Рад у савременој школи

Код одобреног скупа: 400  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Рад у савременој школи

Подршка стручним сарадницима за реализацију свакодневних активности серијом предавања на теме које су актуелне за њихов рад.

1.Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању као и важне акрактеристике Правилника о модел установи 2.Реформа планова и програма наставе и продуженог боравка и целодневне наставе, наставе за учеике на кућном и болничком лечењу, утврђивањз већег броја извршилаца од прописаног 3.Доношење акта о мрежи основних школа у функцији нове парадигме образовања 4.Рад са родитељима-кључни аспекти и изазови у раду стручних сарадника 5.Улога стручних сарадника у пружању додатне подршке 6.Стручни сарадник у савременој школи

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани андрагог Снежана Павловић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани дефектолог Снежана Олушки Влачић , ШУ Зрењанин
доктор наука Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Магистар Љиљана Симовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

1

200

Стручни сарадник у школи
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн" Гагаринова 1 Нови Сад 27.09.2019. 112