VI међународна конференција о настави физике у средњим школама

Код одобреног скупа: 41  

Конференција

Алексиначка гимназија
Тихомира Ђорђевића б.б. 18220 АлексинацСлавољуб Радуловић
konferencija.aleksinac@gmail.com
018807780
0642027793

VI међународна конференција о настави физике у средњим школама

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

3 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Љубиша Нешић

Члан програмског одбора и реализатор
018533015
nesiclj@junis.ni.ac.rs
Звање:

доктор физичких наука, редовни професор 

Установа:

ПМФ Ниш 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2018 ПМФ Ниш наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Specialized vs standard high school classes and their results in physics Коаутор Proc, of the BPU6. American Institute of Physics 2007 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи физике, ПМФ, Ниш 2011 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФН, ДФС, председник комисије за Семинаре 2015-2017

Драгослав Никезић

Члан програмског одбора и реализатор
034336223
nikezic@kg.ac.rs
Звање:

др физичких наука, редовни професор 

Установа:

ПМФ Крагујевац 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2015 ПМФ Крагујевац наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Alpha hit frequency of sensitive cells in T-B tree due to radon progeny. Коаутор International Journal of Radiation Biology, Volume 77, (5) 559-565, (2001) 2001
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у Физику. ПМФ-Крагујевац, 1995 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, Члан Српског друштва за заштиту од зрачења

Мићо Митровић

Члан програмског одбора и реализатор
0642426183
mico@ff.bg.ac.rs
Звање:

др физичких наука, редовни професор 

Установа:

Физички факултет Београд 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2018 Физички факултет Београд наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
EFFECT OF DISSOLUTION AND REFACETING ON GROWTH RATE DISPERSION OF SODIUM CHLORATE AND POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE CRYSTALS Коаутор Industrial and Engineering Chemistry Research 2014, 53 (50), pp 19643-19648 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи методике наставе физике, 2002, Физички факултет-Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, Дугогодишњи председник комисије за такмичења,средњих школа

Маја Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
0629799698
maja.stojanovic@df.uns.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука, ванредни професор 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2018 ПМФ Нови Сад наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Determination Instructions Effciency of Teaching Methods in Teaching Physics in the Case of Teaching Unit “Viscosity. Newtonian and Stokes law“ Коаутор Acta Didactica Napocensia, Babes-Bolyai University, 2015 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Praktikum eksperementalnih vežbi iz fizike tečnih kristala издавач: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet ISBN:978-86-7031-249-4 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
ПМФ то сам ја Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, члан комисије за семинаре

Mилан Ковачевић

Члан програмског одбора и реализатор
034300266
kovac@kg.ac.rs
Звање:

доктор физичких наука. ванредни професор 

Установа:

ПМФ Крагујевац 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2018 ПМФ Крагујевац наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Испит за лиценцу-Анализа наставног часа Аутор Републички семинар о настави физике, Београд,2012,Зборник радова 2012
Demonstration of the photoelectric effect by one mechanical model Коаутор Phys. Congress, Serbia and Montenegro, Petrovac, (2004) 35-38 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у теорију оптичких таласовода ISSBN 987-86-6009-024-1 ПМФ Крагујевац, 2013. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, члан комисије за семинаре

Надежда Новаковић

Члан програмског одбора и модератор
063459345
nnada@pmf.ni.ac.rs
Звање:

доктор физичких наука,редовни професор 

Установа:

ПМФ Ниш 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2016 ПМФ Ниш наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Same transport characteristics in plasmas in the mixtures of xenon, argon and caesium Аутор J. Plasma Physics 71, (2005), 5, pp. 1. 2005
Међународна јуниорска научна олимпијада 2004-201 Аутор Положај физике у средњим школама у региону, Алексинац,2013, Зборник радова 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум лабораторијских вежби из физике, ПМФ Ниш, 1999. Аутор

Андријана Жекић

Члан програмског одбора и реализатор
0604469449
andrijana@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука, ванредни професор 

Установа:

Физички факултет Београд 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 Физички факултет Београд наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
NONGLOWING FACES OF SODIUM CHLORATE CRYSTALS IN SUPERSATURATED SOLUTION Коаутор CRYSTAL GLOWTH & DESIGN, (2014), vol. 14 br. 3, str. 972-978 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи енергетике, 2014, Физички факултет-Универзитет у Београду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, члан комисије за семинаре

Роберт Репник

Члан програмског одбора и реализатор
041792567
robert.repnik@uni-mb.si
Звање:

доктор физичких наука, доцент 

Установа:

Факултета за наравословје ин математико, Марибор 

Радно место:

наставник физике и мултимедија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 Факултета за наравословје ин математико, Марибор наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Liquid crystals : laboratory of physics Коаутор The 18th International Liquid Crystal Conference, ILCC 2000, July 24-28, 2000, Sendai International Center, Sendai TheJapanese Liquid Crystal Societ 2000
Sudden isotropic-nematic phase transition within a plan-parallel cell Коаутор 8th European Conference on Liquid Crystals, 2005, Sesto(BZ), Italy. Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2005, str. 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT : (poučevanje in učenje) : letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu CRP v letih 2003-2004, (Konkurečnost Slovenije 2001-2006). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара,математичара и астронома Словеније

Боце Митревски

Члан програмског одбора и реализатор
070652213
boce@pmf.ukim.mk
Звање:

доктор физичких наука, доцент 

Установа:

ПМФ Скопје 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2001 ПМФ Скопје наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Physics education standards - concept and reality: Macedonian perspectives Коаутор Proceedings of the XLII National Conference for physics teaching, September 8-1, 2014, Stara Zagora, Bulgaria 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника, Природно-математички факултет. Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“, 2010 Скопје Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФРМ-председник

Аљоша Канцлер

Члан програмског одбора и реализатор
041956372
aljosa.kancler@prva-gimnazija.org
Звање:

професор физике 

Установа:

Прва гимназија Марибор, Словенија 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2018 Прва гимназија Марибор, Словенија наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Превод ин упораба тује физикалне сплетне апликације в словеншчини Аутор (2015, СИРИКТ, Крајнска гора, Словенија).Зборник радова 2015
Од топлоте до електричне енергије - кроскурикуларна природословна екскурзија Аутор (Природнословне компетенције, 2011, Марибор),Зборник радова 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФМАС

Славољуб Радуловић

Члан програмског одбора и модератор
0642027793
slavoljub_radulovic@yahoo.com
Звање:

дипломирани физичар 

Установа:

Алексиначка гимназија 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2018 Алексиначка гимназија наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Flash симулације у настави физике Аутор Конгрес физичара Србије и Црне Горе, 2004 – Петровац,Зборник радова 2004
Примери примене интерактивне табле iBoard на часовима физике Аутор Симпозијум наставника физике из региона, 2013 – Алексинац,Зборник радова 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за успехе ученка на републичким такмичењима из физике ДФС 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФ Ниш, ДФС