„AНАЛИТИКА И ДИЈАГНОСТКА У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ И ЗДРАСТВЕНОМ ВАСПИТАЊУ“

Код одобреног скупа: 410  

Симпозијум

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156Мирослав Марковић
sspfvs@gmail.com
0112086389
063249937

„AНАЛИТИКА И ДИЈАГНОСТКА У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ И ЗДРАСТВЕНОМ ВАСПИТАЊУ“

Унапређивање компетенција наставника за примену аналитичких и дијагностичких метода у настави физичког и здравственог васпитања

Праћење биолошког развоја координације и флексибилности – аналитички приступ ; Дисбаланс – дијагностика и компјутерско дозирање часа и тренинга; Изненадна смрт код младих спортиста и ученика, може ли се спречити?; Значај редовних медицинских прегледа

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Душан Угарковић , Факултет спорта и физичког васпитања
доцент Душко Спасовски , Институт за ортопедско-хируршке болести ”Бањица”
специјалиста спортске медицине Горан Вукомановић , Универзитетска дечија клиника „Тиршова“
специјалиста спортске медицине Сеад Малићевић , ФК Партизан, Београд
саветник координатор Миросав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања

1

60

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

500 РСД