АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА И КОМУНИКАЦИЈА - КОНФЕРЕНЦИЈА АТААЦ 2019

Код одобреног скупа: 404  

Конференција

Центар за социјалну инклузију
Гагаринова 4, Нови СадНемања Шевић
office@csi.org.rs
0641148269
0641148269

АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА И КОМУНИКАЦИЈА - КОНФЕРЕНЦИЈА АТААЦ 2019

Унапређење знања наставника и осталих образовних радника о доступним напредним технологијама за децу са сметњама и особе са инвалидитетом. Два дана едукације о асиствној технологији и потпомогнутој комуникацији.

Петак 8. новембар Потпомогнута комуникација и едукација Субота 9. новембар Асистивна технологија у школи и на радном месту

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

дипломирани дефектолог Драгана Пашћан , ШОСО Милан Петровић Нови Сад
проф. др. сци. Мирослав Вранкић , Технички факултет Ријека
спец. инж. инф. тех. Немања Шевић , ШОСО Милан Петровић

2

350

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

7950 РСД