Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду АЛОС19

Код одобреног скупа: 401  

Конференција

Висока школа социјалног рада
Теразије 34Ивана Ристић
roksandic.ivana32@gmail.com
0114040839
062323789

Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду АЛОС19

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

ванредни професор Владимир Илић , Висока школа социјалног рада
доцент Сања Ђурђевић , Висока школа социјалног рада
доцент Неда Милошевић , Висока школа социјалног рада
доцент Ивана Ристић , Висока школа социјалног рада
доцент Саша Степановић , Висока школа социјалног рада
доцент Весна Дуканац , Висока школа социјалног рада

2

300

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Владимир Илић

Члан програмског одбора
0631120409
vladimirilic74@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

дипломирани економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2006 Министарство рада,запошљавања и социјалне политике саветник министра
2007 2015 Фондација Солидарност Србије председник Управног одбора
2011 2017 Универзитет Сингидунум наставник
2017 2019 Висока школа социјалног рада директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Илић В., Јанковић У. (2015). Социолошко-политиколошке перспективе појма сиромаштва, Српска политичка мисао, број 4, вол.50, стр.331-351, Институт за политичке студије, Београд, ISSN 0354-5989 Коаутор објављен рад 2015
Илић В. (2016). Реконцептуализација социјалне политике: транс-национална димензија, Српска политичка мисао, 54(4), стр. 103-120, Институт за политичке студије, Београд, ISSN 0354-5989 Аутор објављен рад 2016
Глиговић Д., Ђоковић Г., Илић В. (2019). Организационе активности центара за социјални рад: случај центра за социјални рад Суботица, Српска политичка мисао, број 2 Коаутор објављен рад 2019
Сања Ђурђевић, Владимир Илић (2019). Социјална заштита деце у миграцијама, Унапређење квалитете живота дјеце и младих : тематски зборник I дио, стр. 571, Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Тузла, ISSN 1986-9886 Коаутор објављен рад 2019
Јанковић У., Илић В. (2018). Supervision in social work – implementation phase in the reform process of the system of social and child protection in Republic of Montenegro, Journal of social policy, no.14, year 11, pages 111-154, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, ISSN 1857-6052) Коаутор објављен рад 2018

Сања Ђурђевић

Члан програмског одбора и реализатор
0653330405
sanja.djurdjevic@asp.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

специјални педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2003 Здравствени центар Јагодина специјални педагог
2003 2006 Здравствени центар Јагодина саветник директора за маркетинг
2006 2014 Установа културе Вук Караџић директор
2014 2019 Природњачки центар Србије директор
2017 2019 Висока школа социјалног рада наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ђурђевић С. (2018). PSYCHOTHERAPY IN FORCED CONDITIONS ,23. Kongres evropske asocijacije psihoterapeuta i 8. Kongres psihoterapeuta Srbije., Савез психотерапеута Србије, Београд, 2018 Аутор излагање 2018
Ђурђевић С., Кривокапић Ж., Шапић Р., Вићентић С. (2016). Understanding conative regulation systems an examination the differences between offenders and non-offenders”, Journal of Special Education and Rehabilitation 17, no. 1-2, Аутор објављен рад 2016
Ђурђевић С., Кривокапић Ж., Шапић Р., Вићентић С.(2016). Attitudes of employees toward offenders sentenced to community service. Specijalna edukacija i rehabilitacija 15, no. 2 (2016): 119-139. M51 Аутор објављен рад 2016
Ђурђевић С. (2018).Važnost kompetencija u pripremi studenata OT za njihovu buduću ulogu, MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP -SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA,Visoka škola socijalnog rada, Beograd, 22-23.11. Аутор објављен рад 2018

Неда Милошевић

Члан програмског одбора и реализатор
064444996
neda.milosevic@asp.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2010 Завод за психофизиолошке поремећаје и патологију говора приправник логопед
2010 2013 Завод за психофизиолошке поремећаје и патологију говора логопед
2014 2017 Центар за патологију говора Логомедика директор
2017 2019 Висока школа социјалног рада наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Милошевић, Н., Вуковић, М. (2018). Awareness Of Rhyme In Preschool Children With Specific Language Impairment And Without Language Difficultiess. Croatian Journal Of EducationHrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 20; Sp.Ed.No.2/2018 https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.2481 Аутор објављен рад 2018
Милошевић, Н., Вуковић, М (2017). Rapid naming in children with specific language impairment and in children with typical language development. Journal of special education and rehabilitation, Macedonia, Vol 18 (1-2). https://doi.org/10.19057/jser.2017.18 Аутор објављен рад 2017
Милошевић, Н., Вуковић, М. (2016). Фонолошка способност као детерминанта дефинирања и интерпретације фонолошког поремећаја. Хрватска ревија за рехабилитацијка истраживања. Вол.52, Но.1. хттпс://дои.орг/10.31299/хрри.52.2.8 Аутор објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Милошевић, Н. (2019). Фонолошка способност и фонолошки поремећај. Монографија. Београд: Висока школа социјалног рада. Аутор

Ивана Ристић

Члан програмског одбора и реализатор
062323789
ivana.ristic@asp.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

дефектолог сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2017 Основна школа Радивој Поповић наставник индивидуалне наставе
2017 2019 Висока школа социјалног рада наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ристић И. (2018). Школа као индикатор школског постигнућа глувих и наглувих ученика и ученика типичног развоја. Специфичност оштећења слуха. -кораци и искораци. Тематски зборник радова. Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачи центар, стр 199, ISBN 978-86-6 Аутор објављен рад 2018
Степановић С., Меденица В., Ристић И., Ивановић Л. (2019). Recommendations for Using Assistive Technologies for Inclusive Media Education in Kindergartens. Tehnology and Disability, Vol.31, 1, Special Issue: AAATE 2019 Conference – Global Challenges in Assistive Technology: Research, Policy & Practi Коаутор објављен рад 2019
Степановић С., Ристић И., Грбић А., Павковић И. (2019). The Possililities of Using Assistive Tehnology in Inclusive Preschool Education. International Journal: Knowledge, Institut of Knowledge Management, Vol.31, No.2 ,pp 441-447 ISSN 1857-923X (for e-version); ISSN 2545-4439 (for printed version) Коаутор објављен рад 2019
Ристић И. (2018). Школа као индикатор школског постигнућа глувих и наглувих ученика и ученика типичног развоја. Специфичност оштећења слуха. -кораци и искораци. Тематски зборник радова. Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачи центар, стр.199, ISBN 978-86-6 Аутор објављен рад 2018
Роксандић И., Павковић И., Ковачевић Ј.(2018).The characteristics of behavior of deaf and hard-of-hearing learners in different types of school environment,Human Research in Rehabilitation, Volume 8, Issue 1, 27, 2232 – 996x (online), 2231- 9935 (print) Institute for Human Rehabilitation Аутор објављен рад 2018
Павковић И., Роксандић И., Ковачевић Ј. (2018). Family as an indicator of achievement of deaf and hard of hearing students, Human Research in Rehabilitation,Volume 8, Issue 1 , 4 Issn 2232 – 996x (online), 2231- 9935 (print) Institute for Human Rehabilitation Коаутор објављен рад 2018
Роксандић И., Ковачевић Ј. (2016). Понашање глувих и наглувих ученика у школи и школско постигнуће, Педагогија 71(3),316-326. Аутор објављен рад 2016

Саша Степановић

Члан програмског одбора и реализатор
0638656165
sasa.stepanovic@asp.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2011 Основна школа ,,Душко Радовић" учитељ
2010 2014 Учитељси факултет, Универзитет у Београду асистент
2015 2018 Основна школа ,,Младост" учитељ
2018 2019 Висока школа социјалног рада наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Степановић, С. Заступљеност облика рада у инклузивној настави у Београду. „Зборник Матице српске за друштвене науке“, број 4/2018, стр. 837-850, Нови Сад. Аутор објављен рад 2018
Степановић С. (2018). The frequency of usage of different work forms in an inclusive teaching environment. HUMAN Research in rehabilitation Volume 8, Issue 2. ISSN 2232-9935 Аутор објављен рад 2018
Степановић, С.(2018). Менаџмент у предшколским установама. Мегатренд ревија 2018, ИССН 1820-3159. П.бр. 1218/18 Аутор објављен рад 2018
Степановић С.(2018). The prevalence of different teaching methods in inclusive education. HUMAN Research in rehabilitation; Volume 9, Issue 1. ISSN 2232-9935 Аутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Степановић С. (2019). АДХД и АДД – поремећај пажње из другог угла. Висока школа социјалног рада,ISBN 978-86-81394-03-8 Аутор

Весна Дуканац

Члан програмског одбора и реализатор
0641288705
vesna.dukanac@asp.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

лекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2019 Институт за ментално здравље шеф Дневне болнице
2017 2019 Висока школа социјалног рада наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дуканац В., Џамоња -Игњатовић Т., Милановић М., Поповић-Ћитић Б. (2016). Differences in temperament and character dimensions in adolescents with various conduct disorders. Military Medical Review . 73 (4): p.353-360. Аутор објављен рад 2016
3) Дуканац В. Породица у социјалној психијатрији. У Ћорић Б. Шта би са социјалном психијатаријом! – What happened with social psychiatry!“ Друштво психоаналитичких психотерапеута и Универзитет у Београду, Србија 2017 стр. 105-115 Аутор објављен рад 2017
Дуканац В, Ђурђевић С. Породице адолесцената у сусрету са новим временом: измењено функционисање или нови вид зависности. Социјална политика. 2017; 2-3: 35-51 Аутор објављен рад 2017
Дуканац В, Џамоња Игњатовић Т, Ђурđевић С. Примена спортског плеса у психотерапијске сврхе: прва клиничка искуства у јавном здравству. Зборник радова међународне научне конференције: „Ментално здравље психијатријски, психотерапијски и психолошки аспекти” . Извођач излагање 2019