Десети симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Код одобреног скупа: 409  

Симпозијум

Универзитет у Београду - Математички факултет
Студентски трг 16, БеоградМарек Светлик
svetlik@matf.bg.ac.rs
0112027801
0638640147

Десети симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор математике Миодраг Матељевић , Математички факултет
Доцент Миљан Кнежевић , Математички факултет
Ванредни професор Мирослав Марић , Математички факултет
Дипломирани математичар Марек Светлик , Математички факултет

1

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Стари град 07.12.2019. 67

Радне биографије


Миодраг Матељевић

Члан програмског одбора и реализатор
2027801
miodrag@matf.bg.ac.rs
Звање:

Доктор математике 

Установа:

Математички факултет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1983 Природно-математички факултет асистент
1983 1989 Природно-математички факултет доцент
1989 1995 Природно-математички факултет ванредни професор
1995 2019 Математички факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Božin, V., Lakić, N. Marković, V., Mateljević, M., The unique extremality, Journal d' Analyse 75 (1998), 299 – 338. Коаутор објављен рад 1998
Knežević, M. Mateljević, M., On the quasi-isometries of harmonic quasi-conformal, J. Math. Anal. Appl. 2007., 334(1), 404 – 413. Коаутор објављен рад 2007
M. Mateljević, M.Svetlik, M.Albijanić, N.Savić, Generalizations of the Lagrange mean value theorem and applications, Filomat 27:4 (2013), 515–528. Коаутор објављен рад 2013
M. Mateljević, M. Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity, The Teaching of Mathematics, XIII, 1 (2010), 1–16. Коаутор објављен рад 2010
M. Mateljević, A. Rosić, M. Svetlik, A problem from the PISA assessment relevant to calculus, The Teaching of Mathematics, XIV, 1 (2011), 15–29. Коаутор објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
M. Mateljević, Topics in Conformal, Quasiconformal and Harmonic maps, Zavod za udžbenike, Beograd 2012. Аутор
M. Mateljević, Kompleksna analiza 1, Zavod za udžbenike, Beograd 2012. Аутор
M. Mateljević, Kompleksna analiza 2, Zavod za udžbenike, Beograd 2012. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за науку 2006. године Град Београд 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Академик САНУ од 2012. године

Миљан Кнежевић

Члан програмског одбора и реализатор
2027801
kmiljan@matf.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Математички факултет 

Радно место:

Професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 Математички факултет Асистент, Доцент
1997 2019 Математичка гимназија Професор до 1/3
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Knežević, M. Mateljević, On the quasi-isometries of harmonic quasiconformal mappings, J. Math. Anal. Appl., 334/1, 404-413, (2007). Коаутор објављен рад 2007
M. Knežević, Some Properties of Harmonic Quasiregular Mappings, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics (LTAPH), Volume 36, pp 531-539, (2013). Коаутор објављен рад 2013
M. Knežević, A Note on the Harmonic Quasiconformal Diffeomorphisms of the Unit Disc, Filomat 29:2 (2015). Коаутор објављен рад 2015
M. Knežević, Dj. Krtinić, A note on infinite descent principle, Teaching of Mathematics, Vol. 16, br. 2, str. 67-78, (2013): ISSN: 1451-4966. Коаутор објављен рад 2013
M. Mateljević, M. Knežević, M.Svetlik, Distance in the Absolute Plane and Cauchy Functional Equations, Filomat 31:11 (2017), 3585–3592. Коаутор објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирке задатака из математике за завршни испит у основном образовању и васпитању, 2011-2015, Министарство просвете и науке Републике Србије и ЗУОВ. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Мирослав Марић

Члан програмског одбора и реализатор
2027801
maricm@matf.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Математички факултет 

Радно место:

Наставник на Катедри за рачунарство и ин 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2008 Математички факултет асистент
2009 2015 Математички факултет доцент
2015 2018 Математички факултет ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Marić М., An Efficient Genetic Algorithm For Solving The Multi-Level Uncapacitated Facility Location Problem, Computing and Informatics, 29 (2), pp 183-201, 2010. Аутор објављен рад 2010
Pećanac R., Lambić D., Marić M., The influence of the use of educational software on the effectiveness of communication models in teaching. The New Educational Review (ISSN 1732-6729), Vol. 26, No. 4. pp 60-70, 2011. Коаутор објављен рад 2011
Stanimirović Z., Marić M., Božović, S., Stanojević P., An Efficient Evolutionary Algorithm for Locating Long-Term Care Facilities, INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL 41 (1), pp 77-89, 2012. Коаутор објављен рад 2012
Marić M., Stanimirović Z., Stanojević P., An efficient memetic algorithm for the uncapacitated single allocation hub location problem, Soft Computing, Volume 17, Issue 3, pp 445-466, 2013. Коаутор објављен рад 2013
Lazović B., Marić M., Filipović V., Savić A., An integer linear programming formulation and genetic algorithm for the maximum set splitting problem, Publications de l Institut Mathématique, Volume 92, Issue 106, pp 25-34, 2012. Коаутор објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Оперативни системи, 2015, Математички факултет Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
itSMF Srbija

Марек Светлик

Реализатор и модератор
2027801
svetlik@matf.bg.ac.rs
Звање:

Дипломирани математичар 

Установа:

Математички факултет 

Радно место:

Асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2010 Математички факултет сарадник у настави
2010 2019 Математички факултет асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Mateljević, M.Svetlik, M.Albijanić, N.Savić, Generalizations of the Lagrange mean value theorem and applications, Filomat 27:4 (2013), 515–528. Коаутор објављен рад 2013
M. Mateljević, M. Knežević, M.Svetlik, Distance in the Absolute Plane and Cauchy Functional Equations, Filomat 31:11 (2017), 3585–3592. Коаутор објављен рад 2017
M. Mateljević, M. Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity, The Teaching of Mathematics, XIII, 1 (2010), 1–16. Коаутор објављен рад 2010
M. Mateljević, A. Rosić, M. Svetlik, A problem from the PISA assessment relevant to calculus, The Teaching of Mathematics, XIV, 1 (2011), 15–29. Коаутор објављен рад 2011
M.Mateljević, N.Jozić, M.Svetlik, Istraživanjem do minimuma ili maksimuma, Zbornik radova, Treći simpozijum ,,Matematika i primene“, Matematički fakultet, 25.-26.05.2012., Beograd 2013., ISBN : 978-86-7589-096-6 Коаутор објављен рад 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Студент генерације Математичког факултета Математички факултет 2007