски приступ Аутор 45. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2014
Утицај смразвања на квалитет јагодастог воћа Коаутор 45. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународни институт за хлађење (IIR), Komisija D1 - Refrigerated Storage, Paris, France, Друштво за КГХ Србије, Инжењерска комора Србије