VI међународна конференција о настави физике у средњим школама

Код одобреног скупа: 41  

Конференција

Алексиначка гимназија
Тихомира Ђорђевића б.б. 18220 АлексинацСлавољуб Радуловић
konferencija.aleksinac@gmail.com
018807780
0642027793

VI међународна конференција о настави физике у средњим школама

Унапређивање компетенција наставника физике средњих школа за поучавање и учење

Нобелова награда за физику за 2017. годину Принципи и велике идеје научног образовања у настави - улога професора физике Истраживањем до физичких закона и законитости Физика у дуалном образовању Стање и перспективе физике дизајниране према преузетим и прилагођеним наставним плановима и програмима Радионице Иновативни експерименти у настави физике Информационе технологије у настави Физике Како се забавити и учити помоћу приручних експеримената Развијање стратегија рјешавања проблема у настави физике Настава физике у средњим школама са интерактивним симулацијским алатима (Algodoo, Step и Physion) Пројекти у настави физике – изазов и перспектива Променa програма у гимназијама , стандарди у настави физике и општа матура

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

3

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

2000 РСД