ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА"КОРАЧАМ И СЛУШАМ"

Код одобреног скупа: 403  

Симпозијум

Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
Светозара Марковића 85Марија Поповски
stefan.decanski@sbb.rs
0112683491
0602556020

ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА"КОРАЧАМ И СЛУШАМ"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

директор Лепосава Петровић , Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
дипломирани дефектолог Каја Тасић , Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
наставник Драгана Стевановић , Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"
наставник Мелита Голубовић , Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански"

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Лепосава Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
0602556000
stefan.decanski@sbb.rs
Звање:

директор 

Установа:

Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2019 Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Корачам и слушам Реализатор 2008 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за развој говора - приручник за рад са децом оштећеног слуха Коаутор

Каја Тасић

Члан програмског одбора и реализатор
0602556002
stefan.decanski@sbb.rs
Звање:

дипломирани дефектолог 

Установа:

Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" 

Радно место:

помоћник директора  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2019 Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Корачам и слушам Реализатор 2008 2008

Драгана Стевановић

Члан програмског одбора и реализатор
0602556018
jelenastevanovic965@gmail.com
Звање:

наставник 

Установа:

Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2002 Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" наставник разредно предметне наставе
2002 2019 Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" наставник слушних и говорних вежби
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Деца са посебним потребама и кохлеар имплантирана деца у систему васпитања и образовања Аутор 2010/2011 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за родитеље деце са кохлеарним имплантом - народна библиотека Србије, Београд 2010 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДУБ
Кохлеар имплант инфо удружење

Мелита Голубовић

Члан програмског одбора и реализатор
0602556009
msgolubovic@gmail.com
Звање:

наставник 

Установа:

Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" наставник
1995 2019 Школа за оштећене слухом-наглуве"Стефан Дечански" наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Корачам и слушам Реализатор 2008 2008