ИЗАЗОВИ У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ВРТИЋА КАО МЕСТА ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА

Код одобреног скупа: 406  

Сусрети

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

ИЗАЗОВИ У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ВРТИЋА КАО МЕСТА ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипл. педагог, спец. управљања пројектим Гордана Ђорђевић , ПУ „Др Сима Милошевић“ ЗЕМУН
педагог Татјана Ристивојевић , ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун
Струковни васпитач-специјалиста за припр Бојана Павловић , ПУ“Др Сима Милошевић“ Земун
Струковни васпитач- специјалиста за прип Јелена Момчиловић , ПУ „Др Сима Милошевић“, Београд - Земун
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , ПУ "Нада Наумовић" Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања- Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , ---
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
дипломирани педагог Јасмина Траиловић , Предшколска установа „ Лане“ Кучево

4

400

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел "Оморика" Тара Бајина Башта 05.12.2019. 467

Радне биографије


Гордана Ђорђевић

Реализатор
0643432784
goca.dj.011@gmail.com
Звање:

Дипл. педагог, спец. управљања пројектим 

Установа:

ПУ „Др Сима Милошевић“ ЗЕМУН 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Стручни сарадник-педагог
2017 2017 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник у сектору ПВО
2005 2019 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Стручни сарадник-педагог
2004 2005 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Помоћник директора
2000 2004 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Стручни сарадник-педагог
1997 1999 Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији“ Аутор Зборник Првог конгреса стручних радника предшколских установа Србије 2015
„Пројекти у предшколској установи – Путоказ за унапређивање праксе” Коаутор Просветни преглед 2015
„Физичка и социјална средина као изазов за истраживање деце и одраслих“ Аутор Зборник радова стручних сусрета Савеза удружења медицинских сестара пу Србије 2016
„Вас-питање у заједници која учи“ Коаутор Зборник радова Национални научни скуп педагога : „Вас ПИТАЊЕ данас“ Филозофски факултет“, Београд 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Мрежа инкузивног образовања
Пријатељи деце Земуна

Татјана Ристивојевић

Реализатор
062295551
tatjana.d.ristivojevic@gmail.com
Звање:

педагог 

Установа:

ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун 

Радно место:

стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2010 ПУ „Др Сима Милошевић“, Београд - Земун стручни сарадник - педагог
2010 2011 ПУ „Др Сима Милошевић“, Београд - Земун помоћник директора
2011 2019 ПУ „Др Сима Милошевић“, Београд - Земун стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Гордана Ђорђевић и Татјана Ристивојевић: „Вас-питање у заједници која учи“ Коаутор Зборник радова Национални научни скуп педагога : „Вас ПИТАЊЕ данас“ Филозофски факултет“, Београд 2017
Татјана Ристивојевић, Мирјана Марковић :»Деца имају реч» Коаутор Зборник радова Национални научни скуп педагога, Филозофски факултет, Београд „Педагошки доприносунапређивању подучавања и учења” 2015
Татјана Ристивојевић, Мирјана Марковић: «Путовање до партнерства» Коаутор Зборник радова „Идентитет професије педагога у савременом образовању“ 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Монтесори друштво
Удружење стручних сарадника

Бојана Павловић

Реализатор
0656717845
bojanapavlovic.v@gmail.com
Звање:

Струковни васпитач-специјалиста за припр 

Установа:

ПУ“Др Сима Милошевић“ Земун 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 ПУ“Др Сима Милошевић“ Земун Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пилот пројекат националних Основа програма “Године узлета“,; Реализатор вртић Земунски бисер, Земун, од 2016. -2018.године 2016
Подстицање индивидуализације применом монтесори материјала Реализатор пројекат на нивоу Установе 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача

Јелена Момчиловић

Реализатор
0641471192
jelenamom@yahoo.com
Звање:

Струковни васпитач- специјалиста за прип 

Установа:

ПУ „Др Сима Милошевић“, Београд - Земун 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 ПУ „Др Сима Милошевић“, Београд - Земун Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пилот пројекат националних Основа програма “Године узлета“,; Реализатор вртић Земунски бисер, Земун, од 2016. -2018.године 2016
Подстицање индивидуализације применом монтесори материјала Реализатор пројекат на нивоу Установе 2012

Оливера Вејновић

Члан програмског одбора и модератор
0641629124
olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2005 Предшколска установа „11 aприл“ Нови Београд Васпитач
2005 2019 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка новим Основама предшколског програма Извођач Стручни сусрети медицинских сестара, 2015 2015
О Основама програма предшколског васпитања и образовања Извођач Излагач на пленарној седници, Стручни сусрети васпитача, Тара 2015 2015
Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији Реализатор Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

ПУ "Нада Наумовић" Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 ПУ „ Нада Наумовић“ Васпитач
2000 2006 ПУ „ Нада Наумовић“ руководилац вртића
2006 2011 ПУ „ Нада Наумовић“ Васпитач
2012 2019 ПУ „ Нада Наумовић“ руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
« Луткарско и драмско стваралаштво у васпитно-образовном процесу у циљу јачања дечјих и васпитачких компетенција-интегрисани приступ» Реализатор Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2015
« Вртић као отворен систем-искуства и изазови» Реализатор Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2016
« Игра- начин живљења на предшколском узрасту » ---- 2016
« Истраживачки приступ васпитној пракси» Реализатор Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2017
» Унапређивање васпитно-образовног рада у функцији квалитета предшколског васпитања и образовања» «Чудна воћка″ деца и васпитачи партнери у игри и учењу Аутор Четврти окружни стручни сусрети у Нишу 2015
« Дете у драмској игри» Аутор Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, Прва стручна конференција за васпитаче, Крагујевац 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача ДЕДАР, Смедерево 2008
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача ДЕДАР, Смедерево 2009
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача ДЕДАР, Смедерево 2010
Прва награда за најбољу режију дечије представе ДЕДАР, Смедерево 2006
Награда за адаптацију текста за децу ДЕДАР, Смедерево 2009
Награда за комуникацају са публиком ДЕДАР, Смедерево 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Дечји центар НВО FACE, као аутор и реализатор креативне радионице « Маштара-сваштара» за децу од 5-7 година;
Члан Педагошког колегијума ПУ „ Нада Наумовић“
- Удружења васпитача Шумадије
Члан Удружења васпитача Србије

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор за посебне програме и култур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац васпитач
2011 2019 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац координатор запосебне програме и културну и јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
-"Једно тело двадесет душа",презентација модела А на стручним сусретима 1998.г Коаутор Зборник-стручни сусрети 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2009
-"Искрице-ликовна колонија 2006.", Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи 2006
Пројекат "Сложни у различитостима" Коаутор ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана васпитач
1995 2002 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2019 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поверење и блискост. Аутор Смедеревски магазин, (31) 7 2009
Проблему у сусрет, Аутор Смедеревски магазин, (29) 16, 2010
Дете, игра и родитељ, Аутор Смедеревски магазин, (25) 22, 2014
Дете и игра – пут у срећно детињство Аутор Смедеревски магазин, (24) 29, 2015
Oсврт на виђење даровитости у предшколској пракси Д.Богавац (ур) „Инклузија у предшколству –стање, проблеми и потребе Аутор Newpress Смедерево, стр.13-19. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«И мали глумац је глумац» ,( “Ведра” Смедерево, 2007); Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања- Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2019 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петровић, М., Јонић, З., Коцић, Ј. (2011):Спортско-рекреативне активности деце узраста 5 и 6 година вртића ’’Цврчак’’ у Нишу Коаутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти Суботица 2013
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба Аутор Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача-БАПТА, Сарајево 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012)Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
- Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Мићо Милетић

Члан програмског одбора и модератор
0628835370
micomiletic@yahoo.com
Звање:

доктор математичких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 Висока школа за васпитаче Алексинац проф. струк студија
2006 2008 Висока техничка школа Београд предавач
1991 2006 Техничка школа «Змај» Земун професор математике
1988 1991 Техничка школа Лепосавић професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заснивање појма броја Аутор Зборник радова Наука и глобализација, Филозофски факултет Пале 2014
Онтолошке геометрије Бруна и Петронијевића Аутор Мегатренд ревија 793-803 стр 2012
О бесконачном Аутор Зборник радова Друге математичке конференције Р. Српске, Tребиње 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Инжењерска математика 1 (елементи теорије и примери) , Београд, 2014, Висока техничка школа Београд Аутор
Математика 2 ( статистичка анализа података), 2014, ВТС Бг Аутор
Људски је грешити, Београд, 2011, Математископ Аутор
О четвртој димензији, 2013, Архимедес, Београд Аутор
Шале и анегдоте о математичарима, 2014, Београд, Метематископ Аутор
Радионица математичких игара, Конференција за васпитаче, 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво „Архимедес“ потпредседник друштва
Члан Програмског одбора за преглед и одабир радова - Савез удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Реализатор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012
«Кроз игру до слова», Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2012, 2012
«Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења», Аутор Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
Вредност, структура и функција игре Реализатор бапта, 2016 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Члан Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

--- 

Радно место:

--- 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете Просветни саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-стање, проблеми,потребе Аутор трећа научно-стручна конференција,Бапта,Цетиње ,2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
комисије за избор радова за стручне сусрете ССС
Програмског одбора за избор радова за стручне сусрете васпитача
Водитељ фокус група
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2019 Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Безбедно дете на улици“ Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине„Примери добре праксе 2012
,,Дете и медији“ Аутор Четврта стручна конференција међународног карактера Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА 2015
,,Свакодневни живот детета“ Аутор Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Удружење васпитача Војводине, назив рада 2016
,,Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручни сусрети васпитача Војводине: ,,Различити приступи подстицања дечјег развоја“, 2016
,,Цветићи и музика“ Аутор Балкански савез удружења васпитача (БАПТА) 2017
: ,,Пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручна конференција за васпитаче:,,Истраживачки приступ васпитној пракси“, 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дујић, Н.(2015)Компетенције васпитача у коришћењу савремених комуникација и сарадња са породицом ,,Дете и медији“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова Ivнаучно-стручне конференције БАПТА сарадња са породицом у доба савремене комуникације“ (стр.103-114),Охрид, New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2016) Отвореност предшколске установе према породици грађење партнерских односа према породици у предшколској установи ,,Дете и медији“, Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Вртић као отворени систем искуства и изазови“ (стр.189-197),Кладово, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2016)Игра као ресурс у развијању програма ,,Ми као астронаути-пројектно планирање“ Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Игра-начин живљења на предшколском узрасту“ (стр.190-196),Тара,New press Смедерево Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Модератор на научно-стручној конференцији БАПТА
Саветник-спољни сарадник Школске управе Сомбор
Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Весна Нушић

Члан програмског одбора и модератор
0638847962
vesna.nusic@gmail.com
Звање:

педагошки саветник  

Установа:

ПУ „Наше дете” Врање  

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2019 ПУ „Наше дете” Врање васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога васпитача у прихватању и неговању естетских особина у књижевном делу за децу“- аутора Весне Терзић, Весне Нушић, Биљане Трајковић Коаутор Тематском зборнику Учитељског факултета „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“ 2012
Посебни облици рада са децом узраста 3.- 5,5. год Аутор Тематском зборнику учитељског факултета „ Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским( педагошким ) факултетима 2014
„Лутка причалица у рукама деце и васпитача“- Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић, и Светлана Радосављевић Коаутор Савеза удружења васпитача Србије „ Луткарско и драмско стваралаштво у васпитно- образовном процесу и јачање дечјих и васпитачких компетенција 2015
Игра у функцији прихватања и неговања различитости“ Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић и Светлана Радосављевић Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „Игра- начин живљења на предшколском узрасту 2016
„Кроз врањске сокаке очима деце“, Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић , Светлана Радосављевић, Босиљка Ристић и Весна Терзић Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „Истраживачки приступ васпитној пракси“ 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
-„Драмске и дечије игре“, Врање, 2013.год. Аутор
Дете уме, дете може покретом да ствара“,Врање,2107.год. Аутор
„Веда-Дева“ картице и табле, „Шумска стаза“ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије за полагање испита за лиценцу
удружења васпитача пчињског округа
Mреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Јасмина Траиловић

Члан програмског одбора и модератор
062567981
delicjaca@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „ Лане“ Кучево 

Радно место:

стручни сарадник педагог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 Средња школа „ Младост “ Петровац на Млави Стручни сарадник педагог
2008 2019 Предшколска установа „ Лане“ Кучево Стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поштовање тимског рада-медицинска сестра активни учесник васпитно образовног рада Аутор XV Стручни сусрети “Васпитачи васпитачима” у Врњачкој бањи 2010
„Мислите о томе-индивидуализација у васпитно-образовном раду процесу“ Коаутор V Стручни сусрети стручних сарадника предшколских установа у Београду 2011
“Живот у јаслицама-учимо кроз држење и игру” Коаутор XVII Стручни сусрети сестара предшлколских установа Србије-Кладово 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника предшколских установа Србије
Удружење за психотерапију, саветовање и коучинг Србије
Члан жирија за избор Нај играчке у Смедереву, 2010.године