Четврта конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Код одобреног скупа: 396  

Конференција

Економски факултет Универзитет у Београду
Каменичка 6Николина Берак
pr@ekof.bg.ac.rs
0113021025
0631952667
0112639560

Четврта конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Саша Вељковић , Економски факултет Универзитет у Београду
школски психолог-педагог Елеонора Влаховић , ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
асистент Лазар Чолић , Економски факултет Универзитет у Београду
доцент Драган Аздејковић , Економски факултет Универзитета у Београду
асистент Марина Петровић , Економски факултет Универзитета у Београду
доцент Вукашин Куч , Економски факултет Универзитета у Београду
асистент Филип Стојановић , Економски факултет Универзитета у Београду
научни сарадник, доктор педагошких наука Ивана Ђерић , Институт за педагошка истраживања, Београд
научни сарадник, доктор педагогије Рајка Ђевић , Институт за педагошка истраживања, Београд
редовни професор Бранислав Боричић , Универзитет у Београду, Економски факултет
редовни професор Драган Лончар , Економски факултет Универзитет у Београду
редовни професор Жаклина Стојановић , Економски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Душан Марковић , Економски факултет Универзитета у Београду
доктор наука, научни саветник Мирослав Павловић , ЗУОВ

1

150

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Економски факултет Универзитет у Београду, Каменичка 6, Београд 23.11.2019. 124

Радне биографије


Саша Вељковић

Члан програмског одбора и реализатор
011302112
sasa.veljkovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Економски факултет Универзитет у Београду редовни професор
2011 2016 Економски факултет Универзитет у Београду ванредни професор
2006 2011 Економски факултет Универзитет у Београду доцент
2002 2006 Економски факултет Универзитет у Београду асистент
1998 2002 Економски факултет Универзитет у Београду асистент-приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Brand orientation and financial performance nexus, "Industrija" Аутор објављен рад 2015
Brand orientation and financial performance nexus, "Industrija" Коаутор објављен рад 2015
Possibilities of Market Segmentation Based on Geographic and Demographic Variables, Contemporary Management and Marketing Methods in Improving Competitiveness of Companies in Serbia in the Process of its Integration in European Union:editor N. Janićijević. Belgrade: CID Аутор објављен рад 2014
Gamification” concept: theoretical framework and destination marketing management practice, "Ekonomika preduzeća" Аутор објављен рад 2014
Measuring Customer Satisfaction, Ebm 2012 Contemporary issues in economics, business and management, International conference, Faculty of Economics, University of Kragujevac Аутор објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Marketing (2019), CID Ekonomski fakultet u Beogradu. Коаутор
Marketing usluga (2018), CID Ekonomski fakultet u Beogradu. Аутор
Direktni marketing (2015), CID Ekonomski fakultet u Beogradu. Коаутор
Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima (2010), CID Ekonomski fakultet u Beogradu. Аутор

Елеонора Влаховић

Реализатор
0655331025
eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs
Звање:

школски психолог-педагог 

Установа:

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2019 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
2013 2018 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац Центра за развој програма и уџбеника
2005 2013 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац Центра за професионални развој запослених у обра
2001 2005 Завод за унапређивање образовања и васпитања саветник министра
1998 2001 Виша школа за васпитаче у Београду за предмет Развојна психологија сарадник у настави
1993 1998 Саобраћајно-техничка школа у Земуну школски психолог
1988 1993 Медицинска школа «Београд» и Прва београдска гимназија наставник психологије
1986 1988 Центар за маркетинг у Заводу за испитивање тржишта у Загребу истраживач асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програми наставе и учења оријентисани на исходе у основној школи и гимназији Коаутор објављен рад 2018
Правилник за оцењивање у основној и средњој школи Коаутор објављен рад 2019
Стандарди образовних постигнућа за крај основног образовања одраслих Коаутор објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Васпитање младих за хумане односе међу људима и планирање породице, 1999., Министарство просвете Коаутор
Приручник из Педагошке психологије, 2000., Саобраћајно техничка школа Београд Аутор
Реформа средње стручног образовања, 2002, Министарство просвете и спорта Коаутор
Као код куће – унапређење живота физички инвалидних особа на трајном смештају, 2002, IOCC Коаутор
Азбука репродуктивног здравља,2006, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Коаутор
Унапређивање образовања и васпитања,2014, Завод за унапређивање образовања и васпитања Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Живорад - Жижа Васић“ за популаризацију психологије Друштво психолога Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
European Federation of Psycholosts` Associations (EFPA)

Лазар Чолић

Реализатор и модератор
0645551416
lazar@ekof.bg.ac.rs
Звање:

асистент 

Установа:

Економски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

асистент у настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Економски факултет Универзитета у Београду асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај Шварцовог система вредности у процесу одабира туристичких аранжмана Коаутор објављен рад 2015
Оцена тржишне позиције конкурентских производа применом динамичких факторских модела Коаутор објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена техника мултиваријационе анализе у маркетиншким истраживањима, 2015., Економски факултет Универзитета у Београду Коаутор

Драган Аздејковић

Реализатор и модератор
0641712004
azdr@ekof.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1998 Економски факултет Универзитет у Беогграду Асистент приправник
1998 2012 Економски факултет Универзитет у Беогграду Асистент
2012 2019 Економски факултет Универзитет у Беогграду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Manipulation with Decision Mechanism”, SYMOPIS Аутор објављен рад 2014
Business Strategies in Unstable Institutional Environment–Case of BRIC Countries, Serbian Journal of Management Коаутор објављен рад 2012
Fixed point theory and possibilities for application in different fields of an economy, Journal of Business Economics and Management Коаутор објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из математике за економисте, Економски факултет, Београд(2010) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ПИСА Србија

Марина Петровић

Реализатор и модератор
0641855802
marinap@ekof.bg.ac.rs
Звање:

асистент 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

асистент у настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2007 Економски факултет Универзитета у Београду демонстратор
2007 2009 Економски факултет Универзитета у Београду сарадник у настави
2009 2019 Економски факултет Универзитета у Београду асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предности и недостаци онлајн-истраживања Аутор објављен рад 2014
Getting truthful answers to sensitive questions in marketing research surveys using ransomized response techinique Аутор објављен рад 2015
Knowledge and Perception of Secondary School Students in Belgrade about Earthquakes as Natural Disasters Коаутор објављен рад 2015
Understanding Innovative Behavior of Social Enterprises Коаутор објављен рад 2018
Утицај прајмовања у истраживању тржишта Коаутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена техника мултиваријационе анализе у маркетиншким истраживањима, 2015., Економски факултет Универзитета у Београду Коаутор

Вукашин Куч

Реализатор и модератор
0113021134
vukasin@ekof.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2019 Економски факултет Универзитета у Београду доцент
2010 2018 Економски факултет Универзитета у Београду асистент
2007 2010 Економски факултет Универзитета у Београду сардник у наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Sustainability of the biggest business controversial enterprises in Serbia. Ekonomika preduzeća, 66(7-8) Аутор објављен рад 2018
Various aspects of interdependence between corporate strategy and capital structure. Multidisciplinary Academic Conference on Management, Marketing and Economics (MAC-MME 2018), Academic Conferences Association, z.s., Праг, Чешка, 7 – 9. децембар Коаутор излагање 2018
The analysis of financial structure in the largest enterprises in Serbia. Ekonomika preduzeća, 63(7-8) Аутор објављен рад 2015
Улога и значај структуре капитала у стварању вредности. У: Каличанин, Ђ., Лончар, Д., Богетић, З., Тодоровић, М. (уредници). Стварање вредности: теоријско практични аспекти (стр. 115-132). Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu Коаутор објављен рад 2015
Comparing restructuring strategies of electric power companies in the EU and Serbia. Ekonomika preduzeća, 62(7-8) Коаутор објављен рад 2014
Industrial policy in the energy sector – the example of gas sector in Serbia. Ekonomika preduzeća, 61(7-8) Коаутор објављен рад 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друго место на ранг листи најбољих асистената у Србији – «Асистенти који инспиришу» Омладинско удружење грађана - iSerbia 2014
Друго место на ранг листи најбољих асистената у Србији – «Асистенти који инспиришу» Омладинско удружење грађана - iSerbia 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Евалуатор и члан жирија на такмичењу „Најбоља студентска идеја“, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 28. јун 2018. године (пројекат IF4TM)
Евалуатор и члан Комисије за оцену студентских предлога за финансирање ваннаставнх активности у 2019. години, Економски факултет Универзитета у Београду, децембар 2018. године
Предавач курса „Основи бизнис плана“ у оквиру пројекта „Предузетник у средњој“, Промос – Организација за промоцију потенцијала Србије, Економски факултет Универзитета у Београду, април 2018. године
Члан организационог одбора међународне коференције под називом „IF4TM International conference on the third mission of the university“, Научно-технолошки парк, Београд, 23-24. новембар 2018.

Филип Стојановић

Реализатор и модератор
0603737577
filip.m.stojanovic@gmail.com
Звање:

асистент 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

асистент у настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 A&P d.o.o. рачуновођа
2012 2018 Peterhof Consulting d.o.o. консултант
2018 2019 Економски факултет Универзитета у Београду асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Право и економија злоупотребе доминантног положаја Коаутор објављен рад 2018
Геп анализа здравственог система у Србији у поређењу са развијеним земљама Европе, Коаутор објављен рад 2017
Корпоративно управљање у јавним предузећима у Србији Коаутор излагање 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за младе таленте Министарство просвете 2010

Ивана Ђерић

Реализатор и модератор
0112642925
ivana.brestiv@gmail.com
Звање:

научни сарадник, доктор педагошких наука 

Установа:

Институт за педагошка истраживања, Београд 

Радно место:

истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Институт за педагошка истраживања истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутоетнографија у образовању: позив школским практичарима на рефлексију и акцију. У И. Ђерић и С. Максић (ур.), Истраживања у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања. Аутор објављен рад 2018
Наставници и ученици као истраживачи у школи. У И. Ђерић и С. Максић (ур.), Истраживања у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања Аутор објављен рад 2018
Како унапредити процес иновирања школске праксе. Иновације у настави ‒ часопис за савремену наставу, Год. 30, Бр. 4. Коаутор објављен рад 2017
Квалитет наставе и постигнућа ученика у истраживању TIMSS 2015. У Милица Марушић Јаблановић, Николета Гутвајн и Младен Радуловић (ур.), Зборник апстраката TIMSS 2015: rezultati i implikacije (str. 19-19). 7. април 2017. године на Учитељском факултету Универзитета у Београду. Београд: Институт за пед Коаутор објављен рад 2017
Могућности и ограничења развоја аутономије ученика у васпитно-образовном процесу (докотрска дисертација). Универзитет у Новом Саду. Аутор објављен рад 2014
Перцепције наставника о сопственој иницијативности: колективна иницијатива спрам личне иницијативе. Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 45, Бр. 2, 282–297. Коаутор објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развој истраживачке праксе у школи, Институт за педагошка истраживања, 2016 Коаутор
Истраживања у школи, Институт за педагошка истраживања, 2018 Коаутор
Шефер, Ј., Станковић, Д., Ђерић, И. и Џиновић, В. (2015). Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу. Приручник за школе. Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања и Институт за педагошка истраживања. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Редакције научног часописа Зборник Института за педагошка истраживања

Рајка Ђевић

Реализатор и модератор
0112642925
rajkadjevic@gmail.com
Звање:

научни сарадник, доктор педагогије 

Установа:

Институт за педагошка истраживања, Београд 

Радно место:

истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Институт за педагошка истраживања, Београд истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социјална прихваћеност ученика са сметњама у развоју у нижим разредима редовне основне школе. У Р. Ђевић и Н. Гутвајн (ур.), Уважавање различитости у функцији позитивног развоја деце и младих (стр. 105-121). Аутор објављен рад 2018
The challenges of school practitioners’expectations of school-university and school-institute cooperation. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, God. 46, br. 2, 486-508 Коаутор објављен рад 2014
Перцепције наставника о сопственој иницијативности: колективна иницијатива спрам личне иницијативе. Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 45, Бр. 2, 282–297. Коаутор објављен рад 2013
Пројекат „Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности“. У М. Вујачић, Ј. Павловић, Д. Станковић, В. Џиновић и И. Ђерић (ур.), Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности (стр. 11-23) Коаутор објављен рад 2011
Спремност наставника основне школе да прихвате ученике са тешкоћама у развоју. Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 41, Бр. 2, 367-382. Аутор објављен рад 2009

Бранислав Боричић

Члан програмског одбора
0113021005
boricic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду, Економски факултет 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 1979 Математичка гимназија Београд наставник
1979 2019 Универзитет у Београду, Економски факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Equational reformulation of intuitionistic propositional and classical first-order calculus, Publications de l’Institut Mathématique (43), pp. 23-28 Аутор објављен рад 2007
Логичко образовање студената студијског програма за васпитаче, Истраживање математичког образовања, Vol. IV, Бр. 7, стр. 5-16. ISSN 1986-518X ---- 2012
Wright’s preference logic, Economic Annals LIX, No. 201, pp. 69-84. Аутор објављен рад 2003
Factor Markets and the Effects of the World Crisis, ed. with M. Jovicic, Selected Papers delivered at the conference ‘Market Failures and the Roles of Institutions’, Milocer, 2011, Volume II, CIDEF, Belgrade, ISSBN 978-86-403-1211-0 Аутор објављен рад 2011
Комбинована Фон Рајтова логика преференција, SYM-OPIS 2011, Економски факултет, Београд, стр. 57-59. ISSN: 978-86-403-1168-7 Аутор објављен рад 2011
Factor Markets and the Effects of the World Crisis, ed. with M. Jovicic, Selected Papers delivered at the conference ‘Market Failures and the Roles of Institutions’, Milocer, 2011, Volume II, CIDEF, Belgrade, ISSBN 978-86-403-1211-0 ---- 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Logic and Proof, Економски факултет, Београд, 2011, 154+iv p., ISBN: 978-86-403-1096-3 (Zbl 1214.03043; MR 2011k:03001 Аутор
Линеарна алгебра, Економски факултет, Београд, 2004, стр. 152+iv. (Друго измењено и допуњено издање 2009, стр. 182+vi.) Аутор
Математика за I разред средњег образовања, Научна књига, Београд, 1988, стр. 459+ viii . (Друго издање, 1989.) Аутор
Λογική και απόδειξη, Εκδοσείς Ζήτη, Θεσσαλονίκη, (Logic and Proof, (Greek) Ziti, Thessaloniki), 1995, pp. 174+viii (MR 97c:03001; Zbl. 838.03001) Аутор

Драган Лончар

Члан програмског одбора
0113021075
loncar@ekof.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2008 Економски факултет Универзитет у Београду асистент
2008 2013 Економски факултет Универзитет у Београду доцент
2013 2018 Економски факултет Универзитет у Београду ванредни професор
2018 2019 Економски факултет Универзитет у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Истраживање тржишта у функцији финансијске евалуације пројеката, Докторска дисертација, Економски факултет, Београд Аутор објављен рад 2007
Мерење концентрације тржишта: пример сектора прехрамбене малопродаје Београда, Економика предузећа, 61-80, 0353-443X Коаутор објављен рад 2008
One-Sided Confidence Intervals for Population Variances of Skewed Distributions, Journal of Statistical Planning and Inference, 141: 1667-1672 Коаутор објављен рад 2011
Application in Different Fields of an Economy, Економика предузећа, Нов-Дец 2014, 0353-443 X,382-389 Коаутор објављен рад 2014
Менаџмент помоћу пројеката, Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 978-86-403-0854-0 Коаутор објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент помоћу пројеката, Центар за издавачку делатност, Београд, 2015 (четврто допуњено и прерађено издање) Коаутор
Анализа исплативости инвестиционих пројеката, Економски институт, 2015 Коаутор
Пословна економија, Дата Статус, 2013 (за 3. разред средње економске школе) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Пост-докторске студије Booth Business School, University of Chicago 2015

Жаклина Стојановић

Члан програмског одбора
0113021162
zaklina@ekof.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Економски факултет Универзитета у Београду редовни професор
2008 2013 Економски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
2003 2008 Економски факултет Универзитета у Београду доцент
2000 2003 Економски факултет Универзитета у Београду асистент
1996 2000 Економски факултет Универзитета у Београду асистент-приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
”Tržište proizvoda sa zdravstvenom i nutritivnom izjavom – stanje i perspektive u Srbiji i Bosni i Hercegovini”, štampano u Zobrniku radova I medjunarodne konferencije zdrave, ekološke i organske proizvodnje hrane Bioplanet BOOK 2010, Zlatibor 30.05-02-06.2010, str. 58-67, ISBN 987-86-913547-0-1, Коаутор објављен рад 2010
Strategija ruralnog razvoja - Poređenje EU i Srbije, Ekonomski vidici, vol. 16, br. 2, Društvo ekonomista Beograda, str. 261-274, ISSN 0354-9135, UDK 33 Коаутор објављен рад 2011
Kvalitativno istraživanje razloga, prepreka i stereotipa vezanih za potrošnju i potrošače voća u Srbiji”, Marketing, Godina 41, Broj 3, str. 141-150, UDK 658.8.012.2, 634.1/7:338.439(497.11), Podaci za casopis, ISSN 0354-3471, UDC 339+658, COBISS.SR-ID 749828 Коаутор објављен рад 2010
Srbija na putu ka EU: Globalni rast cena hrane i uticaj na socijalni položaj stanovništva, rad prezentovan na skupu u organizaciji NDES i Ekonomskog fakulteta Beograd, 5. maj 2012, Beograd – Evropska Unija i Srbija – od tranzicije do pridruživanja, štampano u zborniku radova ed. Mihail Arandaren Коаутор објављен рад 2012
Efekti strukturnog prilagodjavanja agrosektora Srbije”, objavljeno u red. Mihail Arandarenko, Aleksadra Prascevic i Bozidar Cerovic Ekonomsko-socijalna struktura Srbije: Ucinak prve decenije tranzicije, Ekonomski fakultet Beograd, str. 197-213, Naucna konferencija - Ekonomsko-Socijalna struktura Srb Коаутор објављен рад 2010
Sustainability in the context of stakeholders necessity And long term ecological and economic effects, (Keynote paper) International Conference on Land Conservation – LANDCON 1209 Sustainable land management and climate changes, September 17-21, 2012, Danube Region, Republic of Serbia, ISI-Unesco, Коаутор објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ž. Stojanović i D.Gnjanović: 120 godina zadružnog pokreta u Srbiji. Hisperia- EDU, Beograd, 2015 Коаутор
G. Popović, Z.Zakić i Ž. Stojanović: Savremena ruralna politika: Paralele EU – RS i BiH, Ekonomski fakultet Univerzitet u Banja Luci, 2009 Коаутор
Z. Zakić i Ž. Stojanović: Ekonomika agrara, CID - Ekonomski fakultet, Beograd, 2008 Коаутор
S. Devetaković, B. Jovanović Gavrilović, G. Rikalović, Ž. Stojanović i D. Molnar: Ekonomija (Nacionalna) – udžbenik za 3 i 4. razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2015 Коаутор

Душан Марковић

Члан програмског одбора
0643160204
dusanm@ekof.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2007 Grant Thornton Serbia финансијски саветник
2007 2014 Економски факултет Универзитета у Београду асистент
2014 2018 Економски факултет Универзитета у Београду доцент
2018 2019 Економски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Diagrams of Power and Strategic Decision Making: The Case of Strategic Alliances in the Automotive Industry, Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Markets, 2019 ---- 2019
Competitive Strategies of Late Followers in Auto Industry: Case Study Hyundai-Kia, Industrija, 45(1), 21 – 146, 2017. Коаутор објављен рад 2017
Financial performance of Cross-Border Acquisitions in Serbia, Ekonomika preduzeća, LXIV(3-4), 275-288, 2016. Коаутор објављен рад 2016
Transfer of Intangible Resources through Cross- Border Acquisitions – The Case of Serbia, 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Vienna. 108 – 118, 2014 Аутор објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Međunarodni biznis i menadžment, Beograd, Ekonomski fakultet. 2019. Коаутор
Međunarodne akvizicije – globalni izazovi i efekti u Srbiji, Beograd, Ekonomski fakultet, 2017. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење маркетинга
Научно друштво економиста

Мирослав Павловић

Члан програмског одбора
0655331038
miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs
Звање:

доктор наука, научни саветник 

Установа:

ЗУОВ 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2005 Институт за ментално здравље, Београд педагог
2005 2019 ЗУОВ Саветник координатор Центра за стручно усавршавање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Students’ and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in adolescents with intellectual disability and typically developing adolescents. Коаутор објављен рад 2013
The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence. Коаутор објављен рад 2013
Drug use in adolescents with mild intellectual disability in different living arrangements. Коаутор објављен рад 2013
Naučna zasnovanost programa stručnog usavršavanja za prevenciju vršnjačkog nasilja Коаутор објављен рад 2016
Programi stručnog usavršavanja direktora Коаутор објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Поповић-Деушић, С., Павловић, М., Алексић, О., Пејовић-Милованчевић, М. (2003). Ментални поремећаји и њихов утицај на усвајање школских знања и вештина. Београд: Педагошко друштво Србије. Коаутор
Жунић-Павловић, В., Поповић-Ћитић, Б., Павловић, М. (2010). Програми превенције поремећаја понашања у школи. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Жунић-Павловић, В., Павловић, М. (2013). Третман поремећаја понашања у детињству и адолесценцији. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакетa града Београда за хуманитарни рад 2007. године Скупштина Града Београда 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије