„AНАЛИТИКА И ДИЈАГНОСТКА У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ И ЗДРАСТВЕНОМ ВАСПИТАЊУ“

Код одобреног скупа: 410  

Симпозијум

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156Мирослав Марковић
sspfvs@gmail.com
0112086389
063249937

„AНАЛИТИКА И ДИЈАГНОСТКА У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ И ЗДРАСТВЕНОМ ВАСПИТАЊУ“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Душан Угарковић , Факултет спорта и физичког васпитања
доцент Душко Спасовски , Институт за ортопедско-хируршке болести ”Бањица”
специјалиста спортске медицине Горан Вукомановић , Универзитетска дечија клиника „Тиршова“
специјалиста спортске медицине Сеад Малићевић , ФК Партизан, Београд
саветник координатор Миросав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања

1

60

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Душан Угарковић

Реализатор
065652407
dr.ugarkovic@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 2019 Факултет спорта и физичког васпитања наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Jaric S, Ugarkovic D, Kukolj M (2001). Anthropometric, strength, power and flexibility variables in elite male athletes: basketball, handball, soccer and volleyball players. Journal of Human Movement Studies, 40, 453-464 Коаутор Обајвљен рад 2001
3. Ugarkovic D, Matavulj D, Kukolj M, Jaric S (2002). Standard anthropometric, body composition, and strength variables as predictors of jumping performance in elite junior athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 16:227-230. Коаутор Објављен рад 2002
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Угарковић, Д. (1995). Биологија развоја човека са основама спортске медицине. Факултет физичке културе Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење спортске медицине

Душко Спасовски

Реализатор
064145551
duskosp@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Институт за ортопедско-хируршке болести ”Бањица” 

Радно место:

лекар ортопед, професор физичког васп 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 Ортопедска клиника ортопед
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Spasovski D. Sports kinesiology: Diagnostic and therapeutical aspects of human resting muscle tone. Medicinski podmladak. 2016;67(2):25-9 Аутор Објављен рад 2016
Vukašinović Z, Pelillo F, Spasovski D, Šešlija I, Živković Z, Matanović D. Triple pelvic osteotomy for the treatment of residual hip dysplasia – Analysis of complications. Hip International 2009; 19(4):315-22. Коаутор Објављен 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Spasovski D, Obrenović M. Osnovi topografske i funkcionalne anatomije čoveka. Sportska Akademija, Beograd, 2003. pp. 163. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српска Ортопедско-Трауматолошка, Асоцијација МЕНСА Србије

Горан Вукомановић

Реализатор
063312424
pedijatar.goran@gmail.com
Звање:

специјалиста спортске медицине 

Установа:

Универзитетска дечија клиника „Тиршова“ 

Радно место:

Лекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2019 Универзитетска дечија клиника „Тиршова“ лекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вукомановић Г, Симеуновић С, Гајић Ж, Илић С. Ургентна терапија аритмија код деце. Акта Медика Педиатрика, Педијатријска кардиологија 1999;1:67-82 Коаутор Објављен/излагање 1999
Симеуновић С, Гајић Ж, Јовановић И, Илић С, Херцог Ђ, Вучићевић М, Ћеранић Љ, Ђукић М, Вукомановић Г, Парезановић В, Милинчић Ж. Срчана Инсуфицијенција. Акта Медика Педиатрика, Педијатријска кардиологија 1999;1:1-16 ---- 1999
Награде и признањ
Назив Организација Година
Поводом обележавања 76 година рада Медицинског факултета Универзитета у Београду добио плакету Медицинског факултета. Медицински факултет Београд 2000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско лекарско друштво, Европско удружење кардиолога

Сеад Малићевић

Реализатор
063636963
dr.sead@gmail.com
Звање:

специјалиста спортске медицине 

Установа:

ФК Партизан, Београд 

Радно место:

лекар, специјалиста медицине спорта 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 ФК Партизан, Београд клубски лекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Malićević S, Velkovski S, Igački I, Nešić D, Mazić S, Mitrović D. Primena standarda ISO 9000 u medicini sporta. Srp Arh Celok Lek. 2003;131(9-10):419-23. (M52) Коаутор Објављен 2003
Rosić I, Malićević S, Medić S. Značaj starosti i pola za izostanak imunog odgovora na vakcinaciju protiv hepatitisa B. Srp Arh Celok Lek. 2008;136(1-2):33-7. (M23) ---- 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српко лекарско друштво

Миросав Марковић

Модератор
063249937
miroslav73markovic@gmail.com
Звање:

саветник координатор 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

проф. физичког васптања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2012 ОШ "Филип Вишњић наставник
2012 2019 ЗУОВ саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Višnjić, D., Ilić, J., Martinović, D., Marković, M. (2011). Gender and Age Differences in the Achievements and Motivation for Engagement in Physical Education in Elementary School. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, Vol. XI, ISSUE 2 Supp Коаутор Излагање 2011
Marković, M., Višnjić, D., Marković, Ž. (2013): Application of „Functional“ Method in Trunk Muscule Strenght Development in Primary School Seventh From Students, Novi Sad, Conference proceedings; str. 309. Коаутор Објављен/излаган 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставу физичког васпитања од 1-4 разреда, Школа Плус Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за Допринос и сарадњу у остваривању програма стручног усавршавања наставника физичког васпитања Друштво педагога физичке културе Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Београда