Стимулација интелектуалног развоја - примери добре праксе

Код одобреног скупа: 407  

Трибина

Удружење Креативни учитељи
Војвођанска 115/16, Нови БеоградМомчило Степановић
stlamomcilo@gmail.com
0112280932
0641357278

Стимулација интелектуалног развоја - примери добре праксе

Завршна манифестација обележавања Дана интелигенције 2019. Ближе упознавање васпиача, наставника и осталих из циљне групе са појмом даровитости и важношћу стимулације интелектуалног развоја. Указивање на тренутно стање у смислу односа према даровитима у савременом образовању. Промоција и награђивање примера добре праксе који се односе на подршку даровитим ученицима, а који су креирани и реализовани током обележавања Дана интелигенције 2019.

- Даровити у савременом друштврном контексту - Образовање даровитих ученика у Републици Србији - Интелигенција и успех - Формирање Базе примера добрих активности за стимулацију интелектуалног развоја током обележавања Дана интелигенције

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Педагошки саветник Тања Олеар Гојић , ОШ,,Драган Лукић“, Београд
мастер, докторандкиња Маринела Шћепановић , Друштво дефектолога Војводине
Доктор педагошких наука  Горан Вилотијевић , Висока школа струковних студија за васпитаче 
самостални педагошки саветник Момчило Степановић , ОШ "Бановић Страхиња", удружење Креативни учитељи
професор разредне наставе Љиљана Лазаревић , ОШ “Михаило Петровић Алас”, Београд
професор разредне наставе Мирјана Тишма , ОШ „Драган Лукић“ Београд

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД