Дигитални образовни материјал - изазов за савременог наставника

Код одобреног скупа: 405  

Саветовање

Удружење за унапређење васпитања и образовања "Креативни центар" Београд
Градиштанска 8Јелена Потрић
jelena.potric@kreativnicentar.rs
0113088446
0646436105

Дигитални образовни материјал - изазов за савременог наставника

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Доцент на Одељењу за психологију Ивана Степановић Илић , Филозофски факултет у Београду
Мастер филолошких наука Милица Живковић , ОШ ”14. октобар” у Раковици, Београд
Професор разредне наставе Силвана Ђорђевић , ОШ “Бранко Радичевић“, Београд
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ “Николај Велимировић“, Шабац
Професор разредне наставе Невена Перић , ОШ “Димитрије Давидовић“, Смедерево

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Шабац, Шабачко позориште, улица: Карађорђева 22 16.01.2020. 129
2 Пожаревац, Центар за културу, мала сала. Улица: Јована Шербановића 1 21.01.2020. 54
3 Крагујевац, Основна школа "Станислав Сремчевић", улица: Лазе Маринковића 54 23.01.2020. 58
4 Нови Сад, Културна станица "Свилара", улица: Ђорђа Рајковића 6б 30.01.2020. 60
5 Зрењанин, Културни центар Зрењанина, улица: Народне омладине бб 12.02.2020. 126
6 Панчево, Културни центар Панчево, улица: Војводе Живојина Мишића 4 04.02.2020. 54
7 Чачак, Факултет Техничких наука, улица: Светог Саве 65 27.02.2020. 36
8 Бор, Музичка школа "Миодраг Васиљевић", улица: Моше Пијаде 1 11.03.2020. 24
9 Београд, Позориште Пан театар, улица: Булевар Краља Александра 298 (I спрат) 10.03.2020. 28

Радне биографије


Ивана Степановић Илић

Реализатор
0637770741
istepano@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент на Одељењу за психологију 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

Доктор психологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2004 Институт за психологију Филозофског факултета у Београду Истраживач-приправник
2004 2013 Институт за психологију Филозофског факултета у Београду Истраживач-сарадник
2013 2019 Институт за психологију Филозофског факултета у Београду Научни сарадник
2019 2019 Филозофски факултет у Београду Предавач на Одељењу за психологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Development of e-learning materials" - Mеђународни пројекат Института за психологију и и HELVETAS Swiss Intercooperation SRB, са швајцарском издавачком кућом Lehrmittelverlag Zürich and St. Gallen и домаћом издавачком кућом Креативни центар Реализатор Емпиријска истраживања у психологији, излагање на научно-психолошкој конференцији 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Best early-stage researcher papers (најбољи радови истраживача који су публиковали свој чланак у року од 5 година након одбране докторске тезе) Међунарони часопис Психологија 2015

Милица Живковић

Реализатор
0692107467
milica.zivkovic21071989@gmail.com
Звање:

Мастер филолошких наука 

Установа:

ОШ ”14. октобар” у Раковици, Београд 

Радно место:

Професор српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 14. београдска гимназија Професор српског језика и књижевности
2015 2016 ОШ ”14. октобар” у Раковици, Београд Професор српског језика и књижевности
2018 2019 ОШ ”14. октобар” у Раковици, Београд Професор српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала" Предавач Савез учитеља Републике Србије, излагање на симпозијуму 2019

Силвана Ђорђевић

Реализатор
0653335533
silvana.djordjevic70@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ “Бранко Радичевић“, Београд 

Радно место:

Учитељица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2019 ОШ “Бранко Радичевић“, Београд Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала" Предавач Савез учитеља Републике Србије, излагање на симпозијуму 2019

Сузана Мијушковић

Реализатор
0648177314
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ “Николај Велимировић“, Шабац 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Невена Перић

Реализатор
062545054
nsrper@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ “Димитрије Давидовић“, Смедерево 

Радно место:

наставник разредне наставе