ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА"КОРАЧАМ И СЛУШАМ"

Код одобреног скупа: 403  

Симпозијум

Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
Светозара Марковића 85Марија Поповски
stefan.decanski@sbb.rs
0112683491
0602556020

ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА"КОРАЧАМ И СЛУШАМ"

Подизање теориског и практичног нивоа знања учесника конференције из области кохлеарне имплантације, као и размена искустава професионалаца и родитеља к.и. деце.

Иновације и техничка достигнућа у области амплификације и рехабилитације Примери из праксе у раду са кохлеар имплантираном децом и одраслим особама - видео приказ Примери добре праксе у хабилитационо-рехабилитационом третману у раној интервенцији Родитељи као партнери у ре-хабилитационом третману

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

директор Лепосава Петровић , Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
дипломирани дефектолог Каја Тасић , Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
наставник Драгана Стевановић , Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
наставник Мелита Голубовић , Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД