Стимулација интелектуалног развоја - примери добре праксе

Код одобреног скупа: 407  

Трибина

Удружење Креативни учитељи
Војвођанска 115/16, Нови БеоградМомчило Степановић
stlamomcilo@gmail.com
0112280932
0641357278

Стимулација интелектуалног развоја - примери добре праксе

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Педагошки саветник Тања Олеар Гојић , ОШ,,Драган Лукић“, Београд
мастер, докторандкиња Маринела Шћепановић , Друштво дефектолога Војводине
Доктор педагошких наука  Горан Вилотијевић , Висока школа струковних студија за васпитаче 
самостални педагошки саветник Момчило Степановић , ОШ "Бановић Страхиња", удружење Креативни учитељи
професор разредне наставе Љиљана Лазаревић , ОШ “Михаило Петровић Алас”, Београд
професор разредне наставе Мирјана Тишма , ОШ „Драган Лукић“ Београд

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Тања Олеар Гојић

Реализатор и модератор
0691974128
t.olear.gojic@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ,,Драган Лукић“, Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 ОШ "Драган Лукић", Нови Београд Наставник разредне наставе
2003 2011 ОШ "Павле Поповић, Вранић Наставник разредне наставе
1999 2000 ОШ "Максим Горки" Београд Наставник разредне наставе
1988 1999 ОШ "Петар Петровић Његош" Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Активности Менсе Србије за децу Аутор Зборник сажетака треће међунардне конференције Даровитост потребе 21. века 2019.Крушевац 2019
Школа и даровитост Коаутор Зборник радова Прва међународна научно стручна конференција ,,Даровитост– препознавање и подршка“ (Менса Србије, Нови Сад) 2017
,,Пројектна настава и употреба ИКТа је велика могућност за развој вештина за 21. век“, Аутор Зборник сажетака Друге међународна научно стручна конференција ,,Даровитост– образовање и развој“ (Менса Србије, Београд) 2018
Учимо брзо и лако, јер знамо како Аутор Програм стручног усавршавања акредитован код ЗУОВ-а 2017
Обележавање Дана интелигенције 2019 Аутор Менса Србије, Удружење Креативни учитељи и Институт за модерно образовање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Winner of STEM Discoverz Week 2018 Scientix 2018
eTwining национална ознака квалитета за 7 пројеката eTwining 2018
eTwining европске ознаке квалитета за 6 пројеката eTwining 2017
Добар пример праксе еДодатна из математике Савез учитеља Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Менса Србије
Удружење Креативни учитељи
Институт за модерно образовање
ЕПоК тим
еТвининг
Члан организационог одбора међународне конференције Даровитост 2018. и 2019.

Маринела Шћепановић

Реализатор
062244060
mscepanovic@gmail.com
Звање:

мастер, докторандкиња 

Установа:

Друштво дефектолога Војводине 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 Друштво дефектолога Војводине Председник Управног одбора
2000 2019 ШОСО са домом „Вук Караџић“ Наставник индивидуалне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Scepanovic, M., & Lazarevic, Lj. - Professional development of teachers for working with gifted students Аутор Рад изложен на 4. Научној конференцији „Истраживање у образовању“, одржаној у Љубљани, Словенија 2019
Šćepanović, M., & Kalinić, T. - Legislative Conditions and Teachers’ Competencies For Work With Gifted Students In Serbia. Аутор Thematic Collection of Papers “Giftedness, Education, And Development”, pp. 35-47. Novi Sad: Mensa Srbije. 2018
Šćepanović, M., Kalinić, T., Klepić, S. - Savanti i darovitost. Аутор U: Darovitost - tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Giftedness – international thematic collection of papers, pp. 91-101.Mensa Srbije 2017
Scepanovic, M., & Kalinic, T. - The Importance of Parents Involvement in Inclusive Individual Educational Plan (IEP) Creation. Аутор In: Conference Proceedings (Part two), IX International Conference: Improving the Quality of Life of Children and Youth, pp. 50 2018
Šćepanović M. - Neki aspekti dvostruke izuzetnosti/ Some Aspects of the Twice-Exceptionalism. Аутор In: Book of Abstracts of II International and Professional Conference 'Giftedness, Education, and Development’, pp. 85-88. Novi Sad, Mensa Serbia 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање Менсе Србије за организовање активности, допринос развоју и промовисању Менсе Србије Менса Србије 2015
"Meritorious Defectologist Award“ Друштво дефектолога Војводине 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Војводине
Менса Србије
Алијанса просветитеља Србије
ЕПОК тим Србије

Горан Вилотијевић

Реализатор
063205304
goran@pedagogija.rs
Звање:

Доктор педагошких наука  

Установа:

Висока школа струковних студија за васпитаче  

Радно место:

Професор струковних студија  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Професор
2002 2012 ОШ „Бановић Страхиња“ Директор
1990 1994 ОШ „Бановић Страхиња“ Наставник разредне наставе
1985 1990 ОШ "Дринка Павловић" Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Metodološki problemi istraživanja darovitosti Предавач Излагање на конференцији 2012
Даровити и дидактичка култура Предавач Излагање на конференцији 2015
Darovitost i kreativni pristupi učenju Предавач Излагање на конференцији 2017
Евалуација у репродуктивној и развијајућој настави, Зборник 2015. Учитељски факултет Ужице. Коаутор Објављен рад у Зборнику радова 2015
Стил рада наставника и подстицање еманципаторског понашања ученика, Зборник 2015. Учитељски факултет Београд. Коаутор Објављен рад у зборнику радова 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Педагошке теорије- практикум, Школска књига, Београд (ISBN 978-86-86371-48-5) Аутор
Општа педагогија- практикум, Школска књига, Београд (ИСБН 978-86-86371-44-7) Аутор
Породична педагогија- практикум, Школска књига, Београд (ИСБН 978-978-86-86371-45-4) Аутор
Uloga WEB portala u širenju nastavnih inovacija, Školska knjiga, Beograd (ISBN 978-86-86371-41-6) Аутор
Pedagoška funkcija obrazovno informacione tehnologije, Školska knjiga, Beograd (ISBN 978- 86-86371-42-3) Аутор
Porodična pedagogija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Vršac (ISBN 978-86-7372- 203-1) Коаутор
Razvoj ideja o predškolskom vaspitanju praktikum, Školska knjiga, Beograd (ISBN 978-86- 86371-34-8) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење Родитељство

Момчило Степановић

Реализатор
0641357278
stlamomcilo@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Бановић Страхиња", удружење Креативни учитељи 

Радно место:

Дипломирани учитељ - мастер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 ОШ "Бановић Страхиња" Београд Наставник разредне наставе
1988 2016 ОШ "Никола Тесла" Винча Наставник разредне наставе
1986 1988 ОШ "Јован Цвијић" Дебрц Наставник разредне наставе
2015 2015 ОШ "Бановић Страхиња" Београд в.д.директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Школа и даровитост“, Прва међународна конференција ,,Даровитост– препознавање и подршка“ ( Менса Србије, Нови Сад) Реализатор Излагање на конференцији и објављен рад у Зборнику радова 2017
Даровито дете у разреду - од скривеног талента до ИОП-а 3 Аутор Акредитовани програм стручног усавршавања, (ЗУОВ) 2017
Члан организационог одбора и модератор Друге међународне Менсине конференције о даровитости, Бедоград 2018. Реализатор Модератор на конференцији 2018
Кинестетичко учење и препознавање даровитости, Друга међународна Менсина конфренција о даровитости, Београд, 2018. Аутор Излагање на конференцији 2018
Креативна школица успеха – иницијално образовање за XXI век,International journal KNOWLEDGE, issn 2545-4439. Скопље. Аутор Објављен рад и излагање на конференцији 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика 4 - Радни листови за математику IV, (2015) Нови Логос, Београд. Коаутор
Маштачи, педагошки роман (2018), ауторско издање, Београд. Аутор
Ученички дневник 3, (2015) Удружење Креативни учитељи, Београд. Коаутор
Ученички дневник 4, (2015) Удружење Креативни учитељи, Београд. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добра играчка 2018, Пријатељи деце Србије. 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење Креативни учитељи
Менса Србије
Институт за модерно образовање

Љиљана Лазаревић

Реализатор
0637507987
ljiljanalazarevic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ “Михаило Петровић Алас”, Београд 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2019 ОШ “Михаило Петровић Алас”, Београд наставник разредне наставе
2005 2010 Приватна ОШ”Владислав Петковић Дис”, Београд наставник разредне наставе и помоћник директора
2003 2004 ОШ “20.октобар”, Београд наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Образовање и третман изузетних ученика у нижим разредима основне школе - примери добре праксе” Аутор Објављен стручни рад у Зборнику “Изузетна деца - третман и образовање”, Удружење дефеоктолога Војводине 2019
“Professional developmentof teacher for work with geifted children” Коаутор Објављен научни рад у зборнику “Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju”, Педагошки институт у Љубљани 2019
“SUPPORT TO TEACHERS’ WORK WITH GIFTED STUDENTS IN SERBIA” Аутор Објављен стручни рад, 1.Тhematic ECHA conference , Зборник радова, Дубровник 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА (образовно-васпитна теорија и пракса)”, приручник/монографија, Влада РС, МПНТР и ЗУОВ, Београд, 2019/2020. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
“Звезда Београда 2019.” Скуштина града Београда 2019
3.награда “Сазнали на семинару применили у пракси” ЗУОВ и МПНТР 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Епок тим Србије

Мирјана Тишма

Модератор
063342873
tismamirjanasn@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Драган Лукић“ Београд 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 ОШ ,,Драган Лукић“ Београд Наставник разредне наставе
2000 2011 ОШ "Старина Новак" Београд Наставник разредне настве
1999 2000 ОШ "Краљ Петар" Београд Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школа и даровитост Коаутор Зборник радова Прве међународна научно стручна конференција ,,Даровитост– препознавање и подршка“ ( Менса Србије, Нови Сад) 2017
Коучинг у образовању Коаутор Зборни сажетака треће међунардне конференције Даровитост потребе 21. века 2019 Крушевац 2019
Активности у продуженом боравку, Коаутор Зборник радова Иновације у настави, Педагошки институт 2017
Даровито дете у разреду - од скривеног талента до ИОП-а 3 Реализатор Акредитовани програм стручног усавршавања, ЗУОВ 2017
Учимо брзо и лако јер знамо како Коаутор Акредитовани програм стручног усавршавања, ЗУОВ 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
ОШ“ Драган Лукић“, за изузетна педагошка достигнућа и промовисање вредности школе ОШ "Драган Лукић" Нови Београд 2016
Црвени крст Србије и Црвени крст Београда, за допринос у развоју међуљудске солидарности, хуманизма и постизању резултата у развијању племенитих циљева Црвени ктрст Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Менса Србије
Удружење Креативни учитељи